Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-04

Wihlborgs Fastigheter AB: Valberedningens förslag till styrelseledamöter i Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Valberedningen i Wihlborgs Fastigheter AB bildades av tre ledamöter
som har utsetts av de tre största ägarna per den 31 augusti 2018 samt
en representant för de mindre aktieägarna, i enlighet med beslut på
Wihlborgs årsstämma 2018. Valberedningen har bestått av Bo Forsén
(Backahill AB), Eva Gottfridsdotter-Nilsson (Länsförsäkringar
Fondförvaltning), Hans Ek (SEB Fonder) och Krister Eurén (de mindre
aktieägarna).

Bo Forsén har varit valberedningens ordförande. De tre största ägarna
som har utsett ledamöter, representerar tillsammans cirka 19 procent
av rösterna i Wihlborgs vid utgången av 2018.

Inför årsstämman den 25 april 2019 föreslår valberedningen att
styrelsen består av sju ledamöter. Valberedningen föreslår vidare
omval av styrelseledamöterna Tina Andersson, Anders Jarl, Sara
Karlsson, Jan Litborn, Helen Olausson, Per-Ingemar Persson och Johan
Qviberg. Valberedningen föreslår också att Anders Jarl omväljs till
styrelseordförande.

Arvodet till styrelsen föreslås utgå med totalt 2 395 000 kronor (3
400 000). Till styrelsens ordförande utgår ett arvode om 350 000
kronor (250 000) och till övriga ledamöter 165 000 (150 000). Till
styrelsens ordförande föreslås dessutom ett särskilt arvode om 1 055
000 kronor (2 250 000).

Valberedningen föreslår, i likhet med tidigare, att en ny valberedning
tillsätts senast sex månader före årsstämman 2020 och består av
ledamöter utsedda av de tre största aktieägarna som önskar delta,
baserat på ägandet per den 31 augusti 2019, jämte en representant för
de mindre aktieägarna.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Denna information är sådan information som Wihlborgs Fastigheter AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 4 mars 2019 kl. 08.30 CET.

För ytterligare information kontakta:
För valberedningen:
Bo Forsén, 0706-32 86 50

För Wihlborgs Fastigheter AB:
Ulrika Hallengren, vd, 040-690 57 95
Karin Wittsell Heydl, kommunikationschef, 040-690 57 36

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på
kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet
finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.

I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande
fastighetsbolaget.

Fastigheternas bokförda värde uppgår till 42 Mdkr med ett årligt
hyresvärde om 3,0 Mdkr.

Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/wihlborgs-fastigheter-ab/r/valberedningens-fo...
https://mb.cision.com/Main/890/2755447/1001363.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.