Du är här

2017-09-15

Wihlborgs Fastigheter AB: Wihlborgs valberedning inför årsstämman 2018

Valberedningen i Wihlborgs Fastigheter AB har bildats, baserat på
ägandet i Wihlborgs den 31 augusti 2017.

Vid årsstämman den 26 april 2017 beslutades att Wihlborgs
valberedning, som bland annat ska lämna förslag till
styrelseledamöter, ska bestå av ledamöter utsedda av de tre största
aktieägarna som önskar delta, jämte en representant för de mindre
aktieägarna. Namnen på ledamöterna i valberedningen ska
offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på det
kända ägandet omedelbart före offentliggörandet.

Följande valberedning har bildats, baserat på ägandet 2017-08-31, och
består av:

Bo Forsén (Backahill)
Eva Gottfridsdotter-Nilsson (Länsförsäkringar Fondförvaltning)
Hans Ek (SEB Fonder)
Krister Eurén (de mindre aktieägarna)

Valberedningen representerar tillsammans 20 procent av de utestående
aktierna.

Aktieägare som vill kontakta valberedningen gör detta lämpligen med
e-mail eller post till valberedningen@wihlborgs.se respektive
Wihlborgs Fastigheter AB, Valberedningen, Box 97, 201 20 Malmö.

Årsstämman kommer att hållas i Malmö onsdagen den 25 april 2018.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Denna information är sådan information som Wihlborgs Fastigheter AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 15 september 2017 kl. 09.30 CET.

För ytterligare information kontakta:

För valberedningen
Bo Forsén, telefon 0706-32 86 50

För Wihlborgs Fastigheter AB
Arvid Liepe, ekonomi- och finanschef, telefon 0733-71 17 31

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på
kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet
finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.

I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande
fastighetsbolaget.

Fastigheternas bokförda värde uppgår till 34 mdkr med ett årligt
hyresvärde om 2,4 mdkr.

Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/wihlborgs-fastigheter-ab/r/wihlborgs-valberedn...
http://mb.cision.com/Main/890/2346772/722983.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.