Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-06-09

WilLak: WilLak nyckeltalsutveckling för januari - maj 2017

WILLAK NYCKELTALSUTVECKLING FÖR JANUARI - MAJ 2017

Nedan följer månadsutveckling avseende nyckeltal för respektive månad under perioden januari - maj 2017 för WilLak AB (publ) ("WilLak" eller "Bolaget").

Nästa uppdatering avseende juni 2017 offentliggörs under första veckan i juli.
Antal levererade väggar från Bolaget uppgick i maj 2017 till 352 stycken, jämfört med 222 stycken maj 2016, vilket motsvarar en ökning om 58 procent.
Antal anställda i Bolaget uppgick i maj 2017 till 21 stycken, jämfört med 43 stycken maj 2016, vilket motsvarar en minskning om 46 procent.
Bolagets orderbok uppgick vid utgången av maj till 2,1 MSEK (*).

Sammanställning nyckeltal
+----------------------------------+---------+----------+------+-------+------+
| Antal/MSEK | Januari | Februari | Mars | April | Maj |
+----------------------------------+---------+----------+------+-------+------+
| Levererade väggar 2017 (st) | 103 | 173 | 296 | 235 | 352 |
+----------------------------------+---------+----------+------+-------+------+
| Levererade väggar 2016 (st) | 122 | 103 | 156 | 212 | 222 |
+----------------------------------+---------+----------+------+-------+------+
| Utveckling (%) | -18% | 68 % | 90 % | 10 % | 58% |
+----------------------------------+---------+----------+------+-------+------+
| Antal anställda 2017 (st) | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 |
+----------------------------------+---------+----------+------+-------+------+
| Antal anställda 2016 (st) | 18 | 24 | 30 | 37 | 43 |
+----------------------------------+---------+----------+------+-------+------+
| Utveckling (%) | +20% | -4% | -24% | -38% | -46% |
+----------------------------------+---------+----------+------+-------+------+
| Orderbok (MSEK) | n/a | n/a | n/a | 4,5 | 2,1* |
+----------------------------------+---------+----------+------+-------+------+
| Utveckling (%) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
+----------------------------------+---------+----------+------+-------+------+

Siffror för utveckling avser jämförelse mot samma månad föregående år.
*Den 31 maj hade bolaget utestående offerter till ett sammanlagt värde av ca 16MSEK.

Linköping, 9 juni 2017

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Axelsson, VD
Telefon: +46 73 246 74 14
E-post: martin.axelsson@willak.se mailto:martin.axelsson@willak.se

Jan Axelsson, styrelseordförande
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: jan.axelsson@willak.se mailto:jan.axelsson@willak.se

Information

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj 2017 kl. 08:45.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
WilLak Pressrelease 2017-06-09.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=20500

Kort om WilLak

WilLak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus. Bolagets byggsystem består av flera egenutvecklade produkter som tillsammans gör att byggnation av främst flerfamiljshus blir mer rationell än traditionella metoder. WilLaks egna produkter är prefabricerade utfackningsväggar och ett patenterat stålpelarsystem med tillhörande brandisolering. WilLak har själva utvecklat sina tillverkningsmetoder, vilket har lett till att Bolagets lösning överträffar konkurrenter som inhandlar komponenter från leverantörer med hänsyn till ledtider, kvalit och utvecklingspotential. Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550, agerar Mentor och likviditetsgarant för WilLaks aktier på NGM Nordic MTF.

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.