Du är här

2017-08-24

Willhem: Betydande tillväxt och starkt resultat första halvåret 2017

Delårsrapport januari - juni 2017:

· Marknadsvärdet på fastigheterna var vid utgången av perioden 30
402 Mkr (25 898).

· Periodens orealiserade värdeförändring på fastigheter uppgick till
643 Mkr (331), vilket motsvarar en värdeökning på 2,2 procent (1,8).
Realiserad värdeförändring uppgick till 1 Mkr (9).

· Intäkterna ökade till 983 Mkr (725), ökningen motsvarar 36
procent.

· Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder är fortsatt hög och
uppgick till 99,7 procent (99,7) och som helhet till 98,8 procent
(98,9).

· Driftnettot uppgick till 561 Mkr (400), en ökning med 40 procent.
Ökningen i jämförbart fastighetsbestånd var cirka 5 procent.

· Rörelseresultatet uppgick till 1 169 Mkr (711).
· Den orealiserade värdeförändringen på finansiella instrument
uppgick till 87 Mkr (-143).

· Resultat efter skatt uppgick till 860 Mkr (364).
· Under perioden tillträdde Willhem 1 945 lägenheter i Eskilstuna,
Halmstad och Helsingborg, till ett fastighetsvärde om 3 319 Mkr.

· Under perioden har avtal tecknats om förvärv av 1 138 lägenheter i
Helsingborg till ett fastighetsvärde om 1 862 Mkr. Fastigheterna
ingick i ett större bestånd där en del förvärvades av Willhem. Vidare
tecknades avtal om ett fastighetsbyte med Framtiden-koncernen i
Göteborg. Avtal har också tecknats om förvärv av nyproduktion i
Helsingborg omfattande 96 lägenheter till ett fastighetsvärde om 229
Mkr.

· Som ett led i att effektivisera förvaltningen har avtal tecknats
om försäljning av ett fastighetsbestånd i Lysekil med 226 lägenheter
samt en andel kommersiella lokaler.

Kommentar från vd Mikael Granath:
"Resultatet för första halvåret stärktes jämfört med tidigare år. I
jämförbart bestånd ökade driftnettot med cirka 5 procent. Under
perioden har vi tillträtt cirka 2000 lägenheter i Eskilstuna,
Halmstad och Helsingborg parallellt med ökad aktivitet inom
nyproduktion, som både omfattar förvärvade projekt och projekt som
genomförs i egen regi. Vi har för avsikt att framöver prioritera
utvecklingen av projekt i egen regi. Därutöver ligger vårt primära
investeringsfokus inom segmentet samhällsfastigheter."

För ytterligare information, kontakta:

Mikael Granath
Vd, Willhem
mikael.granath@willhem.se
0705 77 15 84

Heidi Bladh
Ekonomidirektör, Willhem
heidi.bladh@willhem.se
0709 22 36 67

Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och
trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda
tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första
AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt
bostadsbolag. Läs mer på www.willhem.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/willhem/r/betydande-tillvaxt-och-starkt-result...
http://mb.cision.com/Main/2476/2332488/713528.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.