Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-25

Wilson Therapeutics AB: Wilson Therapeutics AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 30 september 2016

Klinisk studie utvecklas enligt plan, övergripande slutresultat
förväntas före årets slut.

1 juli - 30 september 2016

· Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
· Periodens resultat uppgick till -31,9 (-18,6) MSEK
· Resultatet per aktie före/efter utspädning uppgick till -1,24
(-14,61) SEK

· Likvida medel per den 30 september uppgick till 416,5 (9,9) MSEK
1 januari - 30 september 2016

· Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
· Periodens resultat uppgick till -81,1 (-49,1) MSEK
· Resultatet per aktie före/efter utspädning uppgick till -5,81
(-38,69) SEK

Väsentliga händelser under perioden 1 januari - 30 september 2016

· Nyemission som tillförde 39,9 MSEK efter emissionskostnader
genomfördes

· Aktiesplit 1:10 genomfördes
· Data från pågående fas 2-studie med WTX101 presenterades på stora
europeiska konferenser

· Wilson Therapeutics börsnoterades på Nasdaq Stockholm i Mid
Cap-segmentet, vilket tillförde 402,7 MSEK efter emissionskostnader

· Pågående fas 2-studien fullrekryterad
· Ledningsgruppen utökades
Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

· Data från pågående fas 2-studie med WTX101 presenterades på stor
amerikansk medicinsk konferens

"Preliminära data från vår pågående fas 2-studie fortsätter att
indikera att WTX101 har potentialen att möta de medicinska behoven
inom Wilsons sjukdom, och vi planerar att publicera de övergripande
slutliga studieresultaten före årets slut."

Jonas Hansson, VD för Wilson Therapeutics.

Om Wilson Therapeutics
Wilson Therapeutics är ett bioteknikbolag, baserat i Stockholm, som
utvecklar nya läkemedel för patienter med ovanliga sjukdomar. Wilson
Therapeutics huvudprodukt WTX101 utvecklas primärt som en ny
behandling av Wilsons sjukdom och utvärderas för närvarande i en
klinisk fas 2-studie. Bolaget är noterat i Mid Cap-segmentet på
Nasdaq Stockholm med kortnamn WTX.

Mer information finns på www.wilsontherapeutics.com.

För ytterligare information kontakta:
Jonas Hansson, VD, Wilson Therapeutics AB
Telefon: +46 8 796 00 00
Email: jonas.hansson@wtx.se

Wilson Therapeutics AB (publ)
Org nr 556893-0357
Västra Trädgårdsgatan 15
SE-111 53 Stockholm

Informationen i delårsrapporten är sådan som Wilson Therapeutics är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades för offentliggörande den 25 november 2016 kl.
08.00 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/wilson-therapeutics-ab/r/wilson-therapeutics-a...
http://mb.cision.com/Main/14206/2130801/595218.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.