Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-17

Wilson Therapeutics AB: Wilson Therapeutics AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2017

Förberedelser inför fas 3 löper enligt plan

1 januari - 31 mars 2017

· Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
· Periodens resultat uppgick till -31,4 (-22,3) MSEK
· Resultatet per aktie före/efter utspädning uppgick till -1,22
(-17,62) SEK

· Likvida medel per den 31 mars uppgick till 339,3 (53,0) MSEK
Väsentliga händelser under perioden

· Extra bolagsstämma hölls i januari 2017 varvid ett långsiktigt
incitamentsprogram infördes

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

· Data från den framgångsrikt avslutade fas 2-studien med WTX101
presenterades på stora medicinska konferenser

"Under början av året har vi fokuserat på att analysera och presentera
data från vår fas 2-studie som vi framgångsrikt avslutade i slutet av
förra året. Vi har också träffat den amerikanska
läkemedelsmyndigheten FDA och samarbetar med dem för att enas om de
sista detaljerna i protokollet för fas 3-studien. Diskussionerna
pågår fortfarande men vi är nu överens om hur studien ska se ut i
stora drag och vi förväntar oss fortsatt att kunna påbörja fas
3-studien under andra halvåret 2017."

Jonas Hansson, VD för Wilson Therapeutics.

Inbjudan till telefonkonferens
Wilson Therapeutics bjuder in till en webbsänd telefonkonferens, med
presentation av kvartalsrapporten, i dag, 17 maj klockan 10.00.
Webbsändningen inklusive presentationsmaterialet, som även kan ses i
efterhand, nås på:
https://tv.streamfabriken.com/wilson-therapeutics-q1-2017. Frågor kan
ställas skriftligen via webbsändningen eller muntligen via
telefonkonferensen.

För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring in på något av
följande nummer:

· SE: +46 8 566 426 62
· UK: +44 203 008 9803
· US: +1 855 831 5947

Presentationsmaterialet kommer också att finnas tillgängligt innan
konferensen börjar på Wilson Therapeutics webbplats
www.wilsontherapeutics.com under Media & Investerare/ Presentationer.
Därifrån kommer det också vara möjligt att nå webbsändningen, och när
den är slut, se den inspelade versionen av webbsändningen och
telefonkonferensen.

Om Wilson Therapeutics
Wilson Therapeutics är ett bioteknikbolag, baserat i Stockholm, som
utvecklar nya läkemedel för patienter med ovanliga sjukdomar. Wilson
Therapeutics huvudprodukt WTX101 utvecklas primärt som en ny
behandling av Wilsons sjukdom. En klinisk fas 2-studie har avslutats
framgångsrikt och förberedelser för en registreringsgrundande fas
3-studie pågår. Bolaget är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq
Stockholm med kortnamn WTX.

Mer information finns på www.wilsontherapeutics.com.

För ytterligare information kontakta:
Jonas Hansson, VD, Wilson Therapeutics AB
Telefon: +46 8 796 00 00
Email: jonas.hansson@wtx.se
Wilson Therapeutics AB (publ)
Org nr 556893-0357
Kungsgatan 3
SE-111 43 Stockholm

Informationen i delårsrapporten är sådan som Wilson Therapeutics är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 17 maj 2017 kl. 08.00 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/wilson-therapeutics-ab/r/wilson-therapeutics-a...
http://mb.cision.com/Main/14206/2267062/675454.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.