Du är här

2018-08-28

WNT RESEARCH: SER GÄRNA ETT SAMARBETE FÖR FOXY-5 - VD

STOCKHOLM (Direkt) Bioteknikbolaget WNT Research har genomfört stora
förändringar kring hur bolaget ska gå vidare med studierna för
läkemedelskandidaten Foxy-5, ett cancerpreparat som ska förhindra spridning
av cancertumörer.

Det säger vd Peter Morsing i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt.

"WNT Research hade tidigare karaktären av att vara mer av ett projekt så vi
har jobbat med att strukturera det till ett bolag med en bra produkt som
utgör en attraktiv investering", säger Peter Morsing.

Den nye vd:n, som kom till WNT Research i slutet av förra året, var inte helt
överens med tidigare ledning om den bakomliggande hypotesen för hur Foxy-5
fungerar kom helt till sin rätt genom att behandla efter det att tumören
tagits bort.

"Vi har nu gjort en tydlig plan för hur de kliniska prövningarna ska
genomföras för att maximera potentialen för Foxy-5. Vår målsättning är att
starta fas 2-studier med Foxy-5 under det fjärde kvartalet", säger Peter
Morsing.

I tidigare studiedesign var det inte planerat för att se hur Foxy-5 beter sig
innan man tar bort primärtumören. Under våren har bolaget ägnat tid åt att
att undersöka möjligheten till behandling i ett tidigare stadium genom en så
kallad "feasibility study" för att kunna definiera frågeställningarna.

"I vår nya design får vi en period där behandling med Foxy-5 startar innan
tumören avlägsnats. Då får vi även veta om det uppstår några biverkningar som
inte är kopplade till något annat", säger Peter Morsing och fortsätter:

"Det finns inga negativa dokumenterade effekter med behandlingen av Foxy-5.
Kemoterapi däremot ger upphov till väldigt många biverkningar, det kan vara
synd att få in dessa i våra studier".

Att Peter Morsing, som har lång erfarenhet kring läkemedelsutveckling och
tidigare varit på Astra Zeneca, valde WNT Research förklarar han med att det
skiljer sig från övriga cancerbolag inom bioteknik. Majoriteten av dessa
forskar kring immunoterapi där WNT Research har ett annorlunda angreppssätt.
Foxy-5 ska förhindra metastaser från att uppkomma medan immunoterapibolagen
riktar in sig på att slå ut de metastaser som har bildats.

"Den bästa cancerterapin är om patienterna inte får tillbaka sina tumörer
efter kirurgin och det är det som gör WNT Research så intressant", säger
Peter Morsing.

I första hand riktar bolaget in sig på koloncancer (tjocktarmscancer), men det
finns även tankar på att göra studier för andra indikationer inom
cancerområdet.

"Vi har belägg för att det även fungerar på bröstcancer och prostatacancer.
Dessutom har Foxy-5 visat sig fungera bra att ge samtidigt med både
kemoterapi och immunoterapi, säger Peter Morsing och fortsätter:

"Några planer på ytterligare studier finns inte just nu. För detta krävs ett
samarbete vilket vi gärna ser", säger Peter Morsing.

WNT Research har i studier visat att om cancercellerna i primärtumören är rika
på proteinet WNT-5a så har patienterna en låg incidens av återfall efter att
tumören tagits bort. Har patienten däremot inte det utan låg nivå av WNT-5a
är risken högre för återfall. WNT-5a fungerar inte som läkemedel, det gör
Foxy-5 som kan liknas vid en aktiv del av WNT-5a.

För ett litet bolag är det viktigt att hålla nere kostnaderna vid studier och
använda sina resurser på ett effektivt sätt. WNT Research har därför valt att
använda sig av en biomarkör och även inleda ett samarbete med
bioteknikbolaget Biovica.

"Vi vill begränsa storleken på studien och kommer därför att använda en markör
som kan indikera återfall inom sex-tolv månader innan synliga metastaser med
konventionella metoder ses. Denna markör, cirkulerande tumör-DNA, är inte
accepterad av myndigheter ännu men den accepteras av forskarsamhället och
andra läkemedelsbolag vilket är viktigt för oss", säger Peter Morsing och
fortsätter:

"I vår planerade studie vet vi inte vilken nivå av WNT-5a som patienterna har
när vi börjar behandla, men om vi kan säga vilka patienter som har låg andel
av WNT-5a så skulle det underlätta då det är de vi vill behandla".

I samarbetet med Biovica ska WNT Research undersöka om det finns ett samband
mellan enzymet tymidinkinas, WNT-5a och återfall av cancer och på så sätt få
en diagnostisk markör.

"Patienter, läkare och de som betalar för en behandling, som försäkringsbolag,
värderar biomarkörer högt så det här är ett viktigt samarbete och vi hoppas
mycket på det", säger Peter Morsing.

Kursutvecklingen för Spotlight-listade Wnt Research har varit i utförsbacke
sedan november 2015. Då nådde aktien en topp på över 70 kronor. Sedan dess
har aktien fallit ned mot 10 kronor. Efter sommaren har intresset för aktien
ökat och kursen har rusat med nära 100 procent till strax under 20 kronor.

"Kursuppgången är inget förvånande för oss, den är ett resultat av det arbete
som vi lagt ned i våras", säger Peter Morsing.

---------------------------------------
Jan Glevén +46 8 5191 7906

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.