Du är här

2018-08-15

WntResearch: WntResearch och Biovica i samarbete om biomarkör till Foxy-5

WntResearch AB (publ) meddelar idag att bolaget har ingått avtal med
Biovica International AB om utveckling av en biomarkör till Foxy-5
för den planerade fas 2-studien. Syftet med samarbetet är att
forskningen ska resultera i en så kallad companion diagnostic, ett
diagnostest kopplat till Foxy-5.

Med denna typ av test ser Biovica och WntResearch möjligheten att
kunna erbjuda en träffsäker och individanpassad behandling med
Foxy-5.

Bakgrunden till samarbetet ligger i ett flertal studier som har visat
att enzymet tymidinkinas (TK) är starkt korrelerat till aggressiv
tumörsjukdom. För att undersöka om det finns ett samband mellan TK,
Wnt-5a och återfall av cancer, så kommer TK att bestämmas i den
kommande fas 2-studien i patienter med tjocktarmscancer.

"Biomarkörsområdet är något som exploderar just nu och prediktiva
markörer är något som starkt efterfrågas av läkemedelsmyndigheter,
läkemedelsbolag samt behandlande läkare", säger Peter Morsing, vd för
WntResearch.

"Vi ser en ökad efterfrågan på biomarkörer från forskande
läkemedelsbolag. Avtalet med WntResearch ger oss ytterligare kunskap
om ännu en tumörgrupp och i förlängningen är målet att fler patienter
selekteras som kan dra nytta av en bättre, skräddarsydd behandling.
Genom att individanpassa behandlingen vill vi bidra till att ge bästa
möjliga resultat för patienten." säger Anders Rylander, vd för
Biovica.

Companion diagnostics är en del i utvecklingen av individanpassade
läkemedel, precisionsmedicin. Området har under den senaste tiden
väckt stort intresse i läkemedelsvärlden. Inte minst när schweiziska
Roche i juni förvärvade amerikanska Foundation Medicine, med fokus på
individanpassad läkemedelsforskning, till ett marknadsvärde om 5,3
miljarder dollar.

WntResearch har också slutit ett avtal med Unilabs. Detta bolag kommer
att vara en viktig sammarbetspartner för den kommande fas 2-studien.
Unilabs kommer att bestämma mängden Wnt-5a i primärtumören, vilket är
en viktig parameter för studien.

För ytterligare information kontakta:

Peter Morsing, vd, WntResearch AB
E-mail: pm@wntresearch.com
Telefon: +46 72 720 0711

Anders Rylander, vd, Biovica
Tel: +46 (0)18 444 48 35
E-mail: anders.rylander@biovica.com

Denna information är sådan information som WntResearch AB är skyldigt
att offentliggöra

enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
Peter Morsings försorg, för offentliggörande den 15 augusti 2018.

Om WntResearch

WntResearch utvecklar en ny typ av cancerläkemedel baserat på
banbrytande forskning som visar att det kroppsegna proteinet Wnt-5a
spelar en viktig roll för tumörcellernas förmåga att förflytta och
sprida sig i kroppen. De allra flesta som avlider i cancer gör det
till följd av tumörspridning (metastasering) och behovet av en
specifik behandling för att motverka detta är därför mycket stort.
WntResearch längst framskridna läkemedelskandidat Foxy-5 har i
prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas
rörelseförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultaten
från de framgångsrikt genomförda fas 1-studierna på patienter med
cancer i tjocktarm, prostata eller bröst, visar på en gynnsam
säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på
biologisk aktivitet. WntResearch är noterat på Spotlight. För mer
information se: www.wntresearch.com

Om Biovica - Bästa möjliga behandling från dag ett.

Biovica utvecklar och kommersialiserar blodbaserade biomarkörer i
syfte att utvärdera effekten av cancerbehandlingar. Biovicas DiviTum®
teknologi mäter celltillväxthastighet och har i kliniska studier
framgångsrikt visat på att tidigt kunna ge svar på om behandlingen är
effektiv. Biovicas vision är att möjliggöra bästa möjliga behandling
för cancerpatienter från första behandlingsdagen. Biovica samarbetar
med världsledande cancerinstitut samt med läkemedelsföretag som
utvecklar nästa generations cancerterapier. Biovica är ISO 13485
certifierat. DiviTum® är CE-märkt och registrerat hos Svenska
Läkemedelsverket. Utsedd Certified Adviser är FNCA Sweden AB och
Biovica är noterat på Nasdaq First North.

För mer information se: www.biovica.com

Om Unilabs

Med över 230 laboratorier och 92 imaging-kliniker och en omfattande
katalog med mer än 2.500 diagnostest är Unilabs ett ledande
europeiskt bolag som tillhandahåller kliniska labbtester och
medicinska diagnosbildtjänster. Unilabs utför, med huvudkontor i
Genève, Schweiz, tjänster åt privata och offentliga hälsovårdgivare,
kommuner, läkemedelsbolag och till allmänheten. Bolaget har fler än
10.500 medarbetare globalt och driver framgångsrikt laboratorium,
medicinska diagnosbildanläggningar i 15 länder och genererar årliga
intäkter på över EUR 900 miljoner.

För mer information se: www.unilabs.com och www.servingpharma.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/wntresearch/r/wntresearch-och-biovica-i-samarb...
http://mb.cision.com/Main/11610/2592410/891581.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.