Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-19

WntResearch: WntResearch presenterar utfall i nyttjandeperioden av teckningsoptioner av serie 2017/2018

Den 17 september 2018 avslutades nyttjandeperioden av de
teckningsoptioner av serie 2017/2018 (TO3) som emitterades i samband
med WntResearch AB:s ("WntResearch" eller "Bolaget")
företrädesemission av units i oktober 2017.

Totalt nyttjades 98 139 teckningsoptioner av serie 2017/2018, vilket
innebär att 98 139 nyemitterade aktier registreras hos Bolagsverket.
WntResearch tillförs således cirka 2,2 MSEK före emissionskostnader,
vilka uppgår till knappt 0,2 MSEK. Antalet aktier i WntResearch
kommer efter registrering hos Bolagsverket att uppgå till 21 467 959
stycken och aktiekapitalet kommer att uppgå till 1 932 116,31 SEK.

Som tidigare kommunicerats har styrelseledamöter och ledande
befattningshavare nyttjat teckningsoptioner motsvarande cirka 0,8
MSEK av totalt tecknat belopp under nyttjandeperioden.

För ytterligare information kontakta:

Peter Morsing, vd, WntResearch AB
E-mail: pm@wntresearch.com
Telefon: +46 72 720 0711

Denna information är sådan information som WntResearch AB är skyldig
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 19 september 2018.

Om WntResearch

WntResearch utvecklar en ny typ av cancerläkemedel baserat på
banbrytande forskning som visar att det kroppsegna proteinet Wnt-5a
spelar en viktig roll för tumörcellernas förmåga att förflytta och
sprida sig i kroppen. De allra flesta som avlider i cancer gör det
till följd av tumörspridning (metastasering) och behovet av en
specifik behandling för att motverka detta är därför mycket stort.
WntResearch längst framskridna läkemedelskandidat Foxy-5 har i
prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas
rörelseförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultaten
från de framgångsrikt genomförda fas 1-studierna i patienter med
cancer i tjocktarm, prostata eller bröst visar på en gynnsam
säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på
biologisk aktivitet. WntResearch är noterat på Spotlight Stock
Market. För mer information se: www.wntresearch.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/wntresearch/r/wntresearch-presenterar-utfall-i...
http://mb.cision.com/Main/11610/2621059/911472.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.