Du är här

2017-08-31

Wonderful Times Group: Wonderful Times Group Delårsrapport Januari - Juni 2017

April - juni 2017

· Omsättningen uppgick till 19,4 MSEK (20,4).

· EBITDA uppgick till 1,1 MSEK (1,1).

· Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar uppgick till -0,5 MSEK
(1,0).

· Resultat efter skatt uppgick till -0,3 MSEK (-0,4).

· Resultat per aktie uppgick till -0,14 SEK (-0,17).

Januari - juni 2017

· Omsättningen uppgick till 37,8 MSEK (38,7).

· EBITDA uppgick till 1,7 MSEK (1,0).

· Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar uppgick till -1,7 MSEK
(-1,7).

· Resultat efter skatt uppgick till -1,1 MSEK (-2,1).

· Resultat per aktie uppgick till -0,47 SEK (-0,85).

VD-kommentar

Vi lämnar efter oss ett kvartal präglat av stora leveransförseningar
orsakat av strejken i Göteborgs hamn men där vi trots detta kunnat
möta stora omsättningstapp orsakat av förseningar med ökningar i
andra segment. Detta tillsammans med en kostnadseffektiv organisation
har möjliggjort ett bibehållet EBITDA i kvartal två. Sammantaget
innebär detta att koncernens halvårsresultat visar en EBITDA
förbättring med 0,8 MSEK jämfört med år 2016.

Kvartalets omsättning har påverkats mycket negativt av den omfattande
konflikten i Göteborgs hamn. Preliminära siffror som DI tagit del av
visar på en nedgång av containervolymer med 22% under första halvåret
och hela 60% under juni månad. Då detta är Sveriges största hamn blir
skadeverkningarna enorma och möjligheterna att snabbt ställa om
begränsade. Då WTG:s varuförsörjning till övervägande del är beroende
av sjöfrakter via Göteborgs hamn har detta inneburit stora
leveransförseningar samt väsentligen ökade kostnader i form av
containerdragning från alternativa europeiska hamnar samt flygfrakter
för kritiska varuvolymer.

Arbetet med att stärka vårt produktutbud av egna varumärken har
bidraget mycket positivt till såväl koncernens försäljningsutveckling
som till marginalbilden. Trots omfattande marginalförsämring orsakad
av ökade fraktkostnader till följd av hamnkonflikten har vi totalt en
bibehållen bruttomarginal.

Då marknaden för barn- och babyprodukter under kort tid genomgått en
omfattande förändring pågår ett intensivt arbete med att anpassa vårt
produktutbud till de nya förutsättningar som detta skapar.
Fackhandeln fortsätter att tappa i värdeandelar till förmån för
framförallt näthandeln som snart bedöms stå för närmare en fjärdedel
av det totala försäljningsvärdet på leksaker. Förutom den nedåtgående
trenden för fackhandeln påverkas omsättningen negativt av en ökad
andel helintegrerade kedjor samt av starkare inköpsgrupperingar. Vi
ser också en fortsatt konsolidering i branschen där tidigare
renodlade lekaktörer startar babybutiker samt genom samarbeten mellan
fristående kedjor.

I vår produktstrategi ligger också vårt viktiga arbete med miljö- och
hållbarhetsfrågor. I vår produktstrategi ligger att aktivt välja
produkter utifrån långsiktigt lekvärde, säkra material och graden av
miljöpåverkan. Vi arbetar kontinuerligt med kvalitetssäkring,
riskanalyser och urval av leverantörer med dessa frågor i fokus. Vi
ser att de varumärken med fokus på återvunna och naturliga material
samt med fokus på hållbara produktionsmetoder vi adderade under
slutet av 2016 fått ett mycket positivt mottagande av marknaden. Vi
ser fram emot att fortsätta att bygga ut denna delen av vår
produktportfölj.

För ytterligare information besök www.wonderfultimes.se eller
kontakta:

Sofia Ljungdahl, VD och koncernchef, Wonderful Times Group AB
Mobil: 070-486 99 83

E-post: sofia.ljungdahl@wonderfultimes.se

Mobil: 070-486 99 83
E-post: sofia.ljungdahl@wonderfultimes.se

www.wonderfultimes.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/wonderful-times-group/r/wonderful-times-group-...
http://mb.cision.com/Main/11574/2336465/715890.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.