Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-03

Wulff-Yhtiöt Oyj: WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2016: Liikevoitto pysyi edellisvuoden tasolla liikevaihdon laskusta huolimatta

OSAVUOSIKATSAUS 3.11.2016 KLO 9.00

Tämä on tiivistelmä Wulff-Yhtiöt Oyj:n tammi-syyskuun 2016
osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän
pörssitiedotteen liitteenä. Katsaus on myös saatavilla yhtiön
verkkosivuilla.

1.1. - 30.9.2016 LYHYESTI

· Liikevaihto oli 43,5 milj. euroa (50,2 milj. euroa). Liikevaihto
laski -13,4 prosenttia edellisvuodesta.

· Käyttökate (EBITDA) oli 0,7 milj. euroa (1,2 milj. euroa).
Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) oli 0,5 milj. euroa (1,4 milj.
euroa).

· Liikevoitto (EBIT) oli 0,4 milj. euroa (-0,0 milj. euroa).
Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) oli 0,2 milj. euroa (0,9 milj.
euroa).

· Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,01 euroa (-0,11 euroa).
1.7. - 30.9.2016 LYHYESTI

· Liikevaihto oli 13,4 milj. euroa (14,8 milj. euroa) kolmannella
neljänneksellä. Liikevaihto laski -9,4 prosenttia edellisvuodesta.

· Käyttökate (EBITDA) oli 0,4 milj. euroa (0,6 milj. euroa).
Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) oli 0,4 milj. euroa (0,6 milj.
euroa).

· Liikevoitto oli 0,4 milj. euroa (0,4 milj. euroa).
Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) oli 0,3 milj. euroa (0,4 milj.
euroa).

· Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,02 euroa (0,03 euroa).
HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA HEIKKI VIENOLA

"Asiakkaidemme odotukset tulevaisuudesta ovat valoisampia, kuin
pitkään aikaan. Talouden piristyminen vaikuttaa viiveellä Wulffin
myymien tuotteiden kysyntään. On tärkeää kehittää tuotevalikoimaa
vastaamaan tämän päivän ja tulevaisuuden tarpeita. Vahvuuksiamme ovat
asiakkaiden henkilökohtainen kohtaaminen ja monikanavainen toiminta.
Panostamme siihen, että kohtaamisissa saamamme tieto ja asiakkaiden
palaute jalostuu ripeästi uusiksi tuotteiksi ja palvelujemme
kehittymiseksi. Esimerkiksi työpaikkatuotteiden; kahviotarvikkeiden
ja siivous- ja puhdistustuotteiden osuus tarjonnastamme ja
myynnistämme on kasvanut jatkuvasti. Olemme nopea, varma ja
ympäristöystävällinen vaihtoehto hankkia työpaikalle kaikki
tarvittava. Asiakkaidemme mielestä Wulff on alansa tunnetuin,
luotettavin ja palvelevin toimija."

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS

Tammi-syyskuussa 2016 liikevaihto oli 43,5 milj. euroa (50,2 milj.
euroa), eli laski -13,4 % edellisvuodesta. Liikevaihdon muutos ilman
myytyjä liikelahjatoimintoja oli -10,3 % tammi-syyskuussa 2016.
Liikevaihto oli 13,4 milj. euroa (14,8 milj. euroa) kolmannella
vuosineljänneksellä, eli laski -9,4 % edellisvuodesta. Liikevaihdon
muutos ilman myytyjä liikelahjatoimintoja oli -8,3 %. Hyvä työ
asiakasrajapinnassa ja panostukset myynnin kehittämiseen eivät vielä
näkyneet odotetusti liikevaihdon kehityksessä. Toimistomaailman
markkinoilla Suomessa on alkanut jo näkyä piristymisen merkkejä.

Tammi-syyskuussa käyttökate (EBITDA) oli 0,7 milj. euroa (1,2 milj.
euroa) eli 1,6 prosenttia (2,4 %) liikevaihdosta, ja 0,4 milj. euroa
(0,6 milj. euroa) kolmannella vuosineljänneksellä. Tammi-syyskuussa
2016 vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) oli 0,5 milj. euroa (1,4
milj. euroa). Tammi-syyskuussa 2016 vertailukelpoisuuteen vaikuttavia
eriä olivat autokannan myynnistä kirjatut tuotot 0,2 milj. euroa ja
vastaavasti tammi-syyskuussa 2015 liikelahjatoiminnan
vaihto-omaisuuden alaskirjaukset 0,2 milj. euroa.

Tammi-syyskuussa 2016 liikevoitto (EBIT) oli 0,4 milj. euroa (-0,02
milj. euroa). Tammi-syyskuussa 2016 vertailukelpoinen liikevoitto
(EBIT) oli 0,2 milj. euroa (0,9 milj. euroa). Tammi-syyskuussa 2016
vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä olivat autokannan myynnistä
kirjatut tuotot 0,2 milj. euroa. Tammi-syyskuussa 2015
vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä olivat liikelahjatoimintoihin
liittyneet vaihto- ja käyttöomaisuuden arvonalentumiset 0,2 milj.
euroa sekä liikearvon arvonalentuminen 0,7 milj. euroa liittyen.
Vertailukelpoinen liikevoitto heikentyi 0,7 milj. euroa
tammi-syyskuussa 2016, joka muodostui valtaosin vuoden ensimmäisellä
puolivuosijaksolla. Liikevoitto (EBIT) oli 0,4 milj. euroa (0,4 milj.
euroa) kolmannella vuosineljänneksellä. Vertailukelpoinen liikevoitto
(EBIT) oli 0,3 milj. euroa (0,4 milj. euroa) kolmannella
neljänneksellä, eli edellisvuoden tasolla liikevaihdon laskusta
huolimatta. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä kolmannella
neljänneksellä 2016 kirjattiin autokannan myynneistä 0,1 milj. euroa.
Vuoden 2015 kolmas neljännes ei sisältänyt liikevoiton
vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Konserni jatkaa panostusta
myynnin kehittämiseen, uusasiakashankintaan sekä toiminnan
tehostamiseen.

Henkilöstökulut tammi-syyskuussa 2016 olivat 9,4 milj. euroa (9,9
milj. euroa), ja 2,5 milj. euroa (2,7 milj. euroa) kolmannella
vuosineljänneksellä. Liiketoiminnan muut kulut olivat 5,5 milj. euroa
(6,0 milj. euroa) tammi-syyskuussa 2016, ja 1,7 milj. euroa (1,8
milj. euroa) kolmannella vuosineljänneksellä. Henkilöstökulujen ja
liiketoiminnan kulujen kehitykseen vaikuttivat kustannussäästö- ja
tehostamistoimenpiteet. Wulff jatkaa kulurakenteen läpikäymistä osana
jatkuvaa uudistamista kannattavuuden parantamiseksi.

Rahoitustuotot ja -kulut olivat tammi-syyskuussa 2016 nettomääräisesti
-0,2 milj. euroa (-0,2 milj. euroa), sisältäen korkokuluja 0,1 milj.
euroa (0,2 milj. euroa) sekä muita rahoituseriä nettomääräisesti -0,1
milj. euroa (-0,1 milj. euroa). Kolmannella vuosineljänneksellä
rahoitustuotot ja -kulut olivat nettomääräisesti -0,1 milj. euroa
(-0,2 milj. euroa).

Tammi-syyskuussa 2016 tulos ennen veroja oli 0,2 milj. euroa (-0,2
milj. euroa), ja 0,2 milj. euroa (0,3 milj. euroa) kolmannella
vuosineljänneksellä. Verojen jälkeinen tulos oli 0,1 milj. euroa
(-0,7 milj. euroa) tammi-syyskuussa 2016, ja 0,2 milj. euroa (0,2
milj. euroa) kolmannella vuosineljänneksellä.

Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,01 euroa (-0,11 euroa)
tammi-syyskuussa 2016, ja 0,02 (0,03) kolmannella
vuosineljänneksellä.

AVAINLUVUT

+------------------------------+-----+---------+---------+---------+---------+
| |III |III |I-III |I-III |I-IV |
+------------------------------+-----+---------+---------+---------+---------+
|1000 euroa |2016 |2015 |2016 |2015 |2015 |
+------------------------------+-----+---------+---------+---------+---------+
|Liikevaihto |13 |14 796 |43 493 |50 235 |68 820 |
| |408 | | | | |
+------------------------------+-----+---------+---------+---------+---------+
|Liikevaihdon muutos, % |-9,4 |-10,3 % |-13,4 % |-6,6 % |-7,3 % |
| |% | | | | |
+------------------------------+-----+---------+---------+---------+---------+
|Tulos ennen poistoja (EBITDA) |365 |579 |690 |1 212 |2 019 |
+------------------------------+-----+---------+---------+---------+---------+
|Tulos ennen poistoja, % |2,7 %|3,9 % |1,6 % |2,4 % |2,9 % |
|liikevaihdosta | | | | | |
+------------------------------+-----+---------+---------+---------+---------+
|Liiketulos |270 |429 |376 |-16 |505 |
+------------------------------+-----+---------+---------+---------+---------+
|Liiketulos, % liikevaihdosta |2,0 %|2,9 % |0,9 % |-0,0 % |0,7 % |
+------------------------------+-----+---------+---------+---------+---------+
|Tulos ennen veroja |200 |272 |153 |-204 |354 |
+------------------------------+-----+---------+---------+---------+---------+
|Tulos ennen veroja, % |1,5 %|1,8 % |0,4 % |-0,4 % |0,5 % |
|liikevaihdosta | | | | | |
+------------------------------+-----+---------+---------+---------+---------+
|Katsauskauden tulos (emoyhtiön|158 |172 |71 |-714 |-195 |
|omistajille kuuluva) | | | | | |
+------------------------------+-----+---------+---------+---------+---------+
|Katsauskauden tulos, % |1,1 %|1,2 % |0,2 % |-1,4 % |-0,3 % |
|liikevaihdosta | | | | | |
+------------------------------+-----+---------+---------+---------+---------+
|Tulos/osake, EUR (laimennettu |0,02 |0,03 |0,01 |-0,11 |-0,03 |
|= laimentamaton) | | | | | |
+------------------------------+-----+---------+---------+---------+---------+
|Oman pääoman tuotto (ROE), % |1,3 %|1,3 % |0,8 % |-5,9 % |-1,6 % |
+------------------------------+-----+---------+---------+---------+---------+
|Sijoitetun pääoman tuotto |1,4 %|1,2 % |1,4 % |-0,4 % |2,7 % |
|(ROI), % | | | | | |
+------------------------------+-----+---------+---------+---------+---------+
|Omavaraisuusaste kauden |48,0 |44,7 % |48,0 % |44,7 % |46,4 % |
|lopussa, % |% | | | | |
+------------------------------+-----+---------+---------+---------+---------+
|Nettovelkaantumisaste kauden |33,0 |41,6 % |33,0 % |41,6 % |23,8 % |
|lopussa |% | | | | |
+------------------------------+-----+---------+---------+---------+---------+
|Oma pääoma/osake, EUR * |1,75 |1,75 |1,75 |1,75 |1,84 |
+------------------------------+-----+---------+---------+---------+---------+
|Liiketoiminnan rahavirta |-1 |-235 |-1 075 |-271 |1 693 |
| |005 | | | | |
+------------------------------+-----+---------+---------+---------+---------+
|Bruttoinvestoinnit |114 |34 |116 |158 |161 |
|aineettomiin ja aineellisiin | | | | | |
|hyödykkeisiin | | | | | |
+------------------------------+-----+---------+---------+---------+---------+
|Bruttoinvestoinnit, % |0,9 %|0,2 % |0,3 % |0,3 % |0,2 % |
|liikevaihdosta | | | | | |
+------------------------------+-----+---------+---------+---------+---------+
|Omat osakkeet kauden lopussa |79 |79 000 |79 000 |79 000 |79 000 |
| |000 | | | | |
+------------------------------+-----+---------+---------+---------+---------+
|Omat osakkeet, % |1,2 %|1,2 % |1,2 % |1,2 % |1,2 % |
|osakepääomasta ja äänimäärästä| | | | | |
+------------------------------+-----+---------+---------+---------+---------+
|Osakemäärä kauden lopussa |6 607|6 607 628|6 607 628|6 607 628|6 607 628|
| ...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.