Du är här

2017-05-19

Xavitech: Kommuniké från årsstämma i Xavitech

KOMMUNIK FRÅN ÅRSSTÄMMA I XAVITECH

Aktieägarna i Xavitech AB (publ) ("Xavitech" eller "Bolaget") har den 18 maj hållit årsstämma, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Resultat - balansräkningar för Bolaget, samt den föreslagna resultatdispositionen fastställdes.

Stämman beviljade ansvarsfrihet för Styrelsen och den verkställande direktören.

Stämman beslutade följande arvoden till styrelse och revisor:
Till ordförande: 55 000Kr i fast arvode för perioden fram till nästa årsstämma.
Till Styrelseledamöter: 35 000Kr i fast arvode för perioden fram till nästa årsstämma.
Till Styrelseledamöter anställda i Xavitech AB (publ): inget arvode utgår.
Revisor enligt löpande räkning.

Omval skedde av styrelseordförande Johan Stenberg, samt styrelseledamöterna Pontus Puljer och Jonathan Grip. Nyval skedde av styrelseledamoten Jon Hillgren.

Till Revisor omvaldes revisionsbolaget PwC (pricewaterhousecoopers) med huvudansvarig revisor Johan Lindström.

Beslutades att styrelsen, vid ett eller flera tillfällen under tiden till nästa årsstämma, besluta om och genomföra nyemission av aktier eller optioner sammanlagt högst till ett belopp som ryms inom aktiekapitalets gränser. Styrelsens beslut om nyemission skall kunna ske med avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Utgångspunkten för emissionskursens fastställande skall, i huvudsak, vara aktiens marknadsvärde i anslutning till respektive emissionstillfälle.

Härnösand, 19 maj 2017

För mer information kontakta:

Jonathan Grip, VD
0708 47 46 71
Jonathan.grip@xavitech.com mailto:Jonathan.grip@xavitech.com

Denna information är sådan information som Xavitech AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 maj kl 08.30.

Hemsida: www.xavitech.com http://www.xavitech.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Xavitech Kommunike fran arsstamma.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=20342

Kort om Xavitech

Xavitech som är listat på NGM Nordic MTF har utvecklat och patenterat en unik skalbar pumpteknologi som för närvarande har sitt huvudsakliga användningsområde inom gas analys för miljö-, industri- och medicintekniska produkter. Med ett patenterat inbyggt, optiskt styrsystem och intelligent mjukvara erhålls marknadsledande livslängd och unika möjligheter till miniatyrisering och kostnadsrationalisering. Xavitech erbjuder pumpar, utvecklingstjänster och licensiering av teknologi. Genom att paketera kundanpassade funktionslösningar i den inbyggda mjukvaran i pumpen erhåller kunderna unika fördelar.

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.