Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-24

Xbrane Biopharma AB: Xbrane Biopharma genomför en riktad nyemission om 20 MSEK

Pressmeddelande

2017-05-24

Styrelsen för Xbrane Biopharma AB ("Xbrane" eller "Bolaget") har idag, med
stöd av bemyndigande lämnat från årsstämman den 18 maj 2017, beslutat att
emittera totalt 655 738 nya aktier i Xbrane.

Nyemissionen genomförs som en riktad emission till Active Invest-Sweden AB,
Thomas Eklund, Zirkona AB och Quantify AB. Aktierna emitteras till en
teckningskurs om 30,50 SEK per aktie, vilket innebär att Bolaget tillförs 20
MSEK före emissionskostnader. Teckningskursen fastställdes baserat på
Xbrane-aktiens marknadspris på Nasdaq First North och motsvarar en rabatt om
cirka 7,5 procent mot stängningskurs den 23 maj 2017.

Kapitaltillskottet stärker Bolagets finansiella ställning för att därigenom
säkerställa den fortsatta utvecklingen och värdetillväxten i
projektportföljen. Kapitaltillskottet skall användas för att kunna initiera
framtagandet av nya produktkandidater samt att säkerställa den fortsatta
utvecklingen av Bolagets huvudsakliga produkter, Spherotide och Xlucane.

Styrelsen anser det vara fördelaktigt för Bolaget och aktieägarna att bredda
ägarbasen med branscherfarna investerare och öka förutsättningarna för en
bättre likviditet i Bolagets aktier samt tillvarata möjligheten att på för
Xbrane attraktiva villkor tillföra nytt kapital till Bolaget. Styrelsen anser
sammantaget att nyemissionen, som på grund av ovanstående sker med avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt, bidrar till att skapa värde för Bolagets
samtliga investerare.

"Vi är mycket stolta över det förtroende som denna grupp av välrenommerade
investerare ger oss och ser fram emot att med det nya kapitalet
vidareutveckla vår lovande projektportfölj.", säger Martin Åmark, Xbrane's
VD.

Genom nyemissionen ökar antalet aktier i Xbrane med 655 738 från 4 755 546
till 5 411 284 och aktiekapitalet ökar med cirka 147 007 SEK från cirka 1 066
127 SEK till cirka 1 213 134 SEK.

Carnegie Investment Bank AB (publ) har agerat finansiell rådgivare i
transaktionen. Baker McKenzie är legal rådgivare till Xbrane.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Åmark, VD, Xbrane Biopharma AB
M: +46 (0) 763-093 777
E:martin.amark@xbrane.com

Om Xbrane

Xbrane Biopharma är ett bioteknikbolag i kommersiell fas som utvecklar och
tillverkar biosimilarer och långtidsverkande injektionsläkemedel. Xbrane har
världsledande kompetens inom utveckling av långtidsverkande
injektionsläkemedel och en patenterad proteinproduktionsplattform för
utveckling av biosimilarer. Xbranes huvudkontor ligger i Stockholm och
företaget har forskning- och utvecklingsanläggningar i Sverige och Italien.
Xbrane är noterat på Nasdaq First North sedan den 3 februari 2016 under
kortnamnet XBRANE och Avanza Bank AB är Xbranes certified advisor. För mer
information besök gärna
www.xbrane.com.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Xbrane Biopharma AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr
596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 24 2017 kl. 8:00.

Pressmeddelande - Xbrane genomför en riktad nyemission
http://hugin.info/171873/R/2107266/800246.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Xbrane Biopharma AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.