Du är här

2017-09-04

XSPRAY PHARMA: SER MILJARDPOTENTIAL I SPECIALISTLÄKEMEDEL - VD

STOCKHOLM (Direkt) Xspray Pharma ser potential för en försäljning i
miljardkronorsklassen för två av de tre produktkandidater inom
cancerbehandlingar som bolaget fokuserar på.

Det framgår av prospektet för bolaget, som avser att lista sig på First North
med planerad handelsstart den 28 september. Bolagsvärderingen ligger på 270
miljoner kronor räknat på teckningskursen 22 kronor, inklusive en emission på
cirka 130 miljoner.

Med sin teknologi utvecklar Xspray specialistläkemedel på kända substanser som
redan finns på marknaden. Fokus är inriktat på läkemedelsklassen
proteinkinashämmare (PKI) som är den näst största läkemedelsklassen inom
cancerläkemedel efter monoklonala antikroppar.

Marknaden i PKI-segmentet väntas i USA gå från en försäljning på 10,9
miljarder dollar under 2015 till 21,3 miljarder dollar vid 2020, enligt en
branschprognos som Xspray återger i sitt prospekt. Det skulle motsvara en
genomsnittlig årlig tillväxt på strax under 12 procent.

Xspray har tidigare varit ett så kallat drug delivery-bolag men har i dag
ändrat sin affärsidé och klassar sig själva som ett specialistläkemedelsbolag
med utveckling av cancerläkemedel inom läkemedelsklassen PKI.

"Drug delivery kan vara en bra modell, men när man inser att man har en
teknologi som man kan göra egna produkter av har man en helt annan
hävstångseffekt på det på marknaden och kan själv ta del av den stora
värdeökningen", säger Xspray Pharmas vd Per Andersson till Nyhetsbyrån
Direkt.

De tre produktkandidater som bolaget utvecklar är Hynap-Dasa, Hynap-Nilo och
Hynap-Sora.

Hynap-Dasa innehåller den aktiva ingrediensen dasatinib, vilken i USA säljs av
Bristol Myers Squibb under varumärket Sprycel för behandling av
blodcancerformerna kronisk myeloisk leukemi (KML) och akut lymfoblastisk
leukemi (ALL).

Hynap-Nilo består av den aktiva ingrediensen nilotinib. Den säljs av Novartis
under varumärket Tasigna i USA för behandling av blodcancerformen KML.

Hynap-Sora grundar sig på den aktiva substansen sorafenib gemensamt utvecklad
och marknadsförd av tyska Bayer och amerikanska Onyx Pharmaceuticals under
varumärket Nexavar och används vid behandling av njur-, lever- och
sköldkörtelcancer.

Xspray Pharmaceuticals siktar främst in sig på perioden efter att det så
kallade substanspatentet gått ut men innan sekundärpatentet har löpt ut.
Bolaget kallar denna period för "patentfönstret".

"Att komma ut med en produkt inom patentfönstret, som håller bort andra
generikaprodukter, gör att man bibehåller en hög prisbild på produkten. Att
samtidigt kunna komma in med en förbättrad generika eller generika gör att
man kan sälja med en prissänkning och ha fantastisk marginal", säger Per
Andersson.

Patentfönster (perioden efter att det så kallade substanspatentet gått ut men
innan sekundärpatentet har löpt ut) för Xsprays tre produktkandidater. Källa:
Xspray Pharmas prospekt (Nyhetsbyrån Direkts diagram)
Patentfönstret för Xsprays produktkandidater är 3 till 7 år långa med start år
2020 (se diagram ovan). Xspray Pharmas mål är att lansera på den amerikanska
marknaden under åren 2020 till 2023, med första produktlansering senast 2021.

"Vår plan är baserad på att vi ska kunna lansera 2020, men senast 2021 som vi
säger till marknaden", säger Per Andersson.

Målsättningen för Xspray är att utlicensiera sina produkter till stora
generikabolag, alternativt till de bolag som äger och säljer de
originalläkemedel som Xspray kommer att konkurrera med.

"Typiskt sett brukar det fungera så att när man kan komma till registrering
kommer man också till partnerskap. Vi har de tio största generikabolagen på
den amerikanska marknaden som tagare. Originalbolagen, som naturligtvis har
mest att förlora på om vi finns, ser vi som vår mest troliga kund", säger Per
Andersson.

Ett utlicensieringsavtal med ett av de stora generikabolagen brukar vanligtvis
ge en upfrontbetalning i storleksordningen 5 till 10 miljoner dollar.

Royaltynivån i ett utlicenseringsavtal skiljer sig vanligen i nivå beroende på
om produkten är en fullt utbytbar produkt eller om det gäller en förbättrad
produkt. Då en förbättrad produkt kräver hjälp av säljkår är vanligen
royaltysatsen för ett sådant utlicensieringsavtal lägre än royaltynivån för
en utbytbar produkt.

"Royalty ligger mellan 10-20 procent på en förbättrad produkt medan den ligger
på 25-35 procent på en utbytbar produkt", säger Per Andersson.

Då Xspray använder sig av välbeprövade läkemedel ger det en lägre
utvecklingsrisk jämfört med utveckling av ett helt nytt läkemedel. Att lyckas
med att teckna utlicensieringsavtal kring sina produkter är dock alltid
förknippat med en risk. Dels i att motparten ska vara tillräckligt
intresserad av att teckna ett avtal, dels att ett avtal ska kunna tecknas
till marknadsmässiga villkor som ligger i aktieägarnas intresse.

"Om vi kan undvika att bygga egen säljorganisation kommer vi definitivt att
göra det", säger Per Andersson.
Tabletterna som Xspray planerar att komma ut med som generika har ett
marknadspris på 500 till 3.000 kronor styck. Tillverkningskostnaden för samma
tabletter ligger på 5 till 15 kronor, vilket ger möjligheter att ta ut höga
marginaler.

Enligt en tredjepartsrapport kan bara produktkandidaten Hynap-Dasa uppnå en
försäljning på mellan 2,8 och 3,9 miljarder kronor för en helt utbytbar
produkt. Med en förbättrad produkt skulle dock försäljningen för Hynap-Dasa i
stället ligga inom intervallet 1,87 till 1,96 miljarder kronor. Motsvarande
siffror för Hynap-Nilo och Hynap-Sora ligger i intervallen 1,4 till 1,5
miljarder kronor respektive 600 till 635 miljoner kronor.

Förväntningarna i rapporten grundar sig på ett case där det indiska
generikabolaget Sun Pharmaceuticals på kort tid lyckades ta en betydande
marknadsandel med en generika av Novartis läkemedel Gleevec för behandling av
KML.

När Sun Pharma lanserade sin generika i USA under februari 2016 lyckades de
med en initial prissänkning på 17 procent jämfört med Novartis
originalläkemedel Gleevec efter några månader ta en marknadsandel på 60
procent av originalläkemedlets försäljning.

Enligt uttalanden från Sun Pharma ska bolaget dock ha haft för avsikt att
sänka priset med 30 procent. Men med icke offentliggjorda rabatter är den
verkliga prisbilden i USA svår att klarlägga. Xsprays egen bedömning är att
prissänkningen så här långt "är betydligt mindre än 50 procent".

Efter kapitaltillskottet i samband med emissionen vid listningen bedöms Xspray
ha säkrat finansieringen för åtminstone 24 månader, fram till slutet av
augusti 2019.

"Kort sagt ska vi finansiera fortsättningen med avtal som börjar komma i den
tidsperioden. Har vi tur behöver vi ingen ytterligare finansiering", säger
Per Andersson.

Vid full teckning i listningen kommer erbjudandet inbringa 132 miljoner kronor
medan en lägsta nivå för att genomföra emissionen ligger på 121 miljoner
kronor. Emissionskostnaderna beräknas till cirka 9,7 miljoner kronor. Xspray
har fått teckningsåtagande om cirka 118 miljoner kronor motsvarande cirka 89
procent av emissionslikviden.

Bland de externa ankarinvesterarna finns Swedbank Robur, det svenska
fondbolaget Healthinvest Partners, Ålandsbanken Aktiefonder och Alfred Berg
Kapitalförvaltning. Bland befintliga ägare som förbundit sig att teckna sig i
emissionen finns Östersjöstiftelsen, som även är storägare i Moberg Pharma
och Karolinska Development.

Efter emissionen kommer Östersjöstiftelsen vara största ägare med drygt 20
procent av kapitalet och rösterna.

Teckningstiden i Xspray Pharmas erbjudande löper fram till 11 september 2017.
Första handelsdag på First North beräknas bli den 28 september.
---------------------------------------
Magnus Bernet +46 8 5191 7911

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.