Du är här

2017-08-25

XSpray: Xspray Pharma offentliggör prospekt avseende nyemission, ansöker om notering på Nasdaq First North

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller
någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller
föremål för legala restriktioner.

Xspray Pharma AB (publ) ("Xspray" och "Bolaget") har ansökt om
notering på Nasdaq First North och genomför i samband med noteringen
en nyemission om 132 MSEK riktad till allmänheten i Sverige och
institutionella investerare. Prospekt för nyemissionen registrerades
och godkändes den 25 augusti av Finansinspektionen. Teckningsperiod
är 28 augusti - 11 september 2017.

I samband med Xsprays planerade notering på Nasdaq First North
genomförs en nyemission som vid full teckning inbringar 132 MSEK före
emissionskostnader. Erbjudandet genomförs i syfte att tillföra
Bolaget kapital för att säkerställa Bolagets fortsatta utveckling
samt slutföra kliniska studier för Bolagets tre produktkandidater för
vidare lansering på den amerikanska marknaden under perioden 2020 -
2023, med första produktlansering senast 2021.

Erbjudandet i korthet

· Erbjudandet riktar sig till allmänheten i Sverige och
institutionella investerare och omfattar en emission av högst 6 000
000 aktier. Vid full teckning inbringar nyemissionen 132 MSEK.

· Aktierna erbjuds i form av en post av 250 aktier. Varje post
erbjuds till en teckningskurs om 5 500 SEK/post, dvs. 22 SEK/aktie.

· Teckningskursen motsvarar en bolagsvärdering om 139,8 MSEK
(pre-money).

· Anmälningsperioden pågår under perioden 28 augusti - 11 september
2017.

· Preliminär första dag för handel på Nasdaq First North av aktierna
är den 28 september 2017.

Teckningsåtaganden

Genom skriftliga teckningsåtaganden har Swedbank Robur Fonder AB,
Vasastaden Holding AB, Healthinvest Partners AB, Ålandsbankens
Aktiefonder Abp, Ribbskottet AB och Alfred Berg Kapitalförvaltning AB
("Cornerstone Investors") åtagit sig att förvärva 3 300 000 aktier i
Erbjudandet motsvarande 72,6 MSEK. Därtill har Östersjöstiftelsen och
andra befintliga aktieinnehavare åtagit sig att förvärva 2 062 200
aktier i Erbjudandet motsvarande 45,4 MSEK. Sammantaget har
Cornerstone Investors och befintliga ägare genom skriftliga
teckningsåtaganden förbundit sig att förvärva aktier i Erbjudandet
motsvarande ett belopp om cirka 118 MSEK, eller cirka 89 %, av det
totala emissionsbeloppet i Erbjudandet. Cornerstone Investors
åtagande är förenat med villkor. För det fall av något av dessa
villkor inte uppfylls finns en risk för att Cornerstone Investors
inte uppfyller sina åtaganden.

Om Xspray Pharma

Xspray Pharma AB (publ) är ett produktutvecklingsföretag med flera
produktkandidater i klinisk utveckling. Bolaget använder sin
innovativa patenterade RightSize-teknologi i kombination med
väldokumenterade substanser för att utveckla förbättrade samt
generiska versioner av marknadsförda cancerläkemedel, i första hand
proteinkinashämmare (PKI).

Proteinkinashämmare är anmärkningsvärt effektiva vid behandling av
olika cancerformer och är det näst största segmentet av läkemedel för
riktad cancerbehandling. PKI:er står för mer än 27 % av den globala
onkologimarknaden och försäljningen på den amerikanska marknaden
förväntas att fördubblas till över 21 miljarder USD år 2020.

"Genom nyemissionen tillförs vi resurser så att vi med vår unika
RightSize-teknologi kan slutföra utvecklingen av tre produkter under
perioden 2020-2023 med målet att lansera den första produkten på den
amerikanska marknaden senast år 2021. Produktkandidaterna är
versioner av tre storsäljande cancerläkemedel, samtliga med
blockbusterstatus med en årlig försäljning över 1 miljard USD. Vi
planerar också att skala upp vår befintliga produktionskapacitet för
att kunna tillgodose de framtida kommersiella behoven," säger Per
Andersson, VD på Xspray Pharma.

Xspray har hittills testat sin RightSize-teknologi på 16 av de idag 37
marknadsförda PKI:erna med lyckat resultat. Bolagets produkter visar
förbättrade farmakokinetiska egenskaper som ger en bättre terapeutisk
profil än samtliga av de kliniskt testade PKI-produkterna. Samtliga
tre produktkandidater är indikerade för riktad behandling av cancer
och godkända som s.k. Orphan Drugs där den årliga
behandlingskostnaden är mycket hög och behandlingen livslång med
tablettpriser upp till 3 000 SEK per styck. Detta skapar utrymme för
en aggressiv prissättning som kan göra det möjligt för Xspray att nå
höga marknadsandelar och snabb marknadspenetration med god marginal.

Xspray Pharma AB (publ) har patent på tillverkningsteknologi,
utrustning och de resulterande produkterna. Målet är att, genom
medicinska fördelar och en unik patentsituation som skapas för
produkter utvecklade med bolagets teknologi, kunna börja marknadsföra
läkemedelsprodukter med höga marginaler i främst USA.

"Vår hybridnanopartikel-formulering (HyNap) ger oss möjlighet att
lansera våra produkter exklusivt vid sidan av originalläkemedlet,
utan hinder av deras sekundära patent. Dessa löper i de aktuella
fallen under en period om 3-8 år," förklarar Per Andersson.

Bolaget har erhållit proof-of-concept för sina produktkandidater
HyNap-Dasa och HyNap-Nilo, och Freedom to Operate (FTO) för
HyNap-Dasa och HyNap-Sora. Samtliga tre produktkandidater har en
väldefinierad väg till godkänt läkemedel, för HyNap-Dasa är den redan
bekräftad av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA. FDA har även
bekräftat att Xspray endast behöver bevisa bioekvivalens samt
födointeraktion i kliniska Fas 1-studier på friska försökspersoner
eftersom Bolaget fokuserar på redan etablerade läkemedelssubstanser,
där Fas 2 och Fas 3-studier redan har genomförts. Vägen till
marknaden blir därmed snabbare, enklare och mer kostnadseffektiv.

"Våra kommande produkter kan skapa en märkbar skillnad för
patienternas livskvalitet och chans till överlevnad. Genom en
avancerad patentstrategi och en aggressiv prissättning kan vi ta
marknadsandelar och skapa en långsiktig lönsamhet både för Bolaget
och dess ägare samtidigt som kostnadsbördan i samhället kan
reduceras," säger Per Andersson, VD Xspray Pharma.

Prospekt, informationsbroschyr, teckningssedel samt anmälan till
Bolagets roadshow finns tillgängliga på www.xspraypharma.com samt
www.redeye.se/transaction/xspray-pharma.

Rådgivare

Redeye AB är finansiell rådgivare och Certified Adviser till Xspray
Pharma AB i samband med noteringen och emissionen. Hannes Snellman
Advokatbyrå AB är juridisk rådgivare.

Selling agents

Nordnet är Selling Agents.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Xspray Pharma AB (publ)
Per Andersson, CEO

Mobil: +46 (0)706 88 23 48
E-mail: per.andersson@xspray.com
www.xspray.com

Xspray Pharma i korthet

Xspray Pharma AB (publ) är ett produktutvecklingsföretag med flera
produktkandidater i klinisk utveckling. Xspray använder sin
innovativa patenterade RightSize-teknologi för att utveckla
förbättrade samt generiska versioner av marknadsförda
cancerläkemedel, i första hand proteinkinashämmare (PKI), för
behandling av cancer. Segmentet är det näst största inom
onkologiområdet och läkemedelspriserna är mycket höga. Genom bolagets
innovativa teknologi kan Xspray komma in som första konkurrent till
dagens originalläkemedel utan hinder från sekundära patent. Xsprays
mål är att ha tre produkter färdiga för lansering på den amerikanska
marknaden under perioden 2020-2023, med en första produktlansering
senast 2021. Bolaget har patent på tillverkningsteknologi, utrustning
och de resulterande produkterna.

Xspray Pharma AB (publ)

Gunnar Asplunds Allé 326

171 63 Solna

info@xspray.com

www.xspray.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/xspray/r/xspray-pharma-offentliggor-prospekt-a...
http://mb.cision.com/Main/16033/2333612/714008.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.