Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-14

XSpray: Xspray Pharma publicerar delårsrapport Q3, januari - september 2019

2019-11-14

"Det är med högt tempo, engagemang och bred sakkunskap som Xsprays
team under perioden fortsatt föra den produktkandidat som har kommit
längst i utvecklingsprocessen, HyNap-Dasa, en amorf version av
Sprycel® (dasatinib), fram mot vår första ANDA-ansökan. Målsättningen
att lämna in en ansökan till det amerikanska läkemedelsverket FDA
under sommaren nästa år står fast, liksom den planerade
marknadslanseringen i USA av HyNap-Dasa under 2021."

Per Andersson, VD Xspray Pharma AB (publ)

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2019

·Xspray meddelade att bolaget siktar på listbyte till Nasdaq Stockholm
under första halvåret 2020

· Tillverkningsprocessen av amorft material i kommersiell skala med
Xspray's patenterade teknologi har validerats och testats för
robusthet hos bolagets italienska tillverkningspartner

Väsentliga händelser efter delårsrapportens utgång

· Xspray meddelade i oktober att det amerikanska läkemedelsverket
(FDA) godkänt bolagets IND-ansökan för produktkandidaten HyNap-Dasa

Juli - september 2019, koncernen

Då koncernen inte fanns samma period föregående år, finns inga
jämförelsesiffror

· Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK

· Resultat före skatt uppgick till -10 583 kSEK

· Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till -0,70 SEK

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8 747 kSEK

Januari - september 2019, koncernen

Då koncernen inte fanns samma period föregående år, finns inga
jämförelsesiffror

· Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK

· Resultat före skatt uppgick till -30 138 kSEK

· Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till -2,00 SEK

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -22 692 kSEK

· Likvida medel uppgick vid periodens slut till 130 657 kSEK

Juli - september 2019, moderbolaget

Tal inom parentes avser motsvarande period föregående år

· Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0)

· Resultat före skatt uppgick till -10 587 kSEK (-4 116)

· Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till -0,70 SEK (-0,30
SEK)

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8 281 kSEK
(-4 253)

Januari - september 2019, moderbolaget

Tal inom parentes avser motsvarande period föregående år

· Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (71)

· Resultat före skatt uppgick till -30 171 kSEK (-12 501)

· Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till -2,00 SEK (-0,93
SEK)

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -22 018 kSEK
(-11 859)

· Likvida medel uppgick vid periodens slut till (130 607) kSEK (157
922)

För mer information, vänligen kontakta:

Per Andersson, VD, Xspray Pharma AB (publ)

Telefon: +46 (0)8 730 37 00

Email: per.andersson@xspray.com

Rapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida:
http://xspraypharma.com/investerare/finansiella-rapporter/

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 14 november 2019 kl. 08:00 CET.

Xspray Pharma i korthet

Xspray Pharma AB (publ) är ett produktutvecklingsföretag med flera
produktkandidater i klinisk utveckling. Xspray Pharma använder sin
innovativa patenterade RightSize?-teknologi för att utveckla
förbättrade och generiska versioner av marknadsförda läkemedel, i
första hand proteinkinashämmare (PKI) för behandling av cancer.
Segmentet är det näst största inom onkologiområdet och
läkemedelspriserna är mycket höga.

Genom bolagets innovativa teknologi kan Xspray Pharma komma in som
första konkurrent till dagens originalläkemedel innan de sekundära
patenten löper ut. Xsprays mål är att bli ledande inom utveckling av
förbättrade läkemedel eller generika av redan marknadsförda PKI:er
för behandling av cancer, vilka 2019 är 47 st. Bolagets ledande
produktkandidater, HyNap-Dasa, HyNap-Sora och HyNap-Nilo, är stabila
amorfa versioner av de tre storsäljande cancerläkemedlen Sprycel®
(dasatinib), Nexavar® (sorafenib) och Tasigna® (nilotinib). Lansering
av den första produktkandidaten, HyNap-Dasa är planerad att ske under
2021. Giltighetstiden för substanspatenten för originalläkemedlet
Sprycel® (dasatinib) går ut i slutet av 2020 och för de sekundära
patenten 2026 vilket kan ge Xsprays HyNap-Dasa en period om fem år
med särställning innan övriga konkurrenter får tillgång till
marknaden.

Bolaget har patent på tillverkningsteknologi, utrustning och de
resulterande produkterna. Aktierna i Xspray Pharma AB handlas på
Nasdaq First North Growth Market.

Xspray Pharma AB (publ)

Råsundavägen 12

169 67 Solna

info@xspray.com

www.xspraypharma.com

Redeye AB är bolagets Certified Adviser

certifiedadviser@redeye.se

+46 (0)8 121 576 90

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/xspray/r/xspray-pharma-publicerar-delarsrappo...
https://mb.cision.com/Main/16033/2961102/1140988.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.