Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-28

XSpray: Xspray Pharma publicerar Delårsrapport Q4, januari - december 2019

PRESSMEDDELANDE 2020-02-28

"En mycket viktig milstolpe nåddes i juni när vår
produktionsanläggning i Italien blev klar och kunde testköras. Vi har
nu bevisat att vår teknologi är möjlig att skala upp - och vi är
först i världen att i kommersiell skala tillverka amorft material i
form av hybridnanopartiklar. Med vår teknologi kan vi nu utveckla
förbättrade versioner av redan marknadsförda cancerläkemedel, framför
allt inom klassen proteinkinashämmare som är en läkemedelsgrupp med
mycket hög prisnivå."

Per Andersson, VD Xspray Pharma AB (publ)

Väsentliga händelser under oktober - december 2019

· I oktober meddelade Xspray Pharma att bolaget siktar på listbyte
till Nasdaq Stockholm under första halvåret 2020.

· I oktober godkände det amerikanska läkemedelsverket (FDA) bolagets
IND-ansökan för HyNap-Dasa.

· Xspray Pharma genomförde i början av december riktad emission om 1
675 162 aktier som tillförde cirka 122 mSEK före emissionskostnader
för att finansiera bolagets fortsatta utveckling av pågående projekt
samt att utöka och stärka bolagets aktieägarbas på ett tids- och
kostnadseffektivt sätt.

· I december tillverkades den första batchen av HyNap-Dasa tabletten i
kommersiell skala enligt GMP.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

· I februari 2020 inleddes stabilitetsstudierna av de finala
HyNap-Dasa tabletterna som tillverkats i kommersiell skala enligt
GMP-standard.

· I februari 2020 beviljades ytterligare fyra patent för
produktkandidaten HyNap-Dasa.

· I februari 2020 skickades en kallelse ut för extra bolagsstämma den
26 mars 2020, gällande beslut om långsiktigt incitamentsprogram 2020
(LTI 2020) och emission av teckningsoptioner.

Oktober - december 2019, koncernen

Då koncernen inte fanns samma period föregående år, finns inga
jämförelsesiffror

· Nettoomsättningen uppgick till - kSEK

· Resultat före skatt uppgick till -18 738 kSEK

· Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till -1,20 SEK

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -11 546 kSEK

· Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -24 147 kSEK

Oktober - december 2019, moderbolaget

Tal inom parentes avser motsvarande period föregående år

· Nettoomsättningen uppgick till - kSEK (206)

· Resultat före skatt uppgick till -18 729 kSEK (-8 913)

· Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till -1,20 SEK (-0,63)

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -11 319 kSEK
(-5 888)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Andersson, vd, Xspray Pharma AB
Mobil: +46 (0) 706 88 23 48
E-post: per.andersson@xspray.com

Rapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida:
https://xspraypharma.com/wp-content/uploads/2020/02/Xspray-Q4-2019_SV.pdf

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 28 februari 2020 kl. 08:00 CET.

Xspray Pharma i korthet

Xspray Pharma AB (publ) är ett produktutvecklingsföretag med flera
produktkandidater i klinisk utveckling. Xspray Pharma använder sin
innovativa patenterade RightSize?-teknologi för att utveckla
förbättrade och generiska versioner av marknadsförda läkemedel, i
första hand proteinkinashämmare (PKI) för behandling av cancer.
Segmentet är det näst största inom onkologiområdet och
läkemedelspriserna är mycket höga.

Genom bolagets innovativa teknologi kan Xspray Pharma komma in som
första konkurrent till dagens originalläkemedel innan de sekundära
patenten löper ut. Xsprays mål är att bli ledande inom utveckling av
förbättrade läkemedel eller generika av redan marknadsförda PKI:er
för behandling av cancer, vilka i december 2019 var 54 st. Bolagets
ledande produktkandidater, HyNap-Dasa, HyNap-Sora och HyNap-Nilo, är
stabila amorfa versioner av de tre storsäljande cancerläkemedlen
Sprycel® (dasatinib), Nexavar® (sorafenib) och Tasigna® (nilotinib).
Lansering av den första produktkandidaten, HyNap Dasa är planerad att
ske under 2021. Giltighetstiden för substanspatenten för
originalläkemedlet Sprycel® (dasatinib) går ut i slutet av 2020 och
för de sekundära patenten 2026 vilket kan ge Xsprays HyNap-Dasa en
period om fem år med särställning innan övriga konkurrenter får
tillgång till marknaden.

Bolaget har patent på tillverkningsteknologi, utrustning och de
resulterande produkterna. Aktierna i Xspray Pharma AB handlas på
Nasdaq First North Growth Market, Stockholm.

Xspray Pharma AB (publ)

Råsundavägen 12

169 67 Solna

info@xspray.com

www.xspraypharma.com

Redeye AB är bolagets Certified Adviser

certifiedadviser@redeye.se

+46 (0)8 121 576 90

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/xspray/r/xspray-pharma-publicerar-delarsrappo...
https://mb.cision.com/Main/16033/3048378/1202546.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.