Du är här

2017-09-13

XSpray: Xsprays emission övertecknad inför planerad notering på First North 28 september

Xspray Pharma AB (publ) ("Xspray" eller "Bolaget") avslutade den 11
september 2017 teckningsperioden i erbjudandet till allmänheten i
Sverige och till institutionella investerare att teckna aktier i
Bolaget inför notering på Nasdaq First North ("Erbjudandet").
Emissionen uppgår till ca 132 MSEK, varav ca 118 MSEK på förhand
tecknats av ett antal institutionella investerare och befintliga
ägare. Intresset för att teckna aktier har varit stort och det
publika Erbjudandet om ca 14 MSEK var övertecknat ca nio gånger.
Räknat på hela nyemissionen var överteckningsgraden 184 procent.
Första dag för handel med bolagets aktier på Nasdaq First North är
planerad till den 28 september 2017.

Xspray har genomfört en nyemission genom att erbjuda allmänheten i
Sverige samt institutionella investerare att teckna aktier i Bolaget.
Teckningsperioden för Erbjudandet löpte mellan 28 augusti - 11
september 2017 och omfattade totalt 6 000 000 aktier till en
teckningskurs om 22 SEK per aktie. Genom Erbjudandet tillförs Bolaget
ca 132 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Erbjudandet har rönt stor uppmärksamhet och de inkomna anmälningarna
summerar till drygt 243 MSEK fördelat på cirka 3 000 privata och
institutionella investerare. Av tecknat belopp härrör 118 MSEK från
teckningsåtagare.

"Vi är mycket glada över det stora intresset för Xspray från både
allmänheten och institutionella investerare. Emissionen ger oss
möjlighet att slutföra utvecklingen av våra första tre
cancerläkemedelsprodukter med målsättningen att kunna lansera dessa
på den amerikanska marknaden under 2020 - 2023. Vår
hybridnanopartikel-formulering (HyNap) ger oss möjlighet att lansera
våra produkter exklusivt vid sidan av originalläkemedlet, utan hinder
av deras sekundära patent, vilket vi med spänning ser fram emot. Jag
är glad över att vi har fått en bred och bra ägarbas med flera
institutionella ägare och jag vill hälsa alla nya aktieägare varmt
välkomna," kommenterar Per Andersson, VD i Xspray.

Tilldelning

Till följd av överteckningen kommer inte alla tecknare att kunna få
tilldelning. Styrelsen för Xspray har beslutat om tilldelning av
tecknade aktier i enlighet med de tilldelningsprinciper som angavs i
det prospekt som offentliggjordes den 25 augusti 2017.

Besked om tilldelning av aktier lämnas genom utskick av
avräkningsnota. Betalning skall ske i enlighet med instruktioner på
avräkningsnota och senast den dag som där anges. De som inte
tilldelats aktier får inget meddelande.

Efter tilldelning kommer bolaget att ha drygt 2 100 ägare.

Första dag för handel

I samband med emissionen har styrelsen för Xspray ansökt om upptagande
till handel med Bolagets aktier på Nasdaq First North. Första dag för
handel är planerad till den 28 september 2017.

Kortnamn: XSPRAY

ISIN-kod: SE0009973563

Rådgivare

Redeye AB har agerat finansiella rådgivare och Hannes Snellman
Advokatbyrå AB har agerat legal rådgivare i samband med Erbjudandet.
Aktieinvest FK har agerat emissionsinstitut.

För mer information, kontakta:

Per Andersson, VD Xspray Pharma AB (publ)

E-post: per.andersson@xspray.com

Telefon: +46 (0)8 730 37 00

Om Xspray Pharma

Xspray Pharma AB (publ) är ett produktutvecklingsföretag med flera
produktkandidater i klinisk utveckling. Xspray använder sin
innovativa patenterade RightSize-teknologi för att utveckla
förbättrade samt generiska versioner av marknadsförda
cancerläkemedel, i första hand proteinkinashämmare (PKI), för
behandling av cancer. Segmentet är det näst största inom
onkologiområdet och läkemedelspriserna är mycket höga. Genom bolagets
innovativa teknologi kan Xspray komma in som första konkurrent till
dagens originalläkemedel utan hinder från sekundära patent. Xsprays
mål är att ha tre produkter färdiga för lansering på den amerikanska
marknaden under perioden 2020-2023, med en första produktlansering
senast 2021. Bolaget har patent på tillverkningsteknologi, utrustning
och de resulterande produkterna. Bolagets Certified Adviser är Redeye
AB, www.redeye.se.

Xspray Pharma AB (publ)

Gunnar Asplunds Allé 32

171 69 Solna

info@xspraypharma.com

www.xspraypharma.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/xspray/r/xsprays-emission-overtecknad-infor-pl...
http://mb.cision.com/Main/16033/2346161/722287.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.