Du är här

2016-02-04

Xvivo Perfusion: Bokslutskommuniké 2015

Stark tillväxt för försäljning och EBITDA

FJÄRDE KVARTALET (OKT - DEC 2015)

· Försäljningen under kvartalet ökade med 28 procent och uppgick till
32,7 MSEK (25,5). Omsättningsökningen var 17 procent i lokala
valutor.

· Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 6,9 MSEK
(3,1) motsvarande en EBITDA marginal om 21 procent.

· Nettoresultatet uppgick till 2,8 MSEK (0,3), vilket gav ett resultat
per aktie om 0,13 SEK (0,01) efter att avskrivningar om 3,1 MSEK
(2,6) belastat kvartalet.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten var 2,9 MSEK (-5,4).
· Försäljningen utan kapitalvaror* under kvartalet ökade med 14
procent och uppgick till 29,1 MSEK (25,5). Omsättningsökningen utan
kapitalvaror var 5 procent i lokala valutor.

· Produkter för varm perfusion (STEEN Solution™, XPS™ och produkter
relaterade till användningen av XPS™) stod för 40 procent (34) av den
totala försäljningen inklusive kapitalvaror.

· Tre XPS levererades under kvartalet, varav en till USA och två till
Europa, varav den ena till världens näst största
lungtransplantationsklinik i Wien, Österrike..

· China Food and Drug Administration (CFDA) har godkänt STEEN
Solution™ för marknadsföring och klinisk användning i Kina.

PERIODEN (JAN - DEC 2015)

· Försäljningen under perioden ökade med 42 procent och uppgick till
120,2 MSEK (84,7). Omsättningsökningen var 25 procent i lokala
valutor.

· Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 18,8 MSEK
(11,4) motsvarande en EBITDA marginal om 16 procent.

· Nettoresultatet uppgick till 5,1 MSEK (5,2), vilket gav ett resultat
per aktie om 0,24 SEK (0,25) efter att avskrivningar om 11,6 MSEK
(3,9) belastat perioden.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten var 8,6 MSEK (-4,6).
· Försäljningen utan kapitalvaror* under perioden ökade med 27 procent
och uppgick till 106,0 MSEK (83,2). Omsättningsökningen utan
kapitalvaror var 12 procent i lokala valutor.

· Produkter för varm perfusion (STEEN Solution™, XPS™ och produkter
relaterade till användningen av XPS™) stod för 39 procent (28) av den
totala försäljningen inklusive kapitalvaror*.

· Den första XPS™ leverades till Europa. Under året har totalt 4
kliniker i Europa fått tillgång till XPS™, inklusive världens näst
största lungtransplantationsklinik i Wien, Österrike.

· Patentverket i USA har godkänt ett tredje patent inom familjen
"Preservation and evaluation solution", vilket innebär att STEEN
Solution™ och XPS™ har ett bredare patentskydd i USA.

· Inriktningsbeslut togs att söka notering på Nasdaq Stockholms
huvudlista under 2016.

· Första levertransplantationen med STEEN Solution™ har genomförts i
Toronto, Kanada, som en del av en klinisk fas 1-studie.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

· Beslut togs att ansöka om notering på First North Premier segment
som ett led i att förbereda företaget för ansökan till NASDAQ
Stockholms huvudlista.

· Bolagets har erhållit CE-märke på en patentskyddad produkt,
PrimECC®, utvecklad för att förbereda (priming på engelska)
hjärtlungmaskinen inför öppen hjärtkirurgi. Företaget kommer att
utöka den kliniska dokumentationen för PrimECC® genom fler kliniska
studier under 2016.

· Vid rapportens publicering har 23 kliniker tillgång till XPS™, varav
18 kliniker i USA och 4 kliniker i Europa.

· Efter kvartalets utgång skrevs ett XPS™ kontrakt i Europa.
TELEFONKONFERENS

VD Magnus Nilsson presenterar rapporten vid en telefonkonferens
klockan 14:00 torsdagen den 4 februari 2016. Telefon: 08-50336434,
ange kod 68991296.

Göteborg 4 februari 2016
XVIVO Perfusion AB (publ)
Magnus Nilsson, VD

* Kapitalvaror är försäljningsintäkter från XPS™.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christoffer Rosenblad, CFO, tel: 031-788 21 59 alternativt +1 720 616
2101, e-post: christoffer.rosenblad@xvivoperfusion.com

(christoffer.rosenblad@xvivperfusion.com)Magnus Nilsson, VD, tel:
031-788 21 50, e-post: magnus.nilsson@xvivoperfusion.com

För ytterligare information om XVIVO Perfusions verksamhet hänvisas
till bolagets hemsida, www.xvivoperfusion.com

Informationen lämnades för publicering den 4 februari 2016 kl. 08:30.

______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar lösningar
och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, och för
att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i
väntan på transplantation.

XVIVO Perfusion AB har sitt huvudkontor i Göteborg och ytterligare ett
kontor finns i USA. XVIVO-aktien är noterad på NASDAQ OMX First North
listan och handlas under symbolen XVIVO.

Mer information finns att läsa på hemsidan www.xvivoperfusion.com.
Certified Adviser är Redeye, www.redeye.se.

______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB (publ), Box 53015, SE-400 14 Göteborg. Org. Nr.
556561-0424. Tel: 031-788 21 50. Fax: 031-788 21 69.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/xvivo-perfusion/r/bokslutskommunike-2015,c9907629
http://mb.cision.com/Main/4567/9907629/472540.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.