Du är här

2018-07-20

Xvivo Perfusion: Delårsrapport januari-juni 2018

GOD FÖRSÄLJNINGSTILLVÄXT OCH VIKTIGA MILSTOLPAR PASSERADE

ANDRA KVARTALET 2018 (APRIL - JUNI)

· Total försäljning under kvartalet ökade med 24 procent och uppgick
till 46,1 MSEK (37,0). Ökningen motsvarar 23 procent i lokala
valutor. Segment försäljning utan kapitalvaror ökade under kvartalet
med 16 procent och uppgick till 42,2 MSEK (36,4). Ökningen motsvarar
14 procent i lokala valutor.

· Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 8,1
MSEK (5,7) motsvarande en EBITDA-marginal om 18 procent. För
jämförelsekvartalet 2017 uppgick EBITDA justerat för
jämförelsestörande poster till 6,2 MSEK motsvarande en EBITDA
marginal om 17 procent.

· Rörelseresultatet uppgick till 4,0 MSEK (2,0), efter avskrivningar
om 4,1 MSEK (3,7).

· Nettoresultatet uppgick till 3,9 MSEK (1,1), vilket gav ett
resultat per aktie om 0,15 SEK (0,04).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten var 13,1 MSEK (8,7).
· Försäljning av varm perfusion* stod för 43 procent (31) av
försäljningen utan kapitalvaror.

· 2 XPS™ levererades under kvartalet.
· PMA-ansökan för STEEN Solution™ och XPS™ har inlämnats till FDA.
· Perfadex Plus, en uppgraderad version av Perfadex, har lanserats i
Europa och marknadsföringstillstånd (510k) har erhållits i USA av
FDA.

· Analys av resultat från PrimECC®-studien visade att produkten är
säker samt visade på positiva kliniska resultat.

· United Therapeutics och XVIVO Perfusion har inlett samarbete och
United Therapeutics avser att använda XVIVO Perfusions produkter i
deras tjänst inom organutvärdering.

· Nyemission till följd av utnyttjande av teckningsoptioner gav ett
tillskott om cirka 19 MSEK.

PERIODEN (JANUARI - JUNI 2018)

· Total försäljning under perioden ökade med 19 procent och uppgick
till 88,6 MSEK (74,5). Ökningen motsvarar 20 procent i lokala
valutor. Segment försäljning utan kapitalvaror ökade under perioden
med 14 procent och uppgick till 80,1 MSEK (70,0). Ökningen motsvarar
16 procent i lokala valutor.

· Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 15,2
MSEK (9,4) motsvarande en EBITDA-marginal om 17 procent. För
jämförelseperioden 2017 uppgick EBITDA justerat för
jämförelsestörande poster till 11,3 MSEK motsvarande en EBITDA
marginal om 15 procent.

· Rörelseresultatet uppgick till 7,1 MSEK (2,0), efter avskrivningar
om 8,1 MSEK (7,4).

· Nettoresultatet uppgick till 7,7 MSEK (1,0), vilket gav ett
resultat per aktie om 0,29 SEK (0,04).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten var 22,3 MSEK (6,7).
· Försäljning av varm perfusion* stod för 39 procent (33) av
försäljningen utan kapitalvaror.

· Reimbursement-koder (s.k. CPT-koder) för hela EVLP-processen i USA
har varit på plats sedan 1 januari 2018, vilket förenklar
ersättningsprocessen för sjukhus på den amerikanska marknaden

· 4 XPS™ levererades under första halvåret 2018. Vid periodens
utgång hade 47 kliniker tillgång till XPS™ eller LS™.

TELEFONKONFERENS

VD Magnus Nilsson presenterar rapporten vid en telefonkonferens
klockan 14:00 fredagen den 20 juli 2018. Telefon: +46 (0)8 5059 6306,
ange kod 63381754#

Göteborg den 20 juli 2018
XVIVO Perfusion AB (publ)
Magnus Nilsson, VD

* STEEN Solution™ samt produkter och tjänster relaterade till
användningen av XPS™ och LS™.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christoffer Rosenblad, CFO, +46 735-19 21 59,
christoffer.rosenblad@xvivoperfusion.com

Magnus Nilsson, VD, +46 31-788 21 50,
magnus.nilsson@xvivoperfusion.com

För ytterligare information om XVIVO Perfusions verksamhet hänvisas
till bolagets hemsida, www.xvivoperfusion.com

Denna information är sådan information som Xvivo Perfusion AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan
08:00 den 20 juli 2018.

______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar lösningar
och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, och för
att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i
väntan på transplantation.

XVIVO Perfusion AB har sitt huvudkontor i Göteborg och ytterligare ett
kontor finns i Lund och ett kontor i USA. XVIVO-aktien är noterad på
Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen XVIVO.

Mer information finns att läsa på hemsidan www.xvivoperfusion.com.
______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB (publ), Box 53015, SE-400 14 Göteborg. Org. Nr.
556561-0424. Tel: 031-788 21 50. Fax: 031-788 21 69.

E-mail: info@xvivoperfusion.com. Hemsida: www. xvivoperfusion.com
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/xvivo-perfusion/r/delarsrapport-januari-juni-2...
http://mb.cision.com/Main/4567/2578546/881040.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.