Du är här

2017-11-28

Zaplox: Zaplox AB publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2017

Zaplox AB ("Zaplox") publicerar härmed delårsrapport avseende perioden
januari - september 2017. Delårsrapporten finns tillgänglig via
bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.zaplox.com). Nedan
följer en kort sammanfattning av rapporten.

Sammanfattning av koncernens delårsrapport

Tredje kvartalet (2017-07-01 - 2017-09-30)

· Nettoomsättningen uppgick till 883 (1 042) KSEK.

· Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 385 (-2 336) KSEK.

· Resultat per aktie1 uppgick till -0,14 (-0,15) SEK.

Delårsperioden (2017-01-01 - 2017-09-30)

· Nettoomsättningen uppgick till 2 511 (1 340) KSEK.

· Resultatet före skatt uppgick till -11 083 (-8 961) KSEK.

· Resultatet per aktie1 uppgick till -0,46 (-0,57) SEK.

· Soliditeten2 uppgick per den 30 september 2017 till 86 % (86 %).

1. Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 23 835 764
aktier. Bolaget har 23 835 764 aktier registrerade per 2017-09-30.
Vid samma period föregående år hade Bolaget 15 635 764 aktier. Någon
effekt av utestående teckningsoptioner beaktas ej eftersom en
utspädningseffekt från utestående teckningsoptioner skulle förbättra
resultat per aktie.

2. Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

· Bo-Göran Jaxelius har under september 2017 tillträtt som CFO på
heltid. Bo-Göran Jaxelius har bland annat en bakgrund som finanschef
på Precise Biometrics och mångårig erfarenhet från andra
mjukvarubolag såsom IIOX, Scalado och Decuma som finanschef och VD.

· Zaplox har skrivit ett utvidgat avtal med SkiStar AB, som varit
kund sedan Zaplox första lösning lanserades 2011. Avtalet innebär att
SkiStar uppgraderar och kommer att implementera Zaplox nya SDK
lösning (Software Development Kit3). Avtalet löper på initialt tre år
med möjlighet till förlängning.

3. Zaplox SDK ger möjlighet för kunderna att integrera
Zaplox-funktionalitet för mobil in- och utcheckning och mobila
nycklar i sina egna mobila applikationer.

Väsentliga händelser efter tredje kvartalets utgång

· Chris Clement har anställts som Vice President Sales, North
America. Chris Clement har en omfattande erfarenhet inom den
nordamerikanska hotellindustrin från flera av världens största
hotellkedjor, och har även en bakgrund inom mjukvarulösningar för
hotell. Med denna anställning ökar Zaplox närvaron i USA, som är en
prioriterad marknad eftersom flera stora hotellkedjor har sin bas
där.

Övriga händelser

· Samarbetet med Hotels.com är inne i implementeringsfasen för de
pilothotell som Zaplox tidigare skrivit avtal om. Zaplox SDK-lösning
för incheckning, mobil nyckel och utcheckning integreras i
Hotels.coms bokningsapp med 25 miljoner aktiva användare. Den första
hotellkedjan som inom ramen för avtalet kommer att använda lösningen
är CABINN hotels, som inledningsvis implementerar den på tre av sina
nio hotell i Danmark.

· Zaplox virtuella kiosk4 för incheckning har framgångsrikt tagits i
drift och trimmats in på hotellkedjan Arp-Hansens Steelhouse, ett
nytt hotell och lyxvandrarhemskoncept i Köpenhamn.

4. På hotellkedjor som inte har lås förberedda för mobila nycklar på
alla sina hotell, kan gästen checka in med sin mobilapp, och använda
Zaplox mjukvarubaserade lösning med självbetjäning för att generera
en plastnyckel till sitt rum.

För fullständig delårsrapport, se Zaplox hemsida (www.zaplox.com)
alternativt bifogad fil.

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är utsedd till Certified Adviser för Zaplox.

För mer information om Zaplox, vänligen kontakta:

Magnus Friberg, VD

E-post: magnus.friberg@zaplox.com

Telefon: +46706580760

www.zaplox.com

Denna information är sådan information som Zaplox AB är skyldigt att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 28 november 2017.

Om Zaplox: Marknadsinnovatör inom mobila nyckeltjänster för den
globala hotellmarknaden. Zaplox arbetar över hela världen och
erbjuder hotellbranschen ett säkert och effektivt system genom en
mobil nyckelapp eller ett SDK (Software Development Kit) för att
hantera gästens hotellvistelse. Med hjälp av mobil teknologi erbjuder
Zaplox hotell och deras gäster ett ökat värde genom att hotellen får
ett bättre sätt att göra in- och utcheckning, samt kan distribuera
mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner.
Systemet bidrar till stor tids- och kostnadsbesparing. Det möjliggör
dessutom direktkommunikation med gästen, vilket genererar möjligheter
till merförsäljning. Zaplox fungerar på alla större
smartphone-plattformar, kan stödja lås och hotellsystem, och kan
ersätta eller samexistera med nyckelkort, kodlås och fysiska nycklar.
Zaplox system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 i leveransen
av mer än 2 miljoner gästnätter. Zaplox grundades 2010 på Ideon
Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA.

Zaplox aktie är noterad på Nasdaq Stockholm First North. Sedermera
Fondkommission är utsedd till Certified Adviser för Zaplox.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/zaplox/r/zaplox-ab-publicerar-delarsrapport-fo...
http://mb.cision.com/Main/15340/2401373/758608.pdf
http://mb.cision.com/Public/15340/2401373/a9a69198f0e87d5e.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.