Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-24

Zenergy: Delårsrapport Zenergy AB, Q2 April - Juni 2018

Sammanfattning av delårsrapporten Q2 - 2018

Koncern,belopp i KSEK Q2 2018 Q2 2017 H1 2018 H1 2017 2017

Nettoomsättning 8 001 7 201 27 007 8 467 36 831
Resultat för perioden -9 413 -5 819 - 22 125 -11 184 - 29 543
Balansomslutning 109 414 108 175 109 414 108 175 102 568
Soliditet 44,3% 61,4% 44,3% 61,4% 46,8%
Likvida medel 565 577 565 577 19 236
Resultat per aktie, kr -0,29 -0,38 -0,68 -0,72 -0,91

· Installation av LEAN-produktionslina med 17 stationer fördelade
mellan 5 zoner

· Ineffektivitet i fabriken med låg produktivitet under kvartalet på
grund av installationerna av LEAN konceptet

· Uthyrning av 39 enheter till Strix television för inspelning av
tv-serien "Farmen"

· Produktion av bostäder till Ödåkra-projektet
· Fastighetsprojektet åt Wallenstam i Mölndal slutgodkänt och
avslutat

· Lageruppbyggnad för att möta förväntade beställningar liksom för
att klara sommar-produktionen på ca. 4.5 MKR under kvartalet.

· Bearbetning av potentiella kunder genomförs med full intensitet
· Företrädesemission genomförs som tillför bolaget ca 28 MSEK
· Delfinansiering av fastighetsprojektet Illern genom
crowdfunding-kampanj hos Tessin på 17 MKR varav 10 MKR för etapp 1

För mer information kontakta:

Olle Magnusson - VD, Zenergy AB (publ) , Telefon: 0707 - 61 81 33 ,
E-post: olle.magnusson@zenergy.se

Denna information är sådan information som Zenergy AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 24 augusti 2018.

Om Zenergy
Zenergy grundades 2009 och är en ledande aktör i utvecklingen av
bostäder och andra byggnader baserade på modulär arkitektur. Bolagets
patenterade ZIP-Element gör det möjligt att tids- och
kostnadseffektivt färdigställa trivsamma bostäder och andra typer av
fastigheter med hög kvalitet som uppfyller stränga EU-regelkrav inom
energieffektivitet, brandsäkerhet och fuktresistens. Zenergy håller
för närvarande på att skala upp verksamheten och har under 2017
tecknat avtal med ledande bostadsbolag som Wallenstam och
K-Fastigheter.

Samarbetet med K-fastigheter är värt ca 700 MSEK under en
femårsperiod. Samarbetet genom ramavtalet med Karlsson Equity Holding
AB och beställningsåtagandena är villkorat av att ett första
byggprojekt om 26 lägenheter i Ödåkra blir godkänd vid slutbesiktning
under 2018.

Handelsbeteckningen för aktien på AktieTorget är ZENZIP och ISIN-koden
är SE0005705589.

Zenergy AB (publ), Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd, +46 36121340,
info@zenergy.se, www.zenergy.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/zenergy/r/delarsrapport-zenergy-ab--q2-april--...
http://mb.cision.com/Main/13272/2600156/896925.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.