Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-05-06

ZENERGY: OMSÄTTNINGEN SJÖNK 1 KV, OFFERTSTOCK "SER BRA UT"

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Spotlight-noterade Zenergy, som erbjuder energieffektiva byggmoduler, minskade sina intäkter och ökade förlusten det första kvartalet 2021.

Rörelsens intäkter var 0,1 miljoner kronor under kvartalet (2,7). Resultatet för perioden summerades till -6,4 miljoner kronor (-4,5). De likvida medlen vid kvartalets utgång var 8,2 miljoner kronor (13,3).

"Första kvartalets ekonomiska rapport visar inte en rättvisande bild av vår prestation då vi har haft mer än fullt upp med våra projekt. Detta beror på att vi måste stänga varje projekt innan det hamnar fullt ut i resultatet. För att få en jämnare spridning planerar vi för att växla över till succesiv vinstavräkning till kommande årsskifte", skriver Zenergys avgående vd Urban Stenevi i rapporten.

Han uppger att bolaget i sin fabrik har fullt upp med att producera två bostadsprojekt till Visby och Värmdö. Även därefter har bolaget en bra situation med nya order kombinerat med en del byggmoduler.

"Offertstocken ser också väldigt bra ut med många starka anbud där jag har förhoppningar om positiva besked och avtal under våren. För tillfället är det en stor konkurrensfördel att kunna erbjuda leverans under hösten och inledningen av 2022, vilket vi kan tillgodose tack vare vår industriella och snabba byggmetod. Därmed har jag en mycket positiv känsla av att vi snart kan belägga vår produktion för fullt under en längre period. Det är också då vi kan vända till ett positivt resultat och fortsätta att utveckla företaget ännu mer", skriver Urban Stenevi.
Författare Direkt-SE