Du är här

2017-05-31

Zenicor: Kommuniké från årsstämma i Zenicor 2017-05-30

Stockholm 31 maj 2017

· Till ordförande för årsstämman valdes Marie Rudberg.
· Vid stämman var 2 829 000 (63,5 %) aktier av totalt 4 453 300
aktier representerade

· Stämman beslutade:
a. att fastställa resultaträkning och balansräkning för räkenskapsår
2016.

b. att disponera Bolagets förlust i enlighet med styrelsens förslag;
samt

c. att bevilja styrelsens ledamöter och VD Mats Palerius ansvarsfrihet
för 2016 års förvaltning.

· Stämman beslutade, att till styrelseledamöter för tiden fram till
nästa årsstämma 2018 omvälja Lena Kajland Wilén, Marie Rudberg, Sonny
Norström, Mats Palerius och Gundars Rasmanis, samt att nyvälja Marie
Öberg Lindevall och att utse Marie Öberg Lindevall till styrelsens
ordförande.

· Val av revisorer: Stämman beslutade att omvälja Ernst & Young AB
med huvudansvarig revisor Carlos Esterling och med Andreas Nyberg som
personvald medrevisor med förordnande fram till årsstämman 2020.

· Stämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 120 000
kr till Marie Öberg Lindevall samt med 60 000 kr till ledamöter som
inte är anställda på Zenicor. För närvarande gäller det Lena Kajland
Wilén, Marie Rudberg och Gundars Rasmanis. Övriga ledamöter som är
anställda och uppbär lön från Zenicor skall inte erhålla någon
ersättning.

· Stämman beslutade att arvode till revisorerna skall utgå enligt
godkänd räkning.

· Stämman fastställde sedan tidigare gällande riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare:

· VDs fasta ersättning enligt av styrelsen fastställt avtal som
upprättats under 2014 och som därefter revideras årligen.

· Härutöver kan särskild årsbonus utgå beroende på verksamhetens
utfall relativt fastställda mål för verksamheten.

Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att, med eller utan
företrädesrätt för befintliga ägare, vid ett eller flera tillfällen
under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission. Det
totala antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet
får inte överstiga 1 000 000 aktier.

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Palerius, vd, Zenicor Medical Systems AB,
Telefon: +46 70 561 55 64
E-post: mats@zenicor.se
Högupplösta bilder på Zenicor-EKG finns för nedladdning:
http://zenicor.se/pressmaterial

Om Zenicor och tum-EKG från Zenicor
Det svenska medicinteknikföretaget Zenicor är ledande inom
hjärtdiagnostik och strokeprevention. Zenicors tum-EKG är ett system
för diagnostik av förmaksflimmer och andra hjärtarytmier och används
idag på ca 300 kliniker i norra Europa. Lösningens effektivitet har
dokumenterats i ett flertal artiklar i internationellt ledande
vetenskapliga tidskrifter. Dessa studier har visat att Zenicor
tum-EKG, i kombination med kostnadseffektivitet och
användarvänlighet, har en överlägsen diagnostisk förmåga jämfört med
traditionella metoder.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/zenicor/r/kommunike-fran-arsstamma-i-zenicor-2...
http://mb.cision.com/Main/11647/2276963/681795.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.