Du är här

2018-08-14

Zenith Venture Capital I AB (publ): Zenith Venture Capital I AB (publ) har avslutat det skriftliga förfarandet och därigen...

Som tidigare meddelats har styrelsen i Zenith Venture Capital I AB
(publ), org. nr 559105-6311 ("Bolaget" eller "Zenith") fattat beslut
om att inleda ett skriftligt förfarande under Bolagets icke
säkerställda vinstandelslån om upp till 500 000 000 kronor med ISIN
SE0010820431 vilka handlas på Nordic Derivatives Exchange, Debt
Securities under kortnamnet ZenithVCI-1 ("Vinstandelslånen") i
enlighet med vinstandelslånvillkoren daterade den 20 december 2017
("Villkoren").

Det skriftliga förfarandet har nu avslutats och samtliga föreslagna
justeringar har röstats igenom med 100 procents majoritet.

De ändrade villkoren innebär att startdatumet för beräkning av
Preferensräntan, såsom definierat i Villkoren, har senarelagts i
syfte att förlänga den tidsperiod som Bolaget kan emittera
Efterföljande Vinstandelslån, såsom definierat i Villkoren, samt att
(ii) ett fel i Villkoren rättats, innebärande att punkt 16.5(a),
angående vissa majoritetskrav för ändring av Villkoren, stryks. Felet
bestod i att sådana ändringar av Villkoren endast skulle omfattas av
majoritetskraven i punkt 16.7. I praktiken innebär detta att
huvudregeln för ändring av Villkoren är femtio (50) procents
majoritet och inte sextiosju (67) procents majoritet. Det bör noteras
att vissa ändringar enligt Villkoren fortsatt kräver högre majoritet
än femtio (50) procent och i dessa avseenden har inget ändrats.

De ändrade villkoren finns att tillgå på Bolagets hemsida
(www.zenithgroup.se)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Bladh, VD Zenith Venture Capital I AB (publ)
Tel: +46 (0)8 55 50 96 20
E-post: info@zenithgroup.se

Denna information är sådan som Zenith Venture Capital I AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 14 augusti 2018 kl. 08:00 CEST.

Om Zenith Venture Capital I AB (publ)

Zenith Venture Capital I AB (publ) är en alternativ investeringsfond
som investerar i uppstartsbolag. Fonden har 13 portföljbolag och har
hittills investerat ca 170 Mkr.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/zenith-venture-capital-i-ab--publ-/r/zenith-ve...
http://mb.cision.com/Main/17417/2591534/890871.pdf
http://mb.cision.com/Public/17417/2591534/8613353346ffc7b6.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.