Du är här

2018-07-18

Zenith Venture Capital I AB (publ): Zenith Venture Capital I AB (publ) initierar skriftligt förfarande i syfte att rösta o...

Styrelsen i Zenith Venture Capital I AB (publ), org. nr 559105-6311
("Bolaget" eller "Zenith") har fattat beslut om att inleda ett
skriftligt förfarande under Bolagets icke säkerställda vinstandelslån
om upp till 500 000 000 kronor med ISIN SE0010820431 vilka handlas på
Nordic Derivatives Exchange, Debt Securities under kortnamnet
ZenithVCI-1 ("Vinstandelslånen") i enlighet med
vinstandelslånvillkoren daterade den 20 december 2017 ("Villkoren").

Bolaget har instruerat Quesada Kapitalförvaltning AB ("Quesada") att
initiera ett skriftligt förfarande i syfte att formellt rösta om (i)
att senarelägga startdatumet för beräkning av Preferensräntan, så som
definierat i Villkoren, i syfte att förlänga den tidsperiod som
Bolaget kan emittera Efterföljande Vinstandelslån, så som definierat
i Villkoren. Zeniths förvaringsinstitut accepterar endast emissioner
av Efterföljande Vinstandelslån med emissionsdatum före startdatumet
för Preferensräntan. Då etableringen av fonden förskjutits med cirka
sex månader föreslår Bolaget att startdatumet för Preferensräntan
förskjuts så att räntan börjar räknas från den 30 juni 2019. Det
föreslagna startdatumet baseras på Bolagets bedömning att det kommer
krävas cirka ett år för att emittera nödvändiga vinstandelslån för
att möjliggöra en effektiv förvaltning av fonden, samt (ii) att rätta
ett fel i Villkoren, innebärande att punkt 16.5(a), angående vissa
majoritetskrav för ändring av Villkoren, stryks. Felet består i att
sådana ändringar av Villkoren endast ska omfattas av majoritetskraven
i punkt 16.7. I praktiken innebär detta att huvudregeln för ändring
av Villkoren är femtio (50) procents majoritet och inte sextiosju
(67) procents majoritet. Det bör noteras att vissa ändringar enligt
Villkoren fortsatt kräver högre majoritet än femtio (50) procent och
i dessa avseenden föreslås inga ändringar.

Quesada kommer idag initiera det skriftliga förfarandet genom
utfärdande av en kallelse. Kallelsen kommer att skickas till
innehavare av Vinstandelslån som är registrerade i den skuldbok som
förs av Euroclear Sweden AB den 17 juli 2018.

För beslutsförhet i det Skriftliga Förfarandet krävs att ägare av
Vinstandelslån som representerar minst femtio (50) procent av
Utestående Vinstandelslån besvarar förfrågan och att åtminstone
nittio (90) procent av de som svarar samtycker till ändringen.

Quesada, eller i förekommande fall Bolaget, måste ha mottagit röster
via Scrive eller per post, bud eller e-post till adressen nedan
senast klockan 17:00 (CEST) den 8 augusti 2018. Utfallet i det
skriftliga förfarande kommer att offentliggöras genom pressmeddelande
så snart det är avslutat.

Kallelsen till det skriftliga förfarandet, inklusive detaljerad
information om förfarandet samt innebörden av villkoren för bytet av
emittent och ändringarna i Villkoren finns att tillgå på Bolagets
hemsida (www.zenithgroup.se).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Bladh, VD och en av grundarna till Zenith Venture Capital I AB
(publ)

Tel: +46 (0)8 55 50 96 20
E-post: info@zenithgroup.se
Denna information är sådan som Zenith Venture Capital I AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 18 juli 2018 kl. 8:00 CEST.

Om Zenith Venture Capital I AB (publ)

Zenith Venture Capital I AB (publ) är en alternativ investeringsfond
som investerar i uppstartsbolag. Fonden har 13 portföljbolag och har
hittills investerat ca 170 Mkr.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/zenith-venture-capital-i-ab--publ-/r/zenith-ve...
http://mb.cision.com/Main/17417/2577345/880040.pdf
http://mb.cision.com/Public/17417/2577345/8e8363c70f5f7c9d.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.