Du är här

2017-06-09

ZetaDisplay: Förvärvar finska Seasam och fortsätter resan att bli en ledande leverantör av Digital Signage i Europa

ZetaDisplay AB (publ)
Pressmeddelande

ZetaDisplay: Förvärvar finska Seasam och fortsätter resan att bli en ledande
leverantör av Digital Signage i Europa

Sverige, 2017-06-09 08:55 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Sammanfattning

§ ZetaDisplay har ingått avtal om förvärv av Seasam Oy som är den näst största
leverantören av Digital Signage i Finland.

-- Under 2016 omsatte Seasam cirka 33,8 MSEK med ett EBITDA-resultat på 4,4
MSEK och ett rörelseresultat på 2,6 MSEK.

-- ZetaDisplay förvärvar samtliga aktier i Seasam Oy mot en fast köpeskilling
uppgående till totalt 43,9 MSEK. Ingen tilläggsköpeskilling utgår.

-- Seasam förväntas uppvisa stark tillväxt och bidra med ökad lönsamhet under
året i jämförelse med 2016.

-- Förvärvet finansieras med upptagande av nya lån om 29,3 MSEK, revers från
säljarna uppgående till 9,8 MSEK samt 4,9 MSEK i form av nyemitterade
stamaktier i ZetaDisplay.

Bakgrund till förvärvet av Seasam Oy

ZetaDisplays ambition är att fortsätta tillväxtsresan och aktivt ta del i den
pågående konsolideringen av branschen i Europa. Förvärvet av Seasam innebär att
bolaget ytterligare stärker sin position på den finska marknaden, där man sedan
tidigare finns etablerade och under 2015 genomförde ett framgångsrikt förvärv
av Marketmedia.

Seasam är Finlands näst största leverantör av Digital Signage med lång
erfarenhet i branschen och med ett tjugotal medarbetare. Seasams kundbas
omfattar bland annat K-citymarket, Kotipizza, Burger King, Picnic, Neste,
O’Learys, Helmi Savings Bank med flera. Tillsammans med ZetaDisplays befintliga
verksamhet kommer den sammanslagna verksamheten ha en än mer ledande ställning
med en mycket stark kundbas i Finland.

"Förvärvet av Seasam ligger i linje med ZetaDisplays strategi att med god
lönsamhet ta del i branschens pågående konsolidering. Vi ska utifrån från vår
nordiska plattform fortsätta expansionen samt utnyttja skalfördelar för en
successivt högre intjäning och ökad lönsamhet. Seasam förväntas uppvisa en
stark tillväxt och bidra med högre lönsamhet under 2017 jämfört med 2016",
säger Leif Liljebrunn, CEO på ZetaDisplay.

Under 2016 omsatte Seasam cirka 33,8 MSEK (27,7) med ett EBITDA-resultat på 4,4
MSEK (2,2), ett rörelseresultat på 2,6 MSEK (1,5) och en balansomslutning på
23,6 MSEK.

"Seasam har under lång tid byggt upp en stark position på den finska marknaden
med ett attraktivt erbjudande till en bred kundbas. Det ligger både i Seasams
och våra kunders intresse att konsolidera två företag med unika erbjudanden för
att utvecklas till en ännu starkare fullserviceleverantör. Tillsammans med
ZetaDisplay blir detta verklighet och vi kan erbjuda kompletta lösningar i
teknikens framkant till befintliga och nya kunder", säger Manu Mesimäki, CEO i
Seasam.

ZetaDisplay-koncernen inklusive Seasam Oy

I det fall Seasam Oy hade konsoliderats per den 1 januari 2016 hade den nya
koncernen, inklusive ProntoTV, proforma under räkenskapsåret 2016 omsatt 205
MSEK med ett positivt EBITDA-resultat om 27 MSEK, baserat på en växelkurs
motsvarande 9,76 SEK per euro.

MSEK 2016

Försäljning 205

EBITDA 27,0

Rörelseresultat 18,5

Bruttomarginal i % 52 %

Ändamålet med proformauppgifterna är att presentera den hypotetiska påverkan
som förvärvet och finansieringen skulle kunna ha haft på ZetaDisplay-koncernens
konsoliderade resultaträkning för 2016.

Genomförandet av förvärvet av Seasam Oy

Förvärvet av Seasam Oy sker genom att ZetaDisplay förvärvar samtliga aktier i
Seasam Oy mot en fast köpeskilling uppgående till totalt 43,9 MSEK. Ingen
tilläggsköpeskilling utgår. Betalning kommer att erläggas vid tillträde till
aktierna, vilket beräknas ske under juli 2017. Tillträdet är dock villkorat av
att ZetaDisplay erhåller full finansiering av förvärvet.

Finansiering av förvärvet av Seasam Oy

Förvärvet finansieras med upptagande av nya lån om 29,3 MSEK, revers från
säljarna uppgående till 9,8 MSEK samt 4,9 MSEK i form av nyemitterade
stamaktier i ZetaDisplay.

ZetaDisplay har erhållit kreditlöfte uppgående till totalt 30 MSEK i syfte att
fullfölja förvärvet. Lånefinansieringen sker på marknadsmässiga villkor.
ZetaDisplay har de senaste 12 månaderna, fram tom 30 juni 2017, amorterat cirka
17 MSEK på de lån man tidigare har upptagit för de två senaste förvärven under
2015-2016 vilket utgör möjlighet för bolaget att fortsatt göra förvärv med i
huvudsak lånefinansiering.

Reversen från säljarna om 9,8 MSEK löper på 12 månader med 5 procents ränta.

ZetaDisplay kommer att erlägga 4,9 MSEK av köpeskillingen i form av stamaktier
i ZetaDisplay som emitteras till säljaren. Teckningskursen beräknas av den
volymvägda genomsnittskursen på First North under en period av 30 dagar före
dagen innan dagen för ”closing”, med en rabatt på 8 procent. Betalning med
stamaktier innebär en utspädning om cirka 2,3 procent av kapitalet och
rösterna.

Rådgivare

Fredersen Advokatbyrå är legal rådgivare till ZetaDisplay i samband med
förvärvet.

Vid frågor kontakta:

ZetaDisplay AB (publ)
CEO Leif Liljebrunn
Telefon: +46 70 845 80 52
E-mail: leif.liljebrunn@zetadisplay.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ZetaDisplay ska
offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen. Informationen lämnades
genom Leif Liljebrunns försorg för offentliggörande den 9 juni 2017 kl. 08.55.

Om ZetaDisplay

ZetaDisplay är en ledande leverantör av Digital Signage till större kedjor inom
detaljhandels- och servicebranschen på den europeiska marknaden. Huvudkontoret
finns i Sverige och försäljningskontor finns i Danmark, Norge, Finland, Estland
och Holland. Aktien handlas sedan april 2011 på NASDAQ First North Premier, med
kortnamnet ZETA. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer
information finns på http://www.zetadisplay.com

Om Digital Signage och multikanalkommunikation

ZetaDisplay definierar Digital Signage som system för reklam, profilering och
butikskommunikation som förmedlar ljud, bild och film i anslutning till butik
och i offentlig miljö. Ett svenskt namn för Digital Signage är digital
butikskommunikation. Lösningar baserade på digitala bildskärmar är en stor del
av marknaden, men utvecklingen går mot att utnyttja fler digitala kanaler för
att kommunicera kunderbjudanden och annan information. Det handlar om
lösningar, som integreras med sociala medier och webbplatser, och appar för
smarta mobiltelefoner och surfplattor vilka skapar interaktivitet med kunden.
Utvecklingen går också mot att integrera lösningar med butikskedjans
kassasystem för automatisk prisuppdatering och automatiskt byte av budskap på
de digitala bildskärmarna.

Författare Nasdaq Stockholm

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.