Du är här

2017-09-12

ZetaDisplay: Förvärvar norska LiveQube och breddar sitt erbjudande med streamad och kundanpassad musik

ZetaDisplay AB (publ)
Pressmeddelande

ZetaDisplay: Förvärvar norska LiveQube och breddar sitt erbjudande med streamad
och kundanpassad musik

Sverige, 2017-09-12 08:54 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Sammanfattning

ZetaDisplay har ingått avtal om att förvärva LiveQube, som är Norges största
leverantör av streamad och kundanpassad musik till butiker och publika miljöer.
Bolaget verkar på en växande marknad tillsammans med bland annat Spotify
Business. LiveQubes kundbas omfattar bland annat Burger King, 7-eleven, Nordic
Choice Hotels, DnB, med flera.

-- Under 2017 beräknas LiveQube omsätta cirka 11 MNOK med ett EBITDA-resultat
på cirka 2,8 MNOK och ett rörelseresultat på cirka 2,3 MNOK.
-- Cirka 80 procent av LiveQubes omsättning utgörs av återkommande intäkter.
-- LiveQube förväntas uppvisa stark tillväxt och ökad lönsamhet under kommande
år.
-- Förvärvet ska ses som ett första steg i syfte att öka och bredda
erbjudandet till butiker och publika miljöer på etablerade marknader.
-- ZetaDisplay ser stora synergier med LiveQubes erbjudande på flera marknader
i Europa.
-- Förvärvet finansieras med likvida medel samt lån.

Bakgrund till förvärvet av LiveQube

Förvärvet av LiveQube innebär att ZetaDisplay breddar erbjudandet med streamad
och kundanpassad musik. Tjänsten är skalbar och ger synergier till övriga
dotterbolag i koncernen.

Förvärvet av LiveQube är ett naturligt steg för ZetaDisplay i att erbjuda
kunderna fler tjänster som förhöjer upplevelsen vid besök i butik eller publika
miljöer. Affärsmässigt skapar detta goda möjligheter att öka försäljningen till
befintliga kunder, då de redan använder ZetaDisplays plattform.

ZetaDisplays ambition är att fortsätta tillväxtsresan och aktivt ta del i den
pågående konsolideringen av branschen i Europa. Detta kan innebära att
ZetaDisplay stärker positionen ytterligare med fler förvärv på den lokala
marknaden där bolaget finns etablerat, förvärv utanför Norden eller förvärv,
som i fallet med LiveQube, där erbjudande breddas och kan tillföra skalbara
tjänster och synergier med övriga länder.

LiveQube har cirka 30 procent av sin försäljning utanför Norge. Bolaget
grundades 2010 och har en gedigen erfarenhet av branschen. LiveQube har 8
anställda.

LiveQubes kundbas omfattar bland annat Burger King, 7-eleven, Nordic Choice
Hotels, DnB, med flera.

"Förvärvet av LiveQube ligger i linje med ZetaDisplays strategi att förvärva
bolag som ger oss ett starkare erbjudande med god lönsamhet. Vi ska utifrån
från vår nordiska plattform fortsätta expansionen samt utnyttja skalfördelar
för en successivt högre intjäning och ökad lönsamhet. Med LiveQube får vi en
win-win situation där båda parter kan erbjuda varandras produkter och tjänster
till befintliga och nya kunder”, säger Leif Liljebrunn, CEO på ZetaDisplay.

Under 2016 omsatte LiveQube cirka 8,3 MNOK med ett EBITDA-resultat på 1,3 MNOK,
ett rörelseresultat på 0,7 MNOK. Balansomslutning var 6,9 MNOK.

"LiveQube har byggt upp en stark position på den norska marknaden med ett
attraktivt erbjudande till en bred kundbas. Vårt erbjudande ligger helt rätt i
tiden där streamad musik har en stark underliggande tillväxt. Det ligger både i
LiveQubes och våra kunders intresse att kunna erbjuda ett mer komplett
erbjudande på en betydligt bredare marknad”, säger Trond G. Christensen,
styrelseordförande och medgrundare av LiveQube.

Genomförandet av förvärvet av LiveQube

Förvärvet av LiveQube sker genom att ZetaDisplay förvärvar samtliga aktier i
LiveQube mot en kontant betalning uppgående till 10,1 MNOK, plus en
kompensation för nettokassa på ca 3,8 MNOK. Om definierade tröskelvärden
gällande resultat uppnås, tillkommer en tilläggsköpeskilling som kan uppgå till
maximalt 3,9 MNOK. Den betalas ut med en mindre del under början av 2018 och
resterande del under början av 2020. Betalning för aktierna beräknas ske under
senare delen av oktober 2017.

Finansiering av förvärvet av LiveQube

Förvärvet finansieras med likvida medel samt lån. Förvärvet är villkorat av att
full finansiering kan erhållas.

Rådgivare

Fredersen Advokatbyrå och Advokatfirmaet Schjødt AS är legal rådgivare till
ZetaDisplay i samband med förvärvet.

Vid frågor kontakta:

ZetaDisplay AB (publ)

CEO Leif Liljebrunn

Telefon: +46 70 845 80 52

E-mail: leif.liljebrunn@zetadisplay.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ZetaDisplay ska
offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen. Informationen lämnades
genom Leif Liljebrunns försorg för offentliggörande den 12 september 2017 kl.
08.54.

Om ZetaDisplay

ZetaDisplay är en ledande leverantör av Digital Signage till större kedjor inom
detaljhandels- och servicebranschen på den europeiska marknaden.

Huvudkontoret finns i Sverige och försäljningskontor finns i Danmark, Norge,
Finland, Estland och Holland. Aktien handlas sedan april 2011 på NASDAQ First
North Premier, med kortnamnet ZETA. Certified Adviser är Erik Penser
Bankaktiebolag. Mer information finns på http://www.zetadisplay.com.

Om Digital Signage och multikanalkommunikation

ZetaDisplay definierar Digital Signage som system för reklam, profilering och
butikskommunikation som förmedlar ljud, bild och film i anslutning till butik
och i offentlig miljö. Ett svenskt namn för Digital Signage är digital
butikskommunikation. Lösningar baserade på digitala bildskärmar är en stor del
av marknaden, men utvecklingen går mot att utnyttja fler digitala kanaler för
att kommunicera kunderbjudanden och annan information. Det handlar om
lösningar, som integreras med sociala medier och webbplatser, och appar för
smarta mobiltelefoner och surfplattor vilka skapar interaktivitet med kunden.
Utvecklingen går också mot att integrera lösningar med butikskedjans
kassasystem för automatisk prisuppdatering och automatiskt byte av budskap på
de digitala bildskärmarna.

Författare Nasdaq Stockholm

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.