Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-03

ZetaDisplay: ZetaDisplay slutför förvärv av nederländska QYN BV

r förvärv av nederländska QYN BV

Sverige, 2017-11-03 13:42 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

ZetaDisplay har idag slutfört förvärvet av nederländska QYN BV. Förvärvet sker
i enlighet med det avtal som tecknades med säljaren den 24 oktober 2017, vilket
kommunicerats via ett pressmeddelande samma dag. I samband med detta har
ZetaDisplays styrelse beslutat om riktad emission till säljaren, i enlighet med
vad som tidigare offentliggjorts.

ZetaDisplay har idag slutfört förvärvet och tillträtt samtliga aktier i QYN.

Som tidigare kommunicerats i pressmeddelande den 24 oktober 2017 hade
ZetaDisplay rätt att erlägga del av köpeskillingen i form av nyemitterade
stamaktier i ZetaDisplay. ZetaDisplay valde att erlägga 8,7 MSEK av
köpeskillingen i form av nyemitterade stamaktier. Teckningskursen beräknades av
den volymvägda genomsnittskursen för ZetaDisplays stamaktie på First North
Premier under en period av 30 dagar före dagen innan dagen för tillträdet, med
en rabatt på 9,6 procent, motsvarande 16,99 kronor per stamaktie.
Aktiekapitalet ökar med 510 823 kronor. Antalet nyemitterade stamaktier uppgår
till 510 823. Säljaren, LMD Beheer B.V, har idag tecknat och tilldelats 510 823
stamaktier i ZetaDisplay. Betalning med stamaktier innebär en utspädning om
cirka 2,6 procent av kapitalet och cirka 2,7 procent av rösterna. Utspädningen
är beräknad som antalet nyemitterade aktier respektive röster dividerat med
totalt antal aktier respektive röster efter slutförd emission. Samtliga
nyemitterade aktier kommer att registreras under november månad 2017. LMD
Beheer B.V. har åtagit sig att inte utan ZetaDisplays medgivande avyttra
aktierna före den 31 mars 2020.

Rådgivare

Fredersen Advokatbyrå och Heussen är legala rådgivare till ZetaDisplay i
samband med förvärvet.

ZetaDisplay i samband med förvärvet.

Vid frågor kontakta:

ZetaDisplay AB (publ)

CEO Leif Liljebrunn

Telefon: +46 70 845 80 52

E-mail: leif.liljebrunn@zetadisplay.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ZetaDisplay ska
offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen. Informationen lämnades
genom Leif Liljebrunns försorg för offentliggörande den 3 november 2017 kl.
13.42.

Om ZetaDisplay

ZetaDisplay är en ledande leverantör av Digital Signage till större kedjor inom
detaljhandels- och servicebranschen på den europeiska marknaden.

Huvudkontoret finns i Sverige och försäljningskontor finns i Danmark, Norge,
Finland, Estland och Holland. Aktien handlas sedan april 2011 på NASDAQ First
North Premier, med kortnamnet ZETA. Certified Adviser är Erik Penser Bank. Mer
information finns på http://www.zetadisplay.com

Om Digital Signage och multikanalkommunikation

ZetaDisplay definierar Digital Signage som system för reklam, profilering och
butikskommunikation som förmedlar ljud, bild och film i anslutning till butik
och i offentlig miljö. Ett svenskt namn för Digital Signage är digital
butikskommunikation. Lösningar baserade på digitala bildskärmar är en stor del
av marknaden, men utvecklingen går mot att utnyttja fler digitala kanaler för
att kommunicera kunderbjudanden och annan information. Det handlar om
lösningar, som integreras med sociala medier och webbplatser, och appar för
smarta mobiltelefoner och surfplattor vilka skapar interaktivitet med kunden.
Utvecklingen går också mot att integrera lösningar med butikskedjans
kassasystem för automatisk prisuppdatering och automatiskt byte av budskap på
de digitala bildskärmarna.

Författare Nasdaq Stockholm

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.