Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-24

Zinzino: KUNGÖRELSE FRÅN ÅRSSTÄMMAN

Zinzino AB (publ.) höll idag den 24 maj årsstämma, där det i huvudsak
beslutades:

· att fastställa resultat- och balansräkningar för moderbolaget och
koncernen,

· att för räkenskapsåret 2016 dela ut 0,25 SEK per aktie samt i ny
räkning överföra resterande del av den balanserade vinsten.

· att bevilja styrelse och VD ansvarsfrihet,
· att till välja Hans Jacobsson till styrelsens ordförande och
Staffan Hillberg, Pierre Mårtensson och Gabriele Helmer som övriga
styrelseledamöter,

· att styrelsearvodet skulle utgå med 181 000 SEK till ordförande
samt 103 000 SEK till var en av övriga ledamöter under den kommande
perioden fram till nästa årsstämma,

· att välja Hans Jacobsson (sammankallande), Örjan Saele och Peter
Sörensen som valberedningens ledamöter,

· att emittera teckningsoptioner enligt styrelsens beslutsförslag,
· att ge styrelsen bemyndigande att besluta om
företrädesemissioner,

· att ge styrelsen bemyndigande att besluta om riktade emissioner
om högst sammanlagt 3 000 000 B-aktier.

· Årsstämmans fullständiga beslut finns tillgängliga på bolagets
huvudkontor i Göteborg.

· Det antecknades att samtliga beslut fattades enhälligt av
stämman.

Göteborg den 24 maj 2017
Styrelsen i Zinzino

För mer information vänligen kontakta:
Dag Bergheim Pettersen, CEO Zinzino, tfn + 47 (0) 93 22 57 00
Bilder för fri publicering: Marcus Tollbom, tfn + 46 (0) 70-190 03 12
Certified Adviser: Erik Penser bank

Denna information är sådan som Zinzino AB (publ) är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för
offentliggörande kl. 15.30 den 24 maj 2017.

Zinzino AB (publ.) är ett direktförsäljningsbolag som opererar i
Europa och Nordamerika. Zinzino marknadsför och säljer produkter inom
två produktlinjer; Zinzino Health, med fokus på långsiktig hälsa, och
Zinzino Coffee, bestående av espressomaskiner, kaffe och te. Zinzino
äger norska forskningsbolaget BioActive Foods AS och
produktionsenheten Faun Pharma AS.

Zinzino har drygt 120 anställda. Företaget har sitt säte i Göteborg,
kontor i Helsingfors, Riga, Oslo och Florida, USA. Zinzino är ett
publikt aktiebolag, vars aktie är noterad på Nasdaq First North.

Zinzino blev 2016 både utnämt som ett av Veckans Affärers
"Superföretag" och Dagens Industris Gasellföretag.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/zinzino/r/kungorelse-fran-arsstamman,c2273455
http://mb.cision.com/Main/10976/2273455/679563.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.