Du är här

2016-03-30

Om insatsen, nya medlemmar och om någon hoppar av

wysiwyg_image

Inbetalning av insatser

För klubbens kassör kan det bli tungt att inkassera insatserna. Ett sätt att göra det på är att samla in pengarna vid varje sammanträde, men det är ju opraktiskt, och problem uppstår när någon är frånvarande. De pengar kassören får in ska nästan uteslutande användas till köp av aktier. Till dess bör de placeras på räntebärande konto. Till detta konto kan medlemmarna göra sina månatliga insatser. Det vanligaste är att medlemmar i en aktiesparklubb sparar en gång i månaden, bäst och enklast genom autogiro till ett konto som kassören öppnar i klubbens namn. Därifrån kan pengarna sedan med automatik överföras till en depå hos till exempel Aktieinvest Klubb, en bank eller ett värdepappersbolag. Från depån genomför kassören aktieaffärerna.

 

Sparbeloppet kan variera bland medlemmarna, men det är viktigt att det månadsbelopp var och en valt inte ändras utan gäller varje månad. Anledningen till detta är att man alltid exakt ska veta hur stor andel var och en äger i klubben.

 

För att hålla isär medlemmarnas inbetalningar kan klubben bestämma att medlem 1 betalar 300,01 kronor, medlem 2 betalar 300,02 kronor, medlem 3 betalar 300,03 kronor och så vidare. Genom detta förfarande kan kassören på ett enkelt sätt härleda vem som, mot förmodan, inte har gjort sin inbetalning.

Nya medlemmar

Naturligtvis kan nya medlemmar gå in i klubben. Det är dock bra om klubben i sina stadgar anger när nytillkomna medlemmar kan träda in i klubben och vad som ska gälla. Alternativt kan den nya medlemmen köpa en avgående medlems innehav i klubben. Detta kan dock medföra en del merarbete för klubbens kassör vid deklarationen. Enklast är att nya medlemmar får inträda endast vid nyår.

Att gå ur klubben

 

De frågor som kan uppstå när någon vill gå ur klubben är hur tillgångar och latent skatt ska fördelas. Se därför till att utträde ur klubben är reglerat i klubbens stadgar. Det är fullt möjligt att låta en medlem utträda när som helst, men skattemässigt är det enklast i samband med årsskiftet.

 

När en medlem vill lämna klubben ska han/hon ha ut sin andel; antingen får vederbörande sin andel av klubbens aktier eller kontant ersättning.

 

A. Enklast är att medlemmen tar med sig sin andel av aktieinnehavet och därmed även aktiernas anskaffningsvärde. Fördelen är att detta inte utlöser någon beskattning, eftersom ingen överlåtelse av värdepapper har ägt rum. Medlemmen har kvar samma innehav såväl innan som efter att den lämnade klubben, men i stället för att aktierna är registrerade på klubben är de registrerade på den före detta medlemmen. Den tidigare medlemmen kan sedan välja vad den vill göra med sitt aktieinnehav.

 

B. Alternativt kan medlemmen överlåta sin andel av aktiesparklubbens tillgångar till de kvarvarande medlemmarna. Skattemässigt gäller då att medlemmen säljer sin andel av aktiesparklubbens tillgångar till de kvarvarande medlemmarna och redovisar avyttringen som en vanlig aktieförsäljning. De kvarvarande medlemmarnas anskaffningsvärde för de övertagna aktierna är lika med den utträdande medlemmens försäljningspris.

 

Om klubben ska upplösas

För att kunna lösa upp aktiesparklubben måste alla tillgångar och skulder regleras. Enklast är att aktierna säljs på vanligt sätt via Aktieinvest, banken eller värdepappersbolaget. Om klubbens likvidation har planerats en längre tid kan aktierna säljas vid lämpliga tillfällen. På så vis har kassören bara pengar att dela ut till medlemmarna. Om medlemmarna i aktiesparklubben i stället kommer överens om att fördela klubbens aktier mellan sig är detta det mest ekonomiska alternativet. De medlemmar som vill behålla sina aktier slipper då betala kurtage och kapitalvinstskatt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.