Du är här

2016-03-23

Sätt guldkant på ditt pensionssparande

wysiwyg_image

För de allra flesta yngre människor är pensionsbegreppet något ganska diffust och avlägset. Vem orkar tänka på pensionen när man är i 30-årsåldern och har ett helt yrkesliv framför sig?

 

Men den som inte i tid ser om sitt hus i tid genom att sätta sig in i pensionssystemet risker och möjligheter kan få det ganska knapert på ålderns höst.

 

Pension från flera håll:

 

I botten på pensionspyramiden ligger den allmänna pension som betalas ut av Försäkringskassan och PPM.

 

De flesta anställda har också någon form av kollektivavtalad tjänstepension som arbetsgivaren har betalat in premierna till. Denna del i pyramiden utgör för det stora flertalet ungefär 10 procent av slutlönen i pension.

 

Överst på pyramiden finns ett eventuellt privat pensionssparande. Till detta betalar du själv in premierna, som är avdragsgilla i din självdeklaration.

 

Inkomstpension

Den allmänna pensionen innehåller tre delar, varav den största för de allra flesta består av inkomstpensionen. Hur stor den blir grundar sig på den sammanlagda inkomst som du haft under ditt yrkesverksamma liv.

 

Den totala avgiften till den allmänna pensionen är 18,5 procent av din pensionsgrundade inkomst. Av de 18,5 procenten går 16 procentenheter till inkomstpensionen och 2,5 procentenheter till premiepensionen.

 

Du tjänar in så kallade pensionsrätter för varje år som du arbetar. Det finns dock ett tak på 7,5 inkomstbasbelopp för hur stor inkomst som ger sådana rätter, och det innebär för 2014 en inkomst på cirka 36 300 kronor i månaden. Inkomster över denna nivå påverkar alltså inte din inkomstpension. Du får också pensionsrätter för tid som du tillbringar hemma med små barn, gör värnplikt eller studerar.

 

Storleken på din inkomstpension grundar sig på hur stor pensionsrätt du samlat ihop till den dag då du går i pension och hur gammal du är när du pensionerar dig. Går du i pension vid 61 år, som är den lägsta åldern, ska dina pensionsrätter räcka längre än om du till exempel går i pension vid 65 års ålder. Dessutom går du ju miste om ett antal intjänandeår om du pensionerar dig tidigt. Din pension blir därför naturligtvis lägre.

 

När du väl har bestämt dig för att ta ut din inkomstpension följer den sedan den allmänna löneutvecklingen i Sverige. Går det bra för Sverige utvecklas alltså din inkomstpension betydligt bättre än om nationalräkenskaperna går dåligt.

 

Premiepension

Premiepensionen är alltså den del, 2,5 procent av din lön, som du själv kan placera i fonder. Detta system, som får allt större betydelse för din totala pension ju yngre du är när du kommer in systemet, hanteras av PPM, Premiepensionsmyndigheten.

 

Det finns en möjlighet att, efter avdrag med 14 procent, överföra sin pensionsrätt till din make/maka eller registrerade partner.

 

Om du inte gör ett aktivt val hamnar dina PPM-pengar i Premiesparfonden, en global aktiefond med cirka 90 procent av tillgångarna placerade i aktier. Fonden förvaltas av Sjunde AP-fonden.

 

Men den som aktivt själv vill påverka sitt PPM-konto har ett brett urval av fonder att välja mellan. Det finns allt från breda, globala aktiefonder med medelhög risk till högriskalternativ som länderfonder från högriskpräglade tillväxtmarknader och lågriskalternativ som korta räntefonder. Det finns också så kallande mixfonder, eller blandfonder, som innehåller såväl aktier som obligationer.

 

I varje nummer av tidningen Aktiespararen presenteras tre förslag på PPM-fondförslag; ett för den försiktige, ett för den genomsnittligt riskbenägne och ett högriskalternativ för den som är villig att acceptera kraftiga svängningar för sin fondportfölj. Samtliga alternativ innehåller dock enbart aktiefonder.
Normalt sett går högriskportföljen bäst i en stark marknad medan lågriskportföljen är minst känslig för bistra tider på börsen.

 

Garantipension

Garantipensionen är ett grundskydd för dig har haft en låg, eller kanske inte någon inkomst alls under livet. Den fungerar som utfyllnad till den eventuellt intjänade pensionen och dess storlek beror på det antal år som du bott i Sverige, om du är gift eller ogift, hur mycket du har betalat in till dina inkomst- och premiepension samt på den svenska prisutvecklingen.

 

Det är alltså en komplex uppgift att beräkna hur stort belopp som garantipensionen kan utgöra. Men för 2007 kan garantipensionen maximalt bli 6 381 kronor i månaden för gifta och 7 153 kronor i månaden för ogifta. Båda summorna är före avdrag för skatt.

 

Du kan erhålla garantipension från 65 års ålder. Men för att du ska kunna få full garantipension måste du ha bott i Sverige från 25 års ålder till 65-årsdagen.

 

Tjänstepension

De allra flesta som förvärvsarbetar har vid sidan av den allmänna pensionen också en kollektivavtalad tjänstepension. Det är visserligen din arbetsgivare som betalar in premien, men du har i regel själv möjlighet att välja både försäkringsform och i vilket försäkringsbolag som dina pengar ska placeras.

 

Om du har varit anställd inom olika avtalsområden kan du ha fler än en kollektivavtalad tjänstepension att se fram emot så småningom.

 

För privatanställda tjänstemän gäller ITP-avtalet, anställda inom kommun och landsting omfattas av KAP-KL, privatanställda arbetare har Avtalspension SAF-LO medan anställda inom staten omfattas av kollektivavtalen PA 03 eller PA 91.

 

Om du vill veta hur mycket pengar du kommer att få i tjänstepension kan du kontakta ditt tjänstepensionsbolag eller din arbetsgivare. På sajten www.minpension.se kan du få uppgift om hur stor din allmänna pension blir samt tjänstepensionen från flertalet tjänstepensionsföretag.

 

Privat pensionssparande

Fondförsäkring eller IPS, Individuellt Pensionssparande är två former av privat pensionssparande som utgör toppen på vår pyramid. Här handlar det om ett sparande i egen regi som är avdragsgillt under spartiden medan det beskattas som inkomst av tjänst den dag pengarna börjar plockas ut.

 

Det innebär i praktiken att den som har högre inkomst än brytpunkten för statlig skatt (drygt 26 000 kronor i månaden 2007) när pensionspremierna betalas in, men (vilket är vanligast) under brytpunkten när pensionen så småningom betalas ut gör en skattevinst eftersom marginalskatten är 20 procent högre för den som tjänar över brytpunkten.

 

Från och med 2008 är avdragsrätten för det privata pensionssparandet 12 000 kronor per år. Den som ändå väljer att fortsatta spara över 1 000 kronor i månaden i denna sparform gör naturligtvis en usel affär eftersom premierna däröver inte är avdragsgilla men pensionen ändå beskattas fullt ut när den tas ut.

 

Privat pensionssparande är alltså mest lönsamt för höginkomsttagaren, samtidigt som det är mest nödvändigt för den med låga inkomster och därmed också en väntande låg allmän pension.

 

Hur ska man då resonera om/när man satsar på ett privat pensionssparande?

  • För det första: Tänk på att pengarna är låsta till 55-årsdagen. Kanske vill du kunna komma åt dem tidigare?
  • För det andra: Tänk på skatteeffekten. Det kanske är lika bra med ett traditionellt fond- eller aktiesparande för just dig – om din lön inte är särskilt hög?
  • För det tredje: Anpassa ditt eventuella pensionssparande till din ålder. Ju längre tid du har kvar tills du förväntas ta ut pengarna, desto större andel aktiefonder bör du satsa på. Ju närmare pensionsdagen du kommer, desto mer kan du – successivt – flytta över till räntebärande placeringar. Då minskar risken för att du ska hamna mitt i en börssvacka just när du ska utnyttja ditt sparkapital.

 

Det individuella pensionsbeloppet kan tas ut från och med 55-årsdagen, dock under en minsta tid av fem år.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.