Du är här

2012-01-25

Aktiespararna säger nej till budet på Aspiro

Aktiespararna rekommenderar sina medlemmar att inte anta det bud som huvudägaren Schibsted har lagt på bolaget. Musiktjänsten Wimp är i sin linda och den långsiktiga potentialen kan visa sig vara stor. En stark tillväxt kan dock kräva kapitaltillskott och risken får anses vara hög, men Aktiespararna gör ändå bedömningen att potentialen måste värderas högre än det aktuella budet.

Schibsted erbjuder 1,65 kronor kontant. Aspiros styrelses tre oberoende ledamöter rekommenderar erbjudandet. Storägarna Orkla och Platekompaniet har ställt sig positiva till budet.

– Schibsted har visat upp ett stort intresse för Aspiro. Vi tror att Schibsted fullföljer budet, även om man inte skulle nå 90 procents accept. Om en stor minoritet säger nej till budet, men Schibsted samtidigt väljer att fullfölja budet, bör Schibsted kvarhålla noteringen av respekt för minoriteten. Vi uppmanar därför Schibsted att, om den situationen förverkligas, behålla Aspiro på börsen, säger Aktiespararnas VD, Günther Mårder.

Aktiespararna ber sina medlemmar uppmärksamma att:

-        En facebookgrupp har startats av ägare som vänder sig mot budet. Alla som har ett Facebook-konto kan följa gruppen med hjälp av följande länk: http://www.facebook.com/groups/170193089754520/

-        SEB Enskilda AS (nedan SEB), som genom ett swap-avtal mellan Schibsted och SEB, förfogar över 21,3 procent av aktierna i Aspiro, har förklarat att man är positiv till budet. SEB har emellertid ingen ekonomisk vinning av att acceptera budet. Enligt avtalet tar Schibsted del av eventuella kursuppgångar, kursnedgångar, samt utdelningar, precis som om Schibsted självt hade ägt aktierna. Om SEB väljer att acceptera budet, och Schibsted fullföljer budet, ska Schibsted betala det erbjudna priset (1,65 kronor per aktie) till SEB på precis samma sätt som Schibsted ska göra till alla andra aktieägare som accepterar budet. Eftersom Schibsted och SEB har träffat nämnda avtal, och Schibsted enligt detta har den ekonomiska exponeringen i förhållande till de föreliggande aktierna, kommer dock Schibsted att, vid swap-arrangemangets upplösning, från SEB erhålla ett belopp per aktie som motsvarar skillnaden mellan 1,65 kronor och det förutbestämda så kallade swap-priset enligt swap-avtalet. Den sammantagna finansiella effekten för Schibsted blir alltså att Schibsted i praktiken delvis ”betalar till sig själv”.

-     Acceptfristen i erbjudandet löper till och med den 15 februari 2012.

Författare Awave Admin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.