Bli medlem
Bli medlem

Du är här

Basnivå - Företagsanalys och värdering med Peter Malmqvist

Basnivå -  Kortare introduktion av:

 • Resultatrapporter
 • Balansrapporter
 • Kassaflödesanalyser
 • Notförteckningar
 • De vanligaste nyckeltalen vid analys
 • Företagsvärdering
Premiumnivå - Företagsanalys och värdering, del 1

Premiumnivå - Den här delen av kursen handlar om:

 • Resultatrapporter
 • Balansrapporter
 • Kassaflödesanalyser
 • Notförteckningar
Premiumnivå - Företagsanalys och värdering, del 2

Premiumnivå - Den här delen av kursen handlar om:

 • De vanligaste nyckeltalen vid en analys
 • Tillväxt (vinst och försäljning)
 • Lönsamhet (räntabilitet)
 • Risk (soliditet)
Premiumnivå - Företagsanalys och värdering, del 3

Premiumnivå - Den här delen av kursen handlar om:

 • Hur du kan värdera ett bolag utifrån utdelning, vinst och p/e-tal.