Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-05-08

Frågor & svar

Här hittar du vanliga frågor (och tillhörande svar) om t.ex. aktier och fonder. Nedan kan du ställa en fråga, och om den är av allmänt intresse kanske den och svaret publiceras i tidningen Aktiespararen (och senare på webbplatsen). Om du är medlem kan du även ställa frågor till Aktiespararnas rådgivning, som besvarar frågor löpande. 

Hur deklareras en aktiepost där bolaget gått i konkurs?

2017-01-27
Hur deklareras en aktiepost där bolaget gått i konkurs?
Du måste vara medlem för att läsa svaret.

Hur värderas innehavet?

2016-03-03
Jag har en fråga om värdering av aktier vid äktenskapsskillnad. Hur värderas ett aktieinnehav som ena maken har jämfört med kontanter? Aktierna är värda runt 400 000 kronor, och de är till största delen gamla. Vid en eventuell försäljning minus anskaffningsvärdet enligt schablonmetoden och skatt blir värdet cirka 100 000 kronor mindre. Någon möjlighet till kvittning föreligger inte. Vilket värde ska aktierna anges till vid bodelningen?
Du måste vara medlem för att läsa svaret.

Vad händer om min bank eller mäklarfirma går i konkurs?

2017-01-27
Vad händer om min bank eller mäklarfirma går i konkurs?
Du måste vara medlem för att läsa svaret.

Har varje aktie en röst?

2016-03-03
Har varje aktie en röst?
Du måste vara medlem för att läsa svaret.

Jag sålde mina aktier i början av januari...

2017-01-27
Nu säger min bankman att jag inte har rätt till någon utdelning för 2007. Hur kan det stämma? Jag ägde ju aktierna under hela 2007!
Du måste vara medlem för att läsa svaret.

Får jag utdelning?

2016-03-03
När måste jag köpa aktier i ett bolag för att få rätt till utdelning?
Du måste vara medlem för att läsa svaret.

När kommer utdelningen?

2016-03-03
När brukar utbetalning av utdelning för aktier ske?
Du måste vara medlem för att läsa svaret.

Jag har hört talas om något som heter ”aktiebok”. Vad är det?

2017-01-27
Hur fungerar en aktiebok?
Du måste vara medlem för att läsa svaret.

Vad betyder förvaltaravgiften?

2016-03-03
Jag väljer mellan två fonder som jag tycker verkar bra. Men hur ska jag tänka om den ena fonden har högre avgift men samma värdeökning som den med lägre avgift? Kan den högre avgiften vara motiverad ändå, och får jag dra av avgiften i deklarationen?
Du måste vara medlem för att läsa svaret.

Vad är ett skattekonto

2016-03-03
Kan ni berätta lite om vad ett skattekonto är och hur det fungerar?
Du måste vara medlem för att läsa svaret.

Vad händer med revisionsplikten?

2016-03-03
Kommer revisionsplikten att finnas kvar för aktiebolag?
Du måste vara medlem för att läsa svaret.

Vad är ett förhandsbesked?

2016-03-03
Jag har hört talas om förhandsbesked i skattefrågor. Vad är det för något?
Du måste vara medlem för att läsa svaret.

Vad betyder relationen 1:1?

2017-01-27
Årsstämman beslutade i våras om en fondemission 1:1. Jag fick dubbelt så många aktier, men mitt anskaffningsvärde ändrades inte. Jag förstår inte relationen 1:1. Förklara gärna vad som gäller. 2:1 brukar det stå när man får aktier.
Du måste vara medlem för att läsa svaret.

Särkullsbarn, vem ärver mamma?

2016-03-03
Vi är två syskon och vår mamma dog nyligen. Hon var omgift med en ny man. Vi är alltså vad jag förstår s.k. särkullbarn. Det finns inget äktenskapsförord. Slås båda makarnas förmögenheter ihop och får hennes man hälften och jag tillsammans med min syster dela på den andra hälften?
Du måste vara medlem för att läsa svaret.

Hur blir den nya Hur fungerar schablonbeskattningen av fonder?

2017-01-27
Hur fungerar schablonbeskattningen av fonder? För vilka fonder gäller den? Hur påverkar den fonder som de olika pensionsbolagen investerar i?
Du måste vara medlem för att läsa svaret.

Hur rättar jag deklarationsfel?

2017-01-27
Vad gör jag om jag upptäcker att jag deklarerat en aktie fel eller missat att yrka ett avdrag?
Du måste vara medlem för att läsa svaret.

Vilka utgifter får jag dra av?

2017-01-27
Vilka utgifter får jag dra av?
Du måste vara medlem för att läsa svaret.

Hur fungerar schablonmetoden?

2016-03-03
Jag har hört talas om något som kallas schablonmetoden. Hur fungerar den
Du måste vara medlem för att läsa svaret.

Vad händer vid nyemission?

2016-03-03
Hur går man till väga vid en nyemission, och lämnar Aktiespararna anvisningar vid emissioner?
Du måste vara medlem för att läsa svaret.

Vad betyder uttrycket BTA?

2016-03-03
På min depå står det att jag har BTA. Vad är det?
Du måste vara medlem för att läsa svaret.

Hur beräknas räntan på uppskovsbelopp från vinst vid försäljning av privatbostad?

2016-03-03
Hur beräknas räntan på uppskovsbelopp från vinst vid försäljning av privatbostad?
Du måste vara medlem för att läsa svaret.

Vad händer med upphovsbeloppet när jag flyttar?

2016-03-03
Jag har kvar uppskovsbelopp sedan år 2000 från Zenecas köp av Astra. Sedan en tid tillbaka planerar jag att flytta till England. Hur blir det med uppskovsbeloppet? Ska det tas upp till beskattning så fort jag flyttar?
Du måste vara medlem för att läsa svaret.

Kan jag ge förlustaktier till min partner och denne tar mitt anskaffningsvärde och kvittar mot sin aktievinst?

2017-01-27
Kan jag ge förlustaktier till min partner och denne tar mitt anskaffningsvärde och kvittar mot sin aktievinst?
Du måste vara medlem för att läsa svaret.

Hur gör jag för att få anstånd med att lämna min deklaration?

2017-01-27
Hur gör jag för att få anstånd med att lämna min deklaration?
Du måste vara medlem för att läsa svaret.

Hur stor är skattereduktionen på inkomst av kapital?

2016-03-03
Hur stor är skattereduktionen på inkomst av kapital?
Du måste vara medlem för att läsa svaret.

Har min mäklare rätt att avyttra mina aktier om jag bli överbelånad?

2016-03-03
Har min mäklare rätt att avyttra mina aktier om jag bli överbelånad?
Du måste vara medlem för att läsa svaret.

Hur mycket kan jag belåna?

2017-01-30
Vilka nivåer gäller vid belåning av värdepapper?
Du måste vara medlem för att läsa svaret.

Vad händer vid belåning?

2016-03-03
Vad gäller om jag belånar mina aktier och banken tvångsförsäljer dem?
Du måste vara medlem för att läsa svaret.

Hur beskattas blankning?

2016-03-03
Hur sker genomsnittsberäkningen för anskaffningsutgifter när jag har lånat ut aktier för blankning och under utlåningstiden både köper och säljer andra värdepapper av samma slag och sort med annan anskaffningsutgift än de utlånade. Ska anskaffningsutgiften för de utlånade värdepapperen räknas med vid försäljningen av de senare förvärvade värdepapperen eller inte?
Du måste vara medlem för att läsa svaret.

Hur kan bolaget täcka förluster?

2016-03-03
Kan ett aktiebolag minska sitt aktiekapital för att täcka sina förluster?
Du måste vara medlem för att läsa svaret.

Vilken uppgift har revisorn?

2017-01-30
Vilken uppgift har en börs-revisor vid noteringsprocessen för ett bolag?
Du måste vara medlem för att läsa svaret.

Vilket är regelverket för bolagsstyrning?

2016-03-03
Vilket är regelverket för bolagsstyrning?
Du måste vara medlem för att läsa svaret.

Vad innebär de nya regler för värdepappersmarknaden?

2016-03-03
Vad innebär de nya regler för värdepappersmarknaden?
Du måste vara medlem för att läsa svaret.

Vad bygger ni era åsikter på?

2016-03-03
På alla årsstämmor jag varit på har -Aktiespararna haft en representant på plats. Ofta har ni många åsikter, och jag undrar vad som ligger till grund för ert tyckande?
Du måste vara medlem för att läsa svaret.

Hur kan jag delta i utlandsstämmor?

2016-03-03
Jag har aktier i Astra Zeneca. Hur gör jag om jag vill rösta på bolagets stämma, som ju hålls i London?
Du måste vara medlem för att läsa svaret.

Vilka får ställa frågor på en bolagsstämma?

2016-03-03
Vilka får ställa frågor på en bolagsstämma?
Du måste vara medlem för att läsa svaret.

När måste stämman hållas?

2016-03-03
När ska en ordinarie stämma hållas?
Du måste vara medlem för att läsa svaret.

Vilka får ställa frågor på en bolagsstämma?

2016-03-03
Vilka får ställa frågor på en bolagsstämma?
Du måste vara medlem för att läsa svaret.

Kan jag göra något om jag inte är nöjd med det beslut som bolagsstämman har fattat?

2016-03-03
Kan jag göra något om jag inte är nöjd med det beslut som bolagsstämman har fattat?
Du måste vara medlem för att läsa svaret.

När ska avstämningsdagen vara för en bolagsstämma?

2016-03-03
När ska avstämningsdagen vara för en bolagsstämma?
Du måste vara medlem för att läsa svaret.

Hur kallar ett bolag till stämma?

2016-03-03
Hur kallar ett bolag till stämma?
Du måste vara medlem för att läsa svaret.

När ska kallelse till bolagsstämma senast ske?

2017-01-30
När ska kallelse till bolagsstämma senast ske?
Du måste vara medlem för att läsa svaret.

När måste jag köpa aktier i ett bolag för att få rätt att deltaga på stämman?

2016-03-03
När måste jag köpa aktier i ett bolag för att få rätt att deltaga på stämman?
Du måste vara medlem för att läsa svaret.

Vilka får närvara på stämman?

2016-03-03
Vilka får närvara på stämman?
Du måste vara medlem för att läsa svaret.

När måste jag köpa aktier i ett bolag för att få rätt att deltaga på stämman?

2017-01-30
När måste jag köpa aktier i ett bolag för att få rätt att deltaga på stämman?
Du måste vara medlem för att läsa svaret.

Gå på bolagsstämma?

2016-03-03
Hur gör jag om jag vill gå på en bolagsstämma?
Du måste vara medlem för att läsa svaret.

Varför lär ni ut korttidshandel?

2016-03-03
Varför erbjuder Aktiespararna kurser i teknisk analys och korttidshandel? Det känns som om det går emot allt som förbundet står för.
Du måste vara medlem för att läsa svaret.

Hur beräknas förändringen?

2016-03-03
På vilken grund beräknas procenttalet för den dagliga förändringen av börsvärdet? Är det i procent av värdet vid årsskiftet eller i procent av värdet föregående börsdag?
Du måste vara medlem för att läsa svaret.

Bör jag sprida tillgångarna?

2016-03-03
Jag har cirka 2 miljoner kronor i aktier hos Avanza Bank. Om banken kommer på obestånd, är jag då skyddad bara upp till 100.000 euro? Om det är så, ska jag i stället sprida aktierna till flera, olika stora, banker?
Du måste vara medlem för att läsa svaret.

Var finns gamla aktiekurser?

2016-03-03
Hur kan jag hitta kursen för ett visst bolags aktie per en viss dag flera år tillbaka?
Du måste vara medlem för att läsa svaret.

Hur undviker jag att bli lurad?

2016-03-03
Hur vet man om ett företag är seriöst eller ej? Hur vet man att ett erbjudande är sjyst?
Du måste vara medlem för att läsa svaret.

Vad gäller vid rådgivning?

2016-03-03
Finns det någon reglering för finansiella rådgivare?
Du måste vara medlem för att läsa svaret.

Är bolaget seriöst?

2016-03-03
Jag har blivit kontaktad av ett investmentföretag. Hur vet jag om det är seriöst?
Du måste vara medlem för att läsa svaret.

När jag tittar på fakta om mina PPM-fonder anges TKA. Vad är det?

2016-03-03
När jag tittar på fakta om mina PPM-fonder anges TKA. Vad är det?
Du måste vara medlem för att läsa svaret.

Vad händer om ett fondbolag går i konkurs?

2016-03-03
Vad händer om ett fondbolag går i konkurs?
Du måste vara medlem för att läsa svaret.

Vilken sorts fond är detta?

2016-03-03
Det finns många sorters fonder. Vad är egentligen en investeringsfond?
Du måste vara medlem för att läsa svaret.

Hur korrigerar jag en felaktig kontrolluppgift angående försäljning av fondandelar?

2016-03-03
Hur korrigerar jag en felaktig kontrolluppgift angående försäljning av fondandelar?
Du måste vara medlem för att läsa svaret.

Har jag skyldighet att rapportera aktieinnehav om aktierna ligger i en kapitalförsäkring?

2016-03-03
Har jag skyldighet att rapportera aktieinnehav om aktierna ligger i en kapitalförsäkring?
Du måste vara medlem för att läsa svaret.

Hur stort måste aktiekapitalet vara i ett bolag?

2017-01-30
Hur stort måste aktiekapitalet vara i ett bolag?
Du måste vara medlem för att läsa svaret.

Vad gäller vid för- och efteraffärer i samband med offentliga uppköpserbjudanden?

2016-03-03
Vad gäller vid för- och efteraffärer i samband med offentliga uppköpserbjudanden?
Du måste vara medlem för att läsa svaret.

Vilket ansvar har styrelsen för bolagets redovisning?

2016-03-04
Vilket ansvar har styrelsen för bolagets redovisning?
Du måste vara medlem för att läsa svaret.

Vi är några som funderar på att starta ett eget aktiemäkleri. Vad krävs?

2016-03-04
Vi är några som funderar på att starta ett eget aktiemäkleri. Vad krävs?
Du måste vara medlem för att läsa svaret.

Det pratas så mycket om den framtida pensionen. Hur beräknas den egentligen?

2016-03-04
Det pratas så mycket om den framtida pensionen. Hur beräknas den egentligen?
Du måste vara medlem för att läsa svaret.

Tjänar man alltid på pensionsförsäkring?

2016-03-04
Tjänar man alltid på att betala in pengar till en pensionsförsäkring?
Du måste vara medlem för att läsa svaret.

Kan ett bolag ändra villkoren?

2016-03-04
Jag har konvertibler i ett bolag. Jag funderade mycket innan jag köpte dem, för jag vet att bolaget inte är någon bra betalare. Men jag tänkte att om bolaget inte kan återbetala konvertibellånet går det ”åtmins-tone” i konkurs, och då kan jag dra av förlusten. Men nu har lånet förfallit till betalning, bolaget har inte betalat något utan bestämt att flytta fram förfallodagen. Kan en låntagare ensidigt besluta att ändra villkoren för ett konvertibellån?
Du måste vara medlem för att läsa svaret.

Vad är en OTC-option?

2016-03-04
Vilka vanliga former av optioner finns det? Vad menas med en OTC-option?
Du måste vara medlem för att läsa svaret.

Beskattning vid terminsaffärer

2017-01-30
Vilket beskattningsår gäller för terminsaffärer?
Du måste vara medlem för att läsa svaret.

Vilket språk ska prospektet upprättas på?

2016-03-04
Vilket språk ska prospektet upprättas på?
Du måste vara medlem för att läsa svaret.

Finns regler för prospekt?

2017-01-30
Finns det några regler för när ett prospekt ska upprättas?
Du måste vara medlem för att läsa svaret.

Vad innebär tvångsinlösen av aktier?

2017-01-30
Vad innebär tvångsinlösen av aktier?
Du måste vara medlem för att läsa svaret.

Finns det några regler vid offentliga uppköp av bolag?

2017-01-30
Finns det några regler vid offentliga uppköp av bolag?
Du måste vara medlem för att läsa svaret.

Jag har hört talas om något som kallas fondemission. Vad är det?

2016-03-04
Jag har hört talas om något som kallas fondemission. Vad är det?
Du måste vara medlem för att läsa svaret.

Vilka försvarsåtgärder kan ett målbolag vidta om de inte tror att ett bud är lämpligt?

2016-03-04
Vilka försvarsåtgärder kan ett målbolag vidta om de inte tror att ett bud är lämpligt?
Du måste vara medlem för att läsa svaret.

När ett bolag ger ut (emitterar) nya aktier gör det en så kallad nyemission. Hur går en sådan till egentligen?

2016-03-04
När ett bolag ger ut (emitterar) nya aktier gör det en så kallad nyemission. Hur går en sådan till egentligen?
Du måste vara medlem för att läsa svaret.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.