Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-03-30

Var försiktig med belåning

wysiwyg_image

Aktieplaceringar är en sparform. Att låna pengar för att spara är en logisk kullerbytta.

 

Den ränta som man betalar för att låna är högre än den ränta man får om man placerar pengarna i t.ex. obligationer eller på ett bankkonto med hög ränta.  För att få en avkastning som är högre än låneräntarn måste man öka risknivån.

 

För den som sparar kan det finnas tillfällen då det kan kännas befogat att låna för att köpa aktier, det är som sagt en individuell fråga. Lånets storlek ska naturligtvis anpassas efter de egna ekonomiska förutsättningarna och attityden till risktagande.

 

Det man vill åt om man lånar pengar för aktieköp är den så kallade hävstångseffekten där man får bättre utväxling på de egna sparpengar man placerar.

 

Exempel

 

Sven lånar 70 000 kronor och satsar 30 000 kronor av sina egna pengar för att köpa aktier för totalt 100 000 kronor. Om Svens aktieplacering ökar med 30 procent blir det totala värdet 130 000 kronor. Lånet är fortfarande 70 000 kronor men den egna andelen av det totala värdet är 60 000 kronor, en ökning på 100 procent.

 

Hävstångseffekten verkar naturligtvis även åt andra hållet. Om aktierna sjuker med 30 procent i värde har man totalt 70 000 kronor i aktier. Lånet är fortfarande på 70 000 och av de egna satsade pengarna finns inget kvar.