Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-06-12

Vår organisation

Spara smart med Aktiespararna!

wysiwyg_image

Affärskoncept

Vision

Vår vision är ” Ett medlemskap i Aktiespararna skall vara det självklara valet för alla som är intresserade av aktier, aktiefonder och aktierelaterade instrument. Förbundet skall vara den naturliga mötesplatsen för denna grupp, såväl fysiskt som virtuellt.”.

Mission

Vår mission är att hjälpa fler att bli berikade genom ett klokt och samhällsnyttigt aktiesparande.

Vår affärsidé går ut på att erbjuda utbildning, information och rådgivning. Allt för att hjälpa dig göra egna placeringar som vinner i längden. Vi kämpar för en sund aktiemiljö och uppmuntrar placeringar i öppna och ärliga bolag.

Verksamhetsidé

Vår idé är att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett framgångsrikt aktiesparande genom att:

• Driva utvecklingen för en bättre aktieägarmiljö.

• Med hög kompetens och oberoende vara den främsta företrädaren och lobbyorganisationen för att förbättra ägarmiljön för  sparande i aktier och aktierelaterade instrument.

• Erbjuda säker och objektiv kunskap, information och rådgivning.

• Med ett brett utbildningserbjudande, relevant information och ett starkt nätverk av aktiesparare förbättra medlemmarnas möjlighet att bli framgångsrika aktiesparare, oavsett kunskapsnivå.

• Erbjuda unika tjänster för aktiehandel och investeringsbeslut och göra det billigare och enklare att bli en framgångsrik aktiesparare.

 

Vår affärsmodell

wysiwyg_image

Nöjda medlemmar får rätt stöttning

Vår affärsmodell bygger på nöjda medlemmar som vi kan stötta genom att erbjuda produkter och tjänster som förbättrar det egna sparandet. Tack vare våra kanalers stora räckvidd kan vi sälja utrymme till annonsörer och företag som vill visa sina produkter i tidningen, på sajten, på träffar och möten. Opinionsarbetet stärker organisationens budskap och skapar intresse för människor att bli medlemmar. Så skapas en god cirkel som måste bygga på nöjda medlemmar.

wysiwyg_image

Ett stort utbud av kunskap

Aktiespararna erbjuder kurser och seminarium som ger dig kunskap för ett tryggt och långsiktigt sparande i aktier och fonder. 

 

> Mer om våra utbildningar

wysiwyg_image

Vi finns i hela Sverige

Aktiespararna är en medlemsorganisation med passion för aktier och fonder.

Aktiespararna har 122 aktiva lokalavdelningar med engagerade förtroendevalda runt om i Sverige.

> Mer om Aktiespararnas lokalavdelningar

wysiwyg_image

När människor växer, växer Aktiespararna också

Våra medarbetare spelar en viktig roll för att vi ska kunna fortsätta växa. Vi ser varje individ som en talang med en förmåga att utvecklas.

> Mer om Jobba hos Aktiespararna

Bevakar bolagen

Vi är din röst på aktie- och fondmarknaden

När förbundet startades 1966 fanns det cirka 250 000 aktieägare i Sverige, idag äger cirka 1,3 miljoner svenskar aktier direkt, uppemot 5,5 miljoner äger aktier via fonder och 7,5 miljoner äger aktier via sitt pensionssparande. Det innebär att den absoluta majoriteten av Sveriges befolkning har kunnat njuta frukterna av ett långsiktigt aktiesparande.

 

Vi håller vakande ögon på bolagen och sprider kunskap om aktiemarknaden. Vi är nämligen övertygade om att alla tjänar på ett klokare aktiesparande. Långsiktiga och ansvarsfulla placeringar är vägen till framgång både för dig och samhällsekonomin.

 

Redan i början på 2000-talet tog Aktiespararnas kongress beslut om att också hjälpa fondsparare men först 2012 började vi arbeta efter detta kongressbeslut. Sedan gammalt har vi ett oslagbart erbjudande till direktaktieägare och de senaste åren har vi blivit nästan lika vassa på fonder och aktiesparande i pensionslösningar. Vi har utvecklat den världsunika tjänsten Fondväljaren, introducerat fri skatte- och juridisk rådgivning för alla aktiesparformer och dessutom rullat ut vårt breda utbildningskoncept "Miljonär som pensionär" som vänder sig både till äldre och yngre målgrupper.

Ledningsgruppen

wysiwyg_image

 

Aktiespararnas Kommittéer

Arbetet inom Aktiespararna initieras och bereds delvis genom två olika kommittéer.

I båda kommittéer ingår representanter från förbundsstyrelsen.

Bolagskommittén

Behandlar ärenden som rör de noterade bolagens stämmor, emissioner och övriga affärer, aktiebolagsrättsliga frågor samt enskilda aktieägares mellanhavanden med bolag och fondkommissionärer. Styrelsen har delegerat beslutanderätten till kommittén avseende sådana ärenden. 
 

Finanskommittén

Dess uppgift är att i enlighet med fastställd kapitalförvaltningsinstruktion långsiktigt förvalta tillgängliga medel. Styrelsen har delegerat beslutanderätten till kommittén avseende omplaceringar och förvaltning inom ramen för en fastställd instruktion. 

wysiwyg_image

Aktieinvest – ett unikt bolag

Nätmäklaren Aktieinvest fick i slutet år 2018 en ny ägare då Pareto Securities förvärvade Aktieinvest av Aktiespararna. Under de senaste åren har nätmäklaren Aktieinvest genomgått en stor transformation med tydligt fokus på digitalisering, modernisering av varumärket, samt genom att sätta nya, moderna produkter och digitala tjänster på marknaden. Ett arbete som nu fortsätter tillsammans med Pareto Securities.

> Mer om Aktieinvest

wysiwyg_image

Aktieinvest Fonder AB

Cicero Fonder AB har förvärvat Aktieinvest Fonder AB:s verksamhet av Aktiespararna. Därför hänvisar vi till Ciceros Fonders webbsida (www.cicerofonder.se).

Överlåtelsen verkställdes den 20:e februari 2019. Cicero Fonder AB övertog vid detta datum även ansvaret för förvaltningen av fonderna samt att föra andelsägarregistren för bägge fonderna. Mer information om händelsen och ett brev till andelsägaren finns här.

Aktiespararna Topp Sverige

Aktiespararna Direktavkastning

 

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.