Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2006-04-05

"Switchcore en bra kortsiktig lottsedel"

”Switchcore ser ut som ett rätt bra köp i avdelningen kortsiktiga lottsedlar.” Så står det bland annat i en av de externa analyser som Aktiespararen denna månad sammanfattar under vinjetten Signaler.

Köp: Avanza och Nordnet har sjufaldigat sina aktiekurser sedan 2002. Kraftigt sänkta priser på kurtage samt förbättrad service vid aktieaffärer ligger bakom framgångarna. Nu börjar nästa resa. Både Avanza och Nordnet har det senaste året lanserat hela paletten av pensionsprodukter och tar därmed upp kampen med banker och försäkringsjättar som skämt bort sig själva med oskäliga provisioner.
Internetmäklarnas modell, med lägre personal- och lokal-kostnader, medför att de kan avstå ifrån provisioner från själva försäkringen. För att nå lönsamhet räcker det med kurtage och provisioner från de aktier och fonder som kunderna lägger i sina försäkringar. För kundernas slutliga pension uppnås därmed betydande hävstångseffekter.

Pensionsmarknaden är en ny tillväxtmotor, och den kommer att tuffa på i många år fram-över. Långsiktigt är såväl Avanza (108 kronor) som Nordnet (21,40 kronor) klockrena köp, skriver Veckans Affärer.

Avvakta: Astra Zenecas kolesterolsänkande preparat Crestor minskar mängden plack signifikant, enligt en ny studie som presenterades vid en kongress i USA den 13 mars. Det onda kolesterolet LDL-C minskade betydligt, och det goda kolesterolet ökade. Den nya studien väntas underlätta för Crestor att ta marknadsandelar, skriver Morgan Stanley. Firmans bedömning är att marknadsandelen i USA kommer att öka, från 6 procent 2005 till 7 procent i år. Morgan Stanleys prognos är att Astra Zeneca ökar vinsten i år med 14 procent, till 3,32 USA-dollar per aktie. Rekommendationen är neutral (2 879 brittiska pence) gent-emot sektorn, till vilken Morgan Stanley har inställningen attraktiv. Riktkursen är 2 900 pence (395 kronor vid pundkursen 13,60 kronor).

Öka: Beijer Alma har haft en stark kursuppgång i år. Därtill har insiderförsäljningar dragit ned potentialen i aktien. Det skriver Kaupthing i en analys och sänker rekommendationen, från köp till öka (243 kronor). Kaupthings anlytiker är dock fortfarande positivt inställd till Beijer Alma och menar att nuvarande värdering talar för en fortsatt uppgång för aktiekursen. Riktkursen höjs från 245 kronor till 260 kronor.

Köp: Beijer Electronics kunde tack vare förvärvet av det taiwanesiska företaget Hitech öka omsättningen med 33 procent förra året. Oräknat förvärvet var den organiska tillväxten 11 procent. Med tanke på den goda industrikonjunkturen bör omsättningstillväxten det kommande året kunna bli minst 15 procent. Därtill kan komma ytterligare förvärv.

I fjol belastades resultatet med höga kostnader för utveckling- och produktlanseringar inom affärsområdet HMI Products. Kostnaderna bör kunna bli lägre i år, vilket borde stärka marginalen, skriver Veckans Affärer och räknar med att vinsten i år ökar till 8,40 kronor per aktie. Rekommendationen är köp (122 kronor), med en motiverad kurs på 150 kronor.

Köp: Biogaia har goda möjligheter att nå ett nollresultat för 2006, vilket kommer att öka intresset för aktien bland större placerare. I januari tecknades ett avtal med den schweiziska läkemedelsjätten Novartis. Avtalet är viktigt på två sätt: Dels kommer Novartis att vara Biogaias största kund på ett par års sikt, dels är avtalet en kvalitetsstämpel som kommer att fungera som en dörröppnare i andra förhandlingar. Vi höjer det motiverade värdet till 26 kronor . En intakt stigande trend och positivt bränsle bidrar till rekommendationen köp (22 kronor), skriver Börsinsikt. För 2006 och 2007 spår Börsinsikt en förlust på 10 öre per aktie respektive en vinst på 73 öre per aktie.

Sälj: Clas Ohlson ska etablera sig i Storbritannien 2008/2009. Lyckas bolaget på den brittiska marknaden, som har 60 miljoner människor, behöver placerarna inte oroa sig för att tillväxtmålet på 15 procent inte ska uppnås. Men en framgång är inte given; svenska butikskoncept har haft det kämpigt i Storbritannien. Stefan Persson fick som ung inte fart på H&M:s brittiska försäljning, utan den har lossnat först under senare år. Ikea har tassat försiktigt i Storbritannien och har där bara 14 varuhus, jämfört med 37 i Tyskland. Nobias brittiska marginal är den säms-ta i kökskoncernen.

Sedan vår säljrekommendation förra våren har aktien legat still. I takt med att börsen rusat har den blivit billigare relativt sett, och Clas Ohlson är en bra aktie för den långsiktige. Kortsiktigt, innan indikationerna på hur den brittiska satsningen har utvecklats, lär den höga värderingen på 25 gånger årsvinsten hålla tillbaka aktiekursen. Det skriver Veckans Affärer och ger en säljrekommendation (148 kronor).

Köp: Consiliums aktie är ett köp (47 kronor) för den som söker en högriskaktie som kan fördubblas i värde, skriver Börsveckan. Inom det största affärsområdet Brand & Gas säljer Consilium brand- och gaslarm för oljetanker, lyxkryssare och andra fartyg, och orderingången i fjol steg med hela 34 procent. Uppsvinget beror på den starka nybyggnadsmarknaden på världens skeppsvarv. För affärsområde Komponenter går det dock sämre. Höga materialpriser och stora engångsposter har dragit ned resultatet, och koncernresultatet blev magert i fjol.

Men omstruktureringarna i Komponenter ska nu vara slut. Dessutom hoppas bolaget mycket på de nya marina färdskrivarna, VDR (Video Data Recorder), som enligt FN ska finnas på alla fartyg i internationell trafik från och med 2010. Consilium hoppas på 20 procent av marknaden, vilket skulle motsvara en försäljning på 200 miljoner kronor. Vid en kurs på 50 kronor värderas Consilium till 28 gånger rörelseresultatet 2005. Det är högt och indikerar höga förväntningar. I år bör vinsten kunna bli 3 kronor per aktie, men den kan 2007 komma upp till 4–5 kronor.

Minska: Haldex’ aktie har gått bra i år och betydligt bättre än Scania och Volvo, som är viktiga kunder. Vi anser dock att Haldexaktien nu gått för långt, skriver Avanza Fondkommission och ger rekommendationen minska (181,50 kronor). Haldex omsatte 7 486 miljoner kronor i fjol och nådde en rörelsemarginal på 5,6 procent. Vinsten blev 12,19 kronor per aktie. Prognosen för i år är en omsättning på 8 miljarder kronor och ett successivt förbättrat resultat. Vi har tidigare räknat med en rörelsemarginal på 6 procent. Men Haldex kommer sannolikt att tvingas reservera för kundförluster på runt 15 miljoner kronor för en fordran på den amerikanska dottern till Dana som inlett ett företagsrekonstruktionsförfarande (”Chapter 11”).
Med dessa förutsättningar bör rörelseresultatet i år kunna bli omkring 470 miljoner kronor. Vi bedömer att finansnettot försvagas något och att resultatet före skatt därefter bör kunna bli 410 miljoner kronor, vilket efter schablonskatt i så fall motsvarar 13,40 kronor per aktie. Det är mer än i fjol, men frågan är om det räcker för att motivera årets kursuppgång från 158 kronor vid årsskiftet till dagens 181 kronor.

Köp: Nordea har en fortsatt attraktiv kombination av kostnadskontroll och intäktstillväxt. Det skriver den finska fondkommissionärsfirman Evli och höjer riktkursen från 9,50 euro (90 kronor) till 11 euro (104 kronor). Evli upprepar rekommendationen köp (90,50 kronor).

Köp: Orc Software har gått igenom en turbulent period, och aktiekursen har rasat. Efter interna konflikter lämnade först ett antal nyckelpersoner inom produktutvecklingen bolaget. Därefter avgick även bolagets VD. Konflikten hänger sannolikt samman med förvärvet av Cameron Systems. Den planerade sammanslagningen av de två organisationerna har till synes skett på ett kompromisslöst sätt, vilket har framkallat personalavhopp. Efter personalavhoppen bedömer styrelsen att det tidigare uttalade målet om en organisk tillväxt på 15 procent i år inte kommer att hålla.

Analysföretaget Redeye har till följd av detta justerat ned Orcs vinstprognos för 2006. Vinsten bedöms nu bli 2,90 kronor per aktie i år och 4,70 kronor 2007. Redeye upprepar köprekommendationen (69,75 kronor) och anser att aktien värderas med en rabatt på 25 procent på det motiverade värdet.

Köp: Sectras VD Jan-Olof Brüer gav ett positivt intryck på SEB Enskildas IT-seminarium, skriver SEB Aktiehandel och upprepar rekommendationen köp (56 kronor). Nya samarbetspartner efter Philips kom på plats lite fortare än den initiala förhoppningen. Nya partner är lokala små och medelstora företag. Efter det att de gamla tjänsteavtalen går ut för kunderna inom Philips/Sectra-samarbetet kan Sectra börja bearbeta dessa kunder.

Sectras mammografisystem är effektivare än konkurrenternas, ger lägre strålning och är något dyrare. Inom mammografi har Sectra fått bra order i Sverige och Tyskland, och bolaget förbereder sig nu för den amerikanska debuten. Inför detta ska antalet anställda i USA fördubblas de kommande 1,5 åren.

Köp: Switchcore ser ut som ett rätt bra köp i avdelningen kortsiktiga lottsedlar. Efter en nyemission har bolaget en kassa på 200 miljoner kronor, samtidigt som börsvärdet är 400 miljoner kronor (vid kurs 67 öre). Med den aktuella förbränningstakten ska kassan räcka i tre år, men det tar kanske längre tid innan den tar slut om efterfrågan skjuter fart. Bolaget har dessutom förlustavdrag, som kan vara värda mellan 0 och 100 miljoner kronor.

Marknaden för Switchcores nätverksutrustning bedöms växa med 20 procent per år. Omsättningen de tre senaste åren har varit omkring 120 miljoner kronor per år, med en förlust på 50 miljoner om året. Det som ger näring åt hoppet är bolagets kundlista och att produkterna finns installerade i hundratalet datornätverk världen över. Vad som talar för aktien är även rykten om ett uppköp. Den stora kassan ger en någorlunda begränsad nedsida på kort sikt, samtidigt som det finns en liten chans till storvinst. Rådet är köp (0,67 kronor) men på egen risk, skriver Börsveckan.

Köp: Tanganyika Oil kan sitta på en riktig guldklimp i form av oljefälten Tishrin och Sheik Mansur, som båda ligger i Syrien. Undersökningar indikerar att fyndigheterna kan vara betydligt större än vad man tidigare trott. Lyckas bolaget dessutom höja utvinningsgraden kan det ekonomiskt sett bli en riktig fullträff.
Ett värde överstigande 100 kronor per aktie kan ganska enkelt motiveras, vilket gör aktien mycket intressant för den långsiktige. Risker saknas dock inte – oljepriset kan svänga snabbt. Dessutom kan antagandena kring de nyupptäckta oljereserverna visa sig vara felaktiga. Vi anser ändå att nuvarande värdering begränsar fallhöjden och att möjligheterna överväger riskerna, skriver Börsinsikt och ger en köprekommendation (68,50 kronor).

Köp: Tele 2 är en paneuro-peisk teleoperatör. Fö-retaget erbjuder produkter och tjänster inom områdena fast och mobil telefoni, kabel-TV och Internettjänster. Företaget har 28 miljoner kunder i 24 länder.
I Sverige, Baltikum, Ryssland och Luxemburg levererar Tele 2 fast och mobil telefoni genom egna nätverk; i övriga länder hyr Tele 2 nätverks-kapacitet. Det pågår spekulationer om en omstrukturering, och vår uppfattning är att en försäljning av Rysslands- och Frankrikeverksamheterna är möjlig och att det finns klara köpare.
En styckningskalkyl motiverar ett värde på 120 kronor per aktie. Aktien har gått sämre än index det senaste året och handlas till ett p/e-tal på 13,2 för 2007 års förväntade vinst och 8,6 gånger årsvinsten på 2008 års förväntade vinst. Det skriver SEB Aktiehandel och ger en köprekommendation (92 kronor). Som målkurs anges 100 kronor.

Köp: Tricorona har prövat många verksamheter, men nu ska gruvor och bensinstationer bort. I stället ska bolaget vidga sin mäklarverksamhet från metaller och el till att även omfatta utsläppsrätter, det vill säga certifikat som berättigar europeiska företag att släppa ut koldioxid. För att förverkliga planerna ska bolaget dra in en kvarts miljard kronor i ett par nyemissioner. Priset på utsläppsrätter har på ett år stigit från 70 kronor per ton till 250 kronor. Det totala värdet på alla rättigheter är därmed omkring 500 miljarder kronor.

Tricoronas ambition är att omsätta 500 miljoner kronor och nå en bruttovinst på 100 miljoner kronor, eller 42 öre per aktie efter skatt. Detta skulle i så fall betyda ett p/e-tal på 8. Den viktigaste frågan är om ledningen är den rätta, men Fjärde AP-fonden och Patrik Brummers Zenitfond tror på koldioxidprojektet. De och sex andra institutioner står för hälften av emissionerna. Det lockar att följa i proffsens spår, skriver Affärsvärlden och ger en köprekommendation (3,59 kronor). Köp aktien upp till 5 kronor och teckna i emissionen (3,40 kronor), uppmanar Affärsvärlden.

Köp: Zodiak får allt fler uppdrag från TV-kanalerna, en trend som väntas bestå. I tider av stark konsumtion är efterfrågan på reklamutrymme stort, och TV-kanalernas förmåga att locka annonsörer avgörs av bra program. Dessutom har antalet kanaler ökat de senaste åren. SVT (Sveriges statliga TV-bolag) har dock varit sparsamt med inköp av externa program, men många räknar med att inköpen ska öka.

Den nordiska bilden påminner om den svenska, men österut, främst i Ryssland, är det knappt någon hejd på tillväxten. Zodiak köpte nyligen 34 procent i det ryska produktionsbolaget Teleallians och har en option till utgången av 2007 på att öka ägandet till 51 procent. I december köptes en dryg tredjedel i polska Zebra, med en option på ytterligare inflytande. Dagens Industri rekommenderar köp (30 kronor) av aktien men ser en hög risk. Främsta motivet till köprekommendationen är satsningen på den ryska marknaden. Vinsten bedöms bli 1,51 kronor per aktie i år. Zodiak är ett något riskfyllt ”spel”, men det kan bli en bra vinst i slutändan.

Sälj: WM-data handlas till ett p/e-tal på 21 på vår prognos för 2006 och till p/e-tal 18 på 2007 års prognos. Det är på tok för högt för en konsult. Ändå har vi räknat med ett betydande marginallyft, skriver Affärsvärlden och ger en säljrekommendation (23 kronor). Även om aktien kortsiktigt kan överraska positivt är den inte intressant i det medellånga perspektivet, och Affärsvärlden tycker därmed att WM-datas aktiekurs påminner om Stora Ensos. Stora Enso är nästan alltid högre värderat, och sämre skött, än Holmen och SCA, men ändå vill förvaltarna ha aktien i portföljen när de tror på skogssektorn. Precis samma sak är det med WM-data och IT-konsulterna. Förklaringen ligger förstås i de båda bolagens storlek och indexvikt. Men sådant rättas förr eller senare till, och det är svårt att rekommendera WM-data när det finns betydligt attraktivare konkurrenter.

Av: Herman Sjöberg

Ur: Aktiespararen nr 4, 2006      

Författare Aktiespararen

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.