Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2006-10-05

Spännande kryddor för aktieportföljen

I avdelningen Kryddboden lyfter Aktiespararen fram aktier i företrädesvis ganska små bolag. Som namnet antyder är det aktier som, om de alls är köpvärda, ska doseras med måtta.

Precise Biometrics – fågel eller fisk?

Precise Biometrics är ett Lundabaserat säkerhetsföretag som med IT-lösningar använder unika egenskaper, främst fingeravtryck men också ansiktsform och ögats iris, för identifiering. Särskilt i kombination med så kallade smarta kort, som innehåller flera lagrade uppgifter, blir det snudd på ogörligt för obehöriga eller kriminella att få tillträde.

Denna framtidsvision har presenterats i spelfilmer under många år. Nu är den verklighet i ID-handlingar som pass och kort, irisläsare på flygplatser och mycket mer. Pekfingret ersätter PIN-koden vid till exempel bankomatuttag. Precise Biometrics har flera patent, produkter och system, säljer över hela världen, har dotter-bolag i USA och England samt  ett delägt bolag i Kina och hela sex affärsområden. Men försäljningen är ännu liten och visar därför en ganska otäck förlust. Finanserna, men även tekniken, påminner om Anoto, som också har entreprenören Christer Fåhraeus som grundare.
Tekniken prövas i många testprojekt. Den kommer att införas successivt, eftersom det är en ganska invecklad process på grund av att många leverantörer och aktörer behöver samarbeta. Politiker behöver också ge tillåtelse eller ändra lagar för att stora projekt ska kunna bli verklighet, och Precise Biomet-rics är inte ensamt företag på marknaden. I fjol Thailand och i år Qatar samt ett oidentifierat europeiskt land har beställt nationella ID-kort som innehåller teknik från Precise Biometrics.

Under första halvåret i år blev försäljningen oförändrat 29 miljoner kronor, medan förlusten ökade med 5 till 19 miljoner kronor. I kassan fanns vid halvårsskiftet 23 miljoner kronor kvar. Börsvärdet är runt 500 miljoner kronor.
Det är dock fel att ställa detta värde mot den nuvarande försäljningen – som blev 45 miljoner kronor i fjol och troligen blir högre i år – men det krävs naturligtvis mycket mer i den vägen framgent. Hur värdefulla bolagets patent och produkter är för någon annan är svårbedömt, men ett uppköp eller samgående skulle också kunna ge ett lyft för aktieägarna, där ingen dominerar.

I likhet med tidigare SAS, en viktig kund som inför fingeravtrycksidentifiering vid bagageinlämning, satsar Precise Biometrics på en dansk VD. Thomas Marschall, med lämpliga erfarenheter från marknadsföring och försäljning, tillträder den 1 november.
En av hans första åtgärder ser ut att bli att sälja in årets nyemission. I fjol tog bolaget in 77 miljoner kronor, och något i den vägen ser ut att behövas igen. Slår denna profetia in kan det bli köpläge antingen direkt i aktien under teckningstiden eller via teckningsrätter.

Avreglering gynnar Uniflex

Uniflex är minst av börsens bemanningsföretag – Proffice är störst. Men Uniflex är det som växer snabbast och under god lönsamhet. Aktien knoppades av från Poolia under hösten 2004. Största ägare, här liksom i Poolia, är Björn Örås, med 44 procent av aktierna.

Under lågkonjunkturen i början av seklet krympte bemanningsbranschen. Det var -en missräkning, men Uniflex tog marknadsandelar. Först i slutet av 2004 vände branschen uppåt igen.

Bemanningsföretagen mö-ter en stark efterfrågan i år. Här ”skapas” många av de nya jobben, och via bemannings-företag kommer många in på, eller tillbaka till, arbetsmarknaden. Bara 1 procent av arbetskraften är anställd i bemanningsföretag, men branschen är ändå en högintressant del i en förändrad arbetsmarknads-politik – med en avreglering av arbetsförmedlingen i Sverige och statliga AMS i en mindre roll än förr.

Uniflex kan vara bäst positionerat här, med sin inriktning på områdena lager och industri samt enklare kontorssysslor. Ungefär 60 procent av de anställda är män. I företagsledningen är hälften kvinnor och hälften män; i styrelsen är två av fem kvinnor. Bolaget erbjuder flexibilitet, snabbhet och håller låga priser, med avtalsenliga löner. Inriktningen märks även i kommunikationen med aktiemarknaden, som är enkel, tydlig, kostnadsmedveten – och stark.

Under första halvåret i år ökade antalet anställda med 40 procent. Omsättningen ökade något snabbare. Mätt som antalet anställda vid halvårsskiftet blev ökningen 70 procent, vilket i rådande konjunktur indikerar att andra halvåret blir utmärkt. Omsättningen kan nå 500 miljoner kronor i år och resultatet 30 miljoner, eller 5,80 kronor per aktie, efter skatt.
Med 3,7 miljoner aktier till kursen 85 kronor är börsvärdet drygt 300 miljoner kronor. Bolaget har inga lån och en hygglig kassa på ett par kronor per aktie. Justerat för kassan värderas Uniflex till 8,5 gånger årets rörelseresultat, vilket är gans-ka lågt. Ett p/e-tal på 15 låter där-emot inte lika attraktivt – i normala fall. Men blir tillväxten bortåt 50 procent nästa år stannar p/e-talet på 10 vid beräkningen av 2007 års vinst per aktie. Aktien är knappast ett fynd längre men intressant.

Viktiga ramavtal lyfter Ark Travel

De första åren efter millennieskiftet var jobbiga för resebyråbranschen. Det började med terroristattackerna den 11 september 2001. Sedan kom lågkonjunkturen, krigen i Afghanistan och Irak, SARS, fågelinfluensan, terrorist-attackerna i Madrid och London samt flodvågskatastrofen.

I fjol kom en vändning, och Ark Travel, som är inriktat mot affärsresor, kunde rapportera en rekordutveckling. Bolaget sålde resor för 712 miljoner kronor och redovisade ett resultat efter skatt på 11,8 miljoner. Och uppgången har fortsatt i år. Första halvåret ökade försäljningen med 24 procent, till 445 miljoner kronor, och resultatet efter skatt steg med 42 procent, till 8,8 miljoner kronor.

Konkurrensen inom branschen är hård, vilket innebär pressade priser. Ramavtal som ger stora volymer är därför viktiga. I våras tecknade Ark Travel två stora ramavtal, med Rikspolisstyrelsen och Försäkringskassan. Avtalet med Rikspolisstyrelsen  uppgår till runt 90 miljoner kronor per år och omfattar resebyråtjänster till ett antal myndigheter, såsom Åklagarmyndigheten, Post- och telestyrelsen, Tullstyrelsen med flera. Avtalet med Försäkringskassan innebär att Ark Travel blir ensam leverantör av resebyråtjänster, med en uppskattad volym på 110 miljoner kronor per år.

Ark Travel har trimmat kostnaderna, förstärkt försäljningsorganisationen och haft framgång med sin Internetlösning. Det finns även skäl att tro på en fortsatt positiv utveckling på marknaden. Aktiespararens prognos för 2006 är en vinst på 4 kronor per aktie.

Aktien, som noteras på Aktietorget, har de två senaste åren femfaldigats i värde. Men det kan fortfarande finnas potential. Resebyråer ska visserligen värderas försiktigt; branschen är konjunkturkänslig. Därtill kan oförutsedda händelser som terroristdåd och epidemier snabbt ändra förutsättningarna, även om känsligheten för sådana händelser har minskat. I affärsresebranschen finns dessutom ett relativt stort personberoende. Vi anser att en rimlig värdering bör ligga på 10–11 gånger årsvinsten.

Resebyråföretagen tar normalt betalt i förskott, samtidigt som själva rörelsen inte binder något kapital. En stor del av vins-ten kan således delas ut, och Ark Travels mål är att dela ut 75 procent av vinsten. För innevarande år blir detta 3 kronor per aktie. Den som vill betala 42 kronor för aktien får därmed en direktavkastning på 7,1 procent. Branschen är i behov av en konsolidering, vilket är en extra krydda.

Elinstallatör växer mot miljardnivå

El- & Industrimontage är en snabbväxande elinstallatör. I fjol omsatte bolaget 793 miljoner kronor. Under årets sex första månader ökade omsättningen med 29 procent och orderingången med 77 procent. Aktiespararen tror på en miljardomsättning för hela 2006.

Bolaget prioriterar uppdrag inom segmenten kraft, infrastruktur, tjänster och tele/säkerhet. Inom dessa segment växer efterfrågan snabbare än i branschen som helhet. Marginalerna bland elinstallatörerna är dock tunna. I fjol hade El- & Industrimontage en rörelsemarginal på 1,8 procent, vilket innebar ett rörelseresultat på 13,9 miljoner kronor. Vinsten per aktie var 3,50 kronor. Aktiespararens prognos för 2006 är 5 kronor.

Aktierna i El- & Industrimontage, som handlas på First North-listan, noterades i mitten av september i 52 kronor, och börsvärdet var därmed 160 miljoner kronor.

Elinstallatören NEA, som noteras på O-listan, omsatte i fjol 1 950 miljoner kronor och hade en rörelsemarginal på 5,1 procent. Under årets sex första månader hade NEA en omsättningstillväxt på nära 6 procent. Vår prognos för 2006 är en vinst på 8,20 kronor per aktie.

Nyligen lämnade riskkapitalbolaget Segulah ett kontantbud på NEA. Budet, 145 kronor per aktie, värderar NEA till 1 338 miljoner kronor. Baserat på fjolårets resultat och justerat för nettoskulden motsvarar värderingen 13,5 gånger årsvinsten. Vid börsvärdet 160 miljoner kronor är motsvarande värdering av El- & Industrimontage 10,2.
Om vi värderar företagen efter prognoserna för 2006 blir vinstmultipeln för NEA 12,2 men bara 7,0 för El- & Industrimontage.

Installationsbranschen är fragmenterad, och det finns ett konsolideringsbehov i branschen.
Tillväxten i El- & Industrimontage är imponerande. De tunna marginalerna är däremot något oroande, med tanke på bolagets finansiella ställning. Detta motiverar en försiktig värdering. Men för ett riskkapitalbolag med strukturambitioner har detta ingen betydelse.

Av: Dag Rolander

Ur: Aktiespararen nr 10, 2006      

Författare Aktiespararen

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.