Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2006-09-07

Ny strategi präglar Cardo

För ett år sedan var Cardo ett utskällt minikonglomerat som visade svaga resultat, fjärran från de mål som satts upp. Nu ser det bättre ut, och på sikt kan det bli riktigt bra. Aktiespararen rekommenderar långsiktigt köp av aktien.

Cardos tillväxt uteblev i fjol, och resultatet sjönk. Per aktie blev vinsten bara 5 kronor, efter engångskostnader på lika mycket, och detta var långtifrån nog för att motivera en aktiekurs på nära 200 kronor. Med en bibehållen utdelning på 8 kronor, mer än den redovisade vinsten, var åtmin-stone direktavkastningen klart godkänd. Utdelningen har signalvärde – den säger något om hur styrelsen ser på framtiden.

Bland de nya finansiella mål som sattes upp i fjol märks en organisk tillväxt på minst 5 procent över en konjunkturcykel och en rörelsemarginal på minst 10 procent 2008. Tillväxtmålet ligger något över marknadstillväxten, och bolaget ska därtill ta marknadsandelar genom förvärv. Under 2005, oräknat engångskostnader, blev rörelsemarginalen 5,6 procent och tillväxten 1 procent. Här fanns en del att göra.

I år är koncernen mitt uppe i en strategi-förändring, som i korthet handlar om att gå från produktfokus till kundnytta med fokus på utvalda kundsegment. Cardo ska erbjuda lösningar som passar för specifika kunder. Eftersom bolaget, till skillnad från många konkurrenter, också möter kunderna med en egen underhållsorganisation framstår denna omorientering som väl vald. 85 procent av omsättningen ligger i Europa. Cardos tillväxt är dock högre utanför Europa, och närvaron på dessa marknader ska utvecklas.

De tidigare affärsområdena Pump och Door är nu kluvna. Pumpar och mätinstrument till kundsegmentet Massa- & pappersindustrin har fått bilda en egen division, liksom pumpar för avloppsvatten med flera användningsområden. De två pumpdivisionerna svarar för knappt 40 procent av koncernens omsättning och uppnår redan nu målet om en rörelsemarginal på minst 10 procent. Pumpbranschen är fragmenterad, men det finns några stora, globala aktörer. Störst, mer än tre gånger så stort som Cardo, är amerikanska ITT, där bland annat svenska Flygt ingår. Cardos lönsamhet på detta område är bra; ITT:s är bättre ändå.

På dörrsidan har de stora portarna och dockningsstationer för industri, handel och distribution fått bilda en division och garagedörrar till villamarknaden den and-ra. Det är helt skilda kundgrupper, med olika behov, som nås genom olika distributionskanaler.

I kundledet har mycket hänt på senare år. Stora kunder är verksamma i flera länder i Väst-europa, och Cardo gick tidigt in i det expanderande Östeuropa och satsar nu globalt. Eftersom beslut tas såväl lokalt som centralt hos geografiskt spridda stor-kunder gäller det för Cardo att i kundbearbetningen finnas med på alla nivåer och att lyhört hitta lösningar på kundens behov. Divisionen för stora portar svarar för knappt hälften av Cardos omsättning och har en marginal på 8–9 procent.

Den minst lönsamma divisionen är ga-rage-dörrarna. Den omsätter knappt 1,3 miljarder kronor i år och ser ut att nå en marginal i år på cirka 2 procent, vilket dock är en betydande förbättring från fjolårets förlust. Divisionen kommer i sinom tid att säljas, men det gäller då att hitta en köpare som har synergier och som därför kan betala runt 0,5 miljarder kronor.

De tre mer lönsamma divisionerna omsätter runt 7,5 miljarder kronor i år, med en rörelsemarginal på drygt 9 procent.
Sammantaget siktar Aktiespararen på att Cardo kan nå ett rörelseresultat i år på 660 miljoner kronor efter centrala kostnader, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 7,6 procent. En låg nettoskuld på 1 miljard kronor drar räntor på 40 miljoner kronor.

Skulle garagedörrarna säljas redan i år blir Cardo skuldfritt till årsskiftet, och det finns då utrymme för större förvärv eller en engångsutdelning. Vinsten efter skatt fördelad bör kunna bli 15 kronor per aktie. Utdelningen bör kunna höjas till 9 kronor.

Med dessa utsikter framstår Cardo som en aktie som bör handlas till omkring 200 kronor. Men då tar man inte hänsyn till de starka finanserna. De tre lönsamma divisionerna bär lätt en viss räntebörda och bör värderas minst i nivå med en årsomsättning, vilket indikerar ett värde på cirka 250 kronor.

Optimisten hoppas att garagedörrarna snart säljs och att nya förvärv tillför mer lönsam omsättning.

Pessimisten befarar att tillväxten inte infinner sig och att det inte går att hitta en strukturlösning för garagen.

Börstemperatur

Marknadens syn på ledningens kompetens 4

Tillväxtpotential 3

Utdelningspolitik 4

Lönsamhet 3

Trygg placering 4

TRE ÅSIKTER

 + Aktiespararen anser att Cardo är en långsiktigt köpvärd aktie med begränsad kursrisk.

 + Handelsbanken anser att Cardos halvårsrapport var sämre än väntat, vilket motiverar en sänkt riktkurs till 269 kronor. Det blir dock bättre framöver, och balansräkningen är ett plus. Köp.

 - Redeye anser att Cardo ser ut att vara på rätt väg, men aktiemarknadens förväntningar är sannolikt för högt ställda. Det finns därför risk för besvikelser. Sälj.

Av: Dag Rolander

Ur: Aktiespararen nr 9, 2006      

Författare Aktiespararen

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.