Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2007-08-16

Signaler: ”Strukturaffär krävs för att lyfta Hi-Q”

”De starka finanserna gör att Hi-Q kan dela ut hela vinsten, vilket ger en förväntad direktavkastning på 5–6 procent de närmaste åren. Aktien har dock varit tråkig, och för att bryta den sidledes trenden krävs någon form av strukturaffär.” Så står det bland annat i en av de externa analyser som Aktiespararen sammanfattar under vinjetten Signaler.

Assa Abloy har lagt ett bud på den sydkoreanska låstillverkaren Irevo, vars aktier noteras på Seoulbörsen. Bolaget väntas nå en omsättning i år på 65 miljoner USA-dollar och har 200 anställda. Irevo är den ledande låstillverkaren i landet av digitala lås.
Genom förvärvet får Assa Abloy en ökad exponering mot Asien och mot området digitala dörrlås. Förvärvet är i linje med bolagets strategi att genomföra kompletteringsförvärv. Förvärvet väntas emellertid inte påverka Assa Abloys nettoresultat i år utan väntas få fullt genomslag från 2008. Prislappen på Irevo uppgår till ett -EV/S-tal [företagsvärde (börsvärde+nettoskulder)/försäljning] på 0,9, vilket känns som en billig penning för ett bolag som historiskt haft en marginal på över 10 procent. Det skriver SEB Aktiehandel och upprepar rekommendationen köp (146,75 kronor), med en riktkurs på 184 kronor.

Bilia pressas av en allt hårdare konkurrens på nya och begagnade bilar. Men ännu allvarligare är att många små bilföretag även tagit upp kampen inom bilunderhåll, vilket varit Bilias kassako. Lite förenklat kan man säga att Bilia säljer bilar utan vinst för att få in kunden och sälja lönsamma reservdelar och underhåll. Denna del av Bilia står för 30 procent av omsättningen men 98 procent av täckningsbidraget. Hur Bilia ska klara den växande konkurrensen är avgörande för aktien på sikt.
Avgörande på kort sikt är konjunkturutvecklingen i Norden, utfallet av lanseringen av Volvos och Fords nya bilmodeller i år samt bolagets förmåga att lyfta den lövtunna marginalen. Marginalen var i fjol 0,7 procent och under första kvartalet 1,2 procent. Veckans Affärer spår att den blir 1,5 procent i år, vilket betyder att Bilia värderas till 18 gånger vinsten, det vill säga något högre än genomsnittet på börsen. Det är dyrt, skriver VA och ger en säljrekommendation (129 kronor).

Clas Ohlsons rapport för fjärde kvartalet var i linje med förväntningarna. Clas Ohlson har haft en period med fallande marginaler och lägre försäljningstillväxt. Denna trend bröts under kvartalet. Rörelsemarginalen ökade från 5,9 procent samma kvartal i fjol till 7,1 procent i år. För jämförbara butiker ökade försäljningen i lokal valuta med 4 procent.
Bolaget har fått kontroll över sina kostnader; de stiger inte i samma takt som försäljningen, vilket gör att lönsamheten stiger. För tillfället är andelen egna varumärken 13 procent av försäljningen. Målet är att öka andelen till 25 procent vid utgången av räkenskapsåret 2008/2009, vilket väntas bidra till en förbättrad lönsamhet. Positivt i rapporten var även att Clas Ohlsons varulager har minskat från en hög nivå, vilket betyder färre reavaror.
Samtliga delar av sortimentet noterar bra försäljningsökningar såväl i Sverige och Norge som i Finland. Den genomsnittliga prishöjningen under året uppgick till 2 procent. Bolagets nye VD, Klas Balkow, tror vi är rätt person att sköta expansionen internationellt. Vi upprepar rekommendationen öka, med riktkursen 158 kronor, skriver Stockpicker. Firman konstaterar att värderingen inte är låg men menar att kvalitetsbolag som Clas Ohlson ska värderas högt.

C 2 SAT:s mål är att etablera bolaget som ett lönsamt och snabbväxande industriellt företag. I sin tur ska detta resultera i ett bolagsvärde som överstiger aktieägarnas förväntningar. Det som ska göra ägarna rika är en form av antennplattformar för satellitkommunikation, som ska ge kunder inom bland annat sjöfarten och militären tillgång till bra och billig kommunikation.
I slutet av 2005 tecknade bolaget ett avtal med ett kinesiskt storföretag, som på sikt kan ge en storvinst. Men att det är långt ifrån avtal till mångmiljonförsäljning är något som många förhoppningsbolag fått erfara. Mycket återstår att bevisa, och enligt Affärsvärlden är C 2 SAT ett bra exempel på vad som brukar kallas för lottsedel. Tidningens bedömning är att C 2 SAT är en lott med dåliga odds. En trisslott ger i medeltal nästan hälften av pengarna tillbaka. Den som investerar i C 2 SAT riskerar att förlora mycket mer än så om de optimistiska framtidsplanerna inte infrias. Rekommendationen är alltså sälj (3,20 kronor).

Ericsson kommer inte att överraska marknaden positivt under det närmaste halvåret, bedömer investmentbanken Carnegie och sänker rekommendationen (26 kronor) för Ericsson från neutral till sämre än index, med en riktkurs på 24 kronor. Carnegies vinstestimat ligger avsevärt under konsensus. Vinsten per aktie förväntas bli 1,63 kronor för 2007 och 1,66 kronor för 2008. Baserat på dessa bedömningar ger en kassaflödesvärdering ett värde på 24 kronor per aktie

Expanda är ett kon-glomerat, där formgivning är den gemensamma nämnaren mellan bolagets olika affärer: möbler (Lammhults och Voice), biblioteksutrustning (Eurobib, BCI och Schultz Speyer), visuell kommunikation och ljudavskärmning (Abstracta) samt glasögonbågar (Scandinavian Eyewear).
2006 var Expandas bästa år hittills. Både vinst och aktiekurs dubblerades, så i samband med bokslutet höjde ledningen ribban för de tre kommande åren. Tillväxtmålet sattes till 15 procent, och det nya rörelsemarginalmålet justerades upp från 10 till 12 procent.
Sedan meddelade VD, Marcus Larsson, att han ville sluta. Kallduschen kom efter första kvartalet. Både försäljning och marginal stod stilla, vilket bidrog till ett fritt fall för aktien. Men nedgången är för stor, anser Dagens Industri och ger ett köpråd (86,50 kronor). DI hänvisar till orderingången under första kvartalet, som ökade med 13 procent. Genom utkontraktering av produktionen har koncernens flexibilitet ökat, samtidigt som känsligheten för konjunkturen har minskat. Med en vinst på 65 miljoner kronor värderas Expanda till 11 gånger årets vinst, vilket är lågt jämfört med liknande företag.

Hemtex gynnas av ett allt starkare intresse för livsstilsprodukter och heminredning – trender som i sin tur får näring av ett positivt konsumtionsklimat med stigande inkomster och låga räntor. Med mer pengar i plånboken har folk större utrymme för köp av nya lakan, handdukar och kuddar. Hemtex är märkligt nog ensamt om att specialisera sig inom detta marknadssegment, vilket har hjälpt bolaget att bli ledande i Norden med en marknadsandel på knappt 10 procent. Huvuddelen av verksamheten finns i Sverige, där Hemtex har 30 procent av marknaden, men bolaget har även en stabil rörelse i Finland och är på väg att erövra både Norge och Danmark.
I Norden och i Baltikum, som Hemtex ser som sitt framtida expansionsområde, finns det utrymme för 300 butiker, jämfört med 180 i dag. Koncernens mål är att växa med 15 procent per år, med en marginal på 15 procent. Under de senaste åren har bolaget legat högre, och det finns skäl att räkna med en tillväxttakt på väl över 20 procent. Den snabba expansionen bör dessutom kunna paras med hög lönsamhet, vilket gör aktien extra intressant, skriver Placeringsguiden och ger ett köpråd (125 kronor). Riktkursen anges till 155 kronor.

Hi-Q levererade en godkänd rapport för första kvartalet. Intäkterna ökade med 13 procent som följd av nyanställningar. En redan hög marginal sjönk från 22,9 till 22,1 procent. Under kvartalet var nettotillskottet 50 nya medarbetare, vilket ökade antalet anställda till 750. Hi-Q ser än så länge tecken på en överhettad arbetsmarknad endast i Stockholm och räknar därför med att kunna fortsätta att rekrytera.
De starka finanserna gör att Hi-Q kan dela ut hela vinsten, vilket ger en förväntad direktavkastning på 5–6 procent de närmaste åren. Aktien har dock varit tråkig, och för att bryta den sidledes trenden krävs någon form av strukturaffär. Hi-Q skulle lätt kunna lånefinansiera ett större förvärv. Höga priser på hemmaplan gör att ledningen riktar blickarna österut, och ett förvärv i år är troligt, skriver Börsinsikt. Det motiverade värdet bedöms vara 44 kronor per aktie, men brist på bränsle gör att Börsinsikt håller fast vid en neutral rekommendation (39,10 kronor).

Höganäs är en smygande katastrof, skriver Veckans Affärer och ger rekommendationen sälj (207,50 kronor). Höganäs hade i slutet på 1990 talet en marginal på nära 25 procent, och bolaget värderades med ett p/e-tal på 20. Men den som köpte Höganäs 1998 i tron att den positiva utvecklingen skulle bestå har knappt fått någon värdetillväxt alls de tio senaste åren. Numera når marginalen inte ens upp till målet på 15 procent. Nedgången sammanfaller med den brittiska komponenttillverkaren GKN:s köp av majoritetsposten i amerikanska Hoeganaes Corp. Före den affären hade Höganäs hand om världsmarknaden och Hoeganaes den amerikanska marknaden. Efter affären konkurrerar de två både i USA och på världsmarknaden, vilket har pressat priserna. Höganäs har gjort en miljardinvestering i en ny pulverfabrik, som bidragit till överkapacitet på den amerikanska marknaden. Därtill innebär omställningen till små och mer bränslesnåla bilar i USA att efterfrågan på metallpulver minskar.
Höganäs värderas runt 15 gånger årets vinst. Det är högt, eftersom bolaget har sina bästa år bakom sig. Det blir bara smärre vinstökningar fram-över, och snart kommer nästa lågkonjunktur.

IFS meddelade i samband med rapporten för första kvartalet att bolaget redan under andra kvartalet skulle återta den marknad som förlorats. Det är en tämligen vanligt förekommande kommentar från mjukvarubolag, men enligt Carnegie har orderinflödet varit minst 10 gånger så stort som under förs-ta kvartalet. Medvind i verksamheten, kombinerad med en mycket svag aktiekursutveckling, gör att aktien nu handlas med en rabatt på 25–29 procent på 2007 års multiplar. Carnegie höjer estimaten och har rekommendationen bättre än index (7,50 kronor) för IFS.

Ledstiernans majoritetsägda industrigrupp Polstiernan/Pallco väntas i år öka omsättningen med 32 procent, till 500 miljoner kronor. Dessutom är lönsamheten bra. Pallco väntas nå en marginal på över 10 procent, vilket innebär att bolagets rörelse kan värderas till 250–300 miljoner kronor. Justerat för den troliga kostnaden för att köpa ut minoriteten talar det för att Ledstiernan har ett övervärde på 110–160 miljoner kronor i Pallco, jämfört med det bokförda värdet på 55 miljoner. Med Ledstiernans egna beräkningar om övervärden på andra tillgångar på 63 miljoner kronor fås ett substansvärde på omkring 720 miljoner kronor, eller 2,50 kronor per aktie. Detta innebär att Ledstiernan vid aktuell kurs, 1,68 kronor, värderas med en rabatt på 30–35 procent, skriver Börsveckan och rekommenderar köp av aktien. Risken är dock relativt hög.
Nackdelen med Ledstiernan är de många missarna, samtidigt som bolaget dras med höga förvaltningskostnader. Men det är lätta saker att komma till rätta med om ägarna verkligen bestämmer sig. Extra positivt är att en ny styrelseledamot har köpt 455 000 aktier.

Lindex försäljning minskade med en halv procent, till 3,9 miljarder kronor under de tre första kvartalen. En svag försäljning i befintliga butiker, trots att beklädnadshandeln i övrigt hade en stark utveckling, var negativt. Men den huvudsakliga orsaken till den svaga utvecklingen är verksamheten i Tyskland, som är under avveckling. Rensat för Tyskland ser det allt bättre ut. Avanza Bank är dock något skeptisk till den satsning i Tjeckien som inleds med en första butik i september. Den ska följas av fyra andra inom sex månader och därefter ytterligare ett antal.
De baltiska länderna är ett annat tillväxtområde. Vid utgången av 2008/2009 ska Lindex ha 25 butiker i de tre baltiska länderna. Under tredje kvartalet öppnades fem butiker. Totalt ska 75 nya butiker ha tillkommit vid utgången av verksamhetsåret 2008/2009.
Oräknat Tyskland är vår prognos en vinst på 6 kronor per aktie för innevarande år, skriver Avanza Bank och ger en neutral rekommendation (89,50 kronor). Det ger en vinstmultipel på 15, vilket inte är billigt med tanke på historiken och nuvarande försäljning. Nås målet om en rörelsemarginal på 14–15 procent 2009 faller p/e-talet till 11, vilket ser mer aptitligt ut. Ett starkt kassaflöde bidrar till att Lindex bör kunna behålla utdelningen på 5 kronor, motsvarande en direktavkastning på 5,5 procent.

Lundin Petroleum har drabbats av flera bakslag det senaste året. Det senaste kom den 1 juni, då ryska licenskommissionen Rosnedr rekommenderade Ministeriet för naturresurser att återkalla licensen för Laganskyblocket. Aktien föll efter beskedet med 12 procent. I juli blev det dock klart att Lundin Petroleum bildar ett bolag, ägt till 49,99 procent, med statliga Gazprom för att starta borrningen i detta lovande block.
I sin förlängning, om koncessionen ens kommer i närheten av vad omfattande undersökningar gett anledning att tro ska finnas i oljereserver, bör Lundins aktiekurs kunna återetablera tresiffrig kurs för därefter vidare uppåtfärd. Tidigare av parterna beräknade utvinningsbara volymer på, sannolikt, 600 miljoner fat kan visa sig vara kraftigt i underkant. Skulle nämnda antaganden visa sig vara sanna skulle bolagets reserver i dag öka med nästan 200 procent bara från denna struktur. Härtill finns en uppsida i ytterligare två strukturer i samma koncession, skriver Jordanfonden.
I Sudan verkar borrningarna komma i gång i juli, och produktionen i Alvheimfältet väntas starta under tredje kvartalet. Med ett oljepris på 70 dollar borde det vara läge för en uppgång i aktien (74 kronor).

Sweco är Stockholmsbörsens dyraste konsultbolag, men kanske också det bästa. Det senaste året har aktien stigit med 60 procent. Bakgrunden är den bästa marknaden på decennier för teknikkonsulter. Byggkonjunkturen är stark på hemmamarknaden Norden, och hela tiden fattas beslut om nya infrastruktur- och industriprojekt som ger teknikkonsulter jobb. I fjol ökade rörelseresultatet med 33 procent. Marginalen hamnade på 9,3 procent, vilket är mycket högt historiskt. Dessutom växer bolaget snabbt, och förvärv har gjort Sweco till den ledande konsulten i Baltikum. Kassaflödet är starkt, vilket gör ytterligare förvärv möjliga.
Sweco handlas till ett p/e-tal på 18. Det är högt historiskt och i jämförelse med andra konsulter. Dessutom finns risk för att vinsttillväxten mattas framöver, beroende på personalbrist. Vid en värdering ska man även väga in personalomsättningen och debiteringsgraden, skriver Dagens Industri och rekommenderar avvakta (65 kronor). Konsultbolag och höga vinstmultiplar är enligt DI en riskfylld kombination.

Uniflex hade en tillväxt på över 60 procent första kvartalet. Bolaget öppnade tio nya kontor under perioden, men resultatet tog stryk och marknaden sänkte aktiekursen. De största kostnaderna för nyetableringarna togs under första kvartalet, och i medeltal når nya kontor svarta siffror på sex månader. Det är tilltalande. Risken i verksamheten är begränsad, eftersom de nya kontoren sysselsätter runt 100 heltidsanställda av Uniflex’ totalt runt 2 000 anställda. Men det dröjer till den tredje kvartalsrapporten innan kostnadssituationen har normaliserats.
Under förutsättning att bemanningsmarknaden fortsätter att växa med 30–40 procent i år har Uniflex alla möjligheter att infria målet om att växa snabbare än marknaden. Håller bolaget en marginal på 5–6 procent värderas aktien till ett p/e-tal på 14, rensat för kassan. Det är attraktivt för ett bemanningsföretag som vuxit med drygt 50 procent per år de tre senaste åren, skriver Affärsvärlden och rekommenderar köp (120 kronor). Den som köper är dessutom i gott sällskap. VD, Jan Bengtsson, fördubblade sitt innehav i bolaget nyligen och köpte 20 000 aktier för runt 2,4 miljoner kronor.

Av: Herman Sjöberg

Ur: Aktiespararen nr 9, 2007      

Författare Aktiespararen

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.