Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2007-12-06

”Det har lossnat rejält för Proffice”

Bolidens vinst efter tre kvartal var 11,96 kronor per aktie. Vår prognos för helåret är 16 kronor. Vid aktuell kurs, 96 kronor, handlas aktien alltså till det extremt låga p/e-talet 6, men det är inte särskilt relevant. Avgörande är i stället vad bolaget kan prestera framgent och då särskilt på lång sikt i termer av utdelningar och and-ra utbetalningar till ägarna. I år har bolaget avfyrat något av ett fyrverkeri av utbetalningar, men det är alltså historia.

Prognoserna för Boliden är osäkra, vilket beror på att metallpriser svänger oförutsägbart och på att metallhalterna i den egenproducerade malmen varierar stort mellan kvartalen. Boliden har också, olyckligtvis, valt att inte säkra priset på zink. Trots detta är en vinst per aktie 2008 på 12–13 kronor inte omöjlig. Aktiens p/e-tal är i så fall 8, vilket fortfarande är lågt men inte ovanligt lågt för Boliden. Vi bedömer att utdelningen för 2007 höjs med 50 öre, till 4,50 kronor per aktie. Direktavkastningen närmar sig därmed 5 procent, vilket är bra. Boliden är en uppköpskandidat, och aktien är intressant på sikt, men vi anser att det är klokast att invänta en stabilisering av metallpriser och aktiekurs innan ett långsiktigt köpbeslut fattas. Vi har rekommendationen neutral (96 kronor), skriver Placera.nu.

Cybercom är ännu en i raden av billiga IT-konsulter. Förvärvet av AU-system bidrar till ljusa utsikter, och med en stark huvudägare som JCE Group kan fler affärer följa. Tillväxtutsikterna och möjligheterna till marginalförbättringar är goda, och en värdering med ett p/e-tal på 10 för nästa års vinst är försiktig. Efter de senaste årens goda marknad är finanserna dessutom robusta, samtidigt som investeringsbehovet i själva verksamheten är låg. Detta öppnar för goda utdelningsmöjligheter. På 6–12 månader har aktien potential att klättra mot 70 kronor, men om bolaget når de egna offensiva målen finns betydligt mer att hämta i kursen, skriver Börsinsikt och ger ett köpråd (54 kronor).

DIBS är störst i Norden på att hantera betalningar för Internethandel. Bolaget tar ingen finansiell risk utan kan beskrivas som en elektronisk kortläsare mellan handlare och till exempel en bank. Betalningslösningarna finns för alla typer av handel, där kort är vanligast. DIBS har 7 000 kunder i Norden i en rad branscher, av vilka resor är värdemässigt störst. Marknaden i Norden är värd en kvarts miljard kronor i år, och DIBS väntas omsätta 80 miljoner kronor. Detta kan jämföras med värdet på de kundaffärer, 10 miljarder kronor, som företaget hanterade under tredje kvartalet i år. Under detta kvartal ökade DIBS sin omsättning med 32 procent, till 21 miljoner kronor jämfört med motsvarande period 2006. Resultatet efter skatt femfaldigades till 6 miljoner kronor.

Under kvartalet köptes den norska konkurrenten Cardia. DIBS’ egen prognos är en organisk tillväxt på 25 procent om året under de tre närmaste åren, med en marginal på 25 procent. Hittills i år har denna nivå överträffats. Dagens Industri räknar med en vinst nästa år på 33 miljoner kronor, och vid aktuell kurs (54 kronor) innebär detta ett p/e-tal på 15. Det är en intressant nivå, och DI:s rekommendation är köp.

G&L Beijer hade en stark utveckling under årets tre första kvartal. Omsättningen steg med 23 procent, medan resultatet före skatt ökade med 110 procent. Vinsten per aktie mer än fördubblades till 12,75 kronor. Denna utveckling beror på en stark konjunktur i Europa, där försäljningen har ökat på bolagets alla marknader. Därtill har Beijer gjort en mängd förvärv, som på årsbasis ökar omsättningen med 240 miljoner kronor. Efter kvartalets slut köptes även den nederländska kylgrossisten Uniechemie med en omsättning på motsvarande 130 miljoner kronor.

G&L Beijer är på god väg att bli en av Europas ledande grossister inom kylbranschen. Efter de senaste köpen blir G&L Beijer den ledande kylgrossisten i både Nederländerna och Schweiz. Inriktningen är intressant, eftersom klimatfrågan blir allt mer aktuell. Om de senaste årens värmeböljor i Europa blir ett permanent fenomen bör tillväxten i bolagets produkter kunna hålla i sig under lång tid.
Värderingen är låg. I år bör vinsten per aktie kunna hamna på omkring 17,50 kronor och nästa år på omkring 20 kronor. Baserat på prognoserna är p/e-talet vid aktuell kurs (186 kronor) 10,5 respektive 9. Det är lågt för ett bolag med Beijers framtidsutsikter, skriver Stockpicker och ger rekommendationen köp, med en riktkurs på 255 kronor.

Hexagon är en av årets börsvinnare, och efter starka kvartalssiffror skakade aktien snabbt av sig smittan från den i övrigt dyst-ra höstbörsen. Resultatet efter skatt ökade med 61 procent, till 437 miljoner kronor under tredje kvartalet. Den organiska tillväxten var 14 procent, men mest imponerade orderingången, som ökade med 18 procent.

Asien blir en allt viktigare marknad. Under tredje kvartalet ökade omsättningen med 24 procent, och därmed svarade Asienregionen för en fjärdedel av försäljningen. Om ett par år räknar VD Ola Rollén med att Asien kommer att svara för en tredjedel.

I dag svarar affärsområdet Mätteknik för 90 procent av omsättningen. Till våren väntas ett beslut om avknoppning av affärsområdet Polymers, som tillverkar olika gummiprodukter, till exempel packningar till plattvärmeväxlare och hjul till truckar. Hexagon värderas till 20,8 gånger årsvinsten, enligt Placeringsguidens prognos. Det är högt, men enligt vår prognos för nästa år är p/e-talet 17,6. Aktien är köpvärd (157 kronor), skriver Placeringsguiden och anger en riktkurs på 168 kronor.

Intrum Justitia rapporterade ett resultat på 173 miljoner kronor för årets tredje kvartal, högre än vår prognos på 164 miljoner. Tillväxten var fortsatt stark under kvartalet, 9 procent högre än motsvarande period i fjol. Det negativa i rapporten var fortsatt förlust i den brittiska verksamheten, och vi förväntar oss en liknande utveckling under fjärde kvartalet. Vi har emellertid höjt våra prognoser med 4 procent för 2008 och 2009, skriver SEB Aktieförvaltning. Prognosju-steringen innebär också att vi höjer vår riktkurs från 102 till 105 kronor. Eftersom aktien nu har nått riktkursen sänker vi rekommendationen från behåll till sälj (104 kronor).

Munters försäljning ligger till 60 procent inom affärsområdena Dehumidification och Humicool, som expanderar snabbt via förvärv. Däremot visar den underliggande tillväxten tecken på att försvagas. Lönsamheten är dock fortfarande god, om än något sämre än tidigare.

Värre är det med affärsområdet MCS, som står för 40 procent av omsättningen och arbetar med fuktsanering efter bränder och översvämningar. Här har tillväxten under senare år varit svag och lönsamheten medioker. Ledningen har inte heller presenterat en trovärdig strategi för hur det ska kunna bli bättre.

Men det är inte svårt för en analytiker att föreställa sig ett scenario där intresset för Munters skjuter fart igen, och kanske får bolaget då också ett litet premium för att det är en vinnare på ett varmare globalt klimat. Aktien har emellertid rasat med 30 procent under hösten, och räknat på nästa års vinst handlas aktien nu till ett p/e-tal på 13. Det är lågt, med tanke på de möjligheter till positiva överraskningar som finns, skriver Börsveckan och rekommenderar köp (72 kronor).

Proffice tillhör de stora bemanningsföretagen, med Norden som huvudbas. Absoluta merparten av verksamheten finns dock i Sverige och Norge. Personal-uthyrning står för 93 procent av affärerna, men bolaget jobbar även på att höja omsättningen på den betydligt mindre rekryteringsdelen. Bolaget har under ett antal år haft svårt för att vi-sa vinst, men med en ny ledning på plats har det lossnat rejält. Tillväxten har såväl under 2006 som 2007 stigit med runt 40 procent på årsbasis, och rörelsemarginalen väntas redan nästa år nå 4–5 procent.

Bolaget är inte särskilt högt värderat. Räknar vi med en tillväxt på 15 procent och en marginal på 4,3 procent nästa år hamnar p/e-talet på 10, vilket är normalt för branschen i -Europa. De nordiska bemanningsföretagen går dock att räkna hem på lite högre nivåer, eftersom tillväxten kan förväntas bli högre de närmaste åren och då komma upp i samma nivå som i övriga EU. Detta skriver Affärsvärlden och rekommenderar köp (17,70 kronor).

Retail and Brands (RNB) är ett intressant alternativ bland detaljhandelsföretagen. Även om RNB inte nått marknadens förväntningar de två senaste kvartalen anser vi att aktien är klart köpvärd på dagens nivåer runt 70 kronor, skriver SEB Aktiehandel. Vi räknar med en fortsatt expansion i Östeuropa och Finland samt att Polar’n och Pyret kommer att börsnoteras inom 1–2 år.

Den underliggande marknaden är stark; skattesänkningar och hög sysselsättning gör att svenskarna ökar konsum-tionen med 3,8 procent i år, en nivå som vi räknar med ska stiga ytterligare under 2008. Polar’n och Pyret står för 11 procent av bolagets totala försäljning men hela 23 procent av resultatet. Vi tror att Polar’n och Pyret kan få ett eget börsvärde på uppemot 1,2 miljarder kronor, och RNB har förmedlat att de finansiella målen kommer att behållas även efter noteringen av dotterbolaget. Vår rekommendation för RNB är därför köp (67,50 kronor), med en riktkurs på 100 kronor, skriver SEB Aktiehandel.

SAS bjöd på flera stora negativa engångsposter i rapporten för tredje kvartalet, och den amerikanska investmentbanken J.P. Morgan ser skäl till att nedrevidera prognoserna för 2007 och 2008. Enligt J.P. Morgan koncentrerar sig aktiemarknaden alltför mycket på bolagets avyttringar, men det kommer att vara svårt framöver att få ut stora övervärden när exempelvis Spanair nu gör förlust. J.P. Morgan upprepar därför rekommendationen undervikt (99 kronor) för SAS efter kvartalsrapporten.

SCA är skogsbolaget som vill värderas som ett konsumentvarubolag men som handlas med en ordentlig rabatt i förhållande till båda dessa sektorer. Men detta lär nye VD:n, Jan Johansson, göra något åt. Med en USA-dollar som närmar sig 6 kronor, stigande råvaru- och energipriser och en lugnare konjunkturutveckling fram-över lockar inte skogsbolagen.

Men SCA är bara till hälften ett skogsbolag. Och hur man än vrider och vänder på det är SCA lågt värderat. Jämfört med bolag inom personliga hygienprodukter är rabatten drygt 40 procent. Men även traditionella skogsbolag värderas högre på börsen. Enligt vår modell värderas SCA till ett p/e-tal på 12 för årets vinst och till 11 gånger nästa års vinst. Vi räknar med att köpet av P&G stärker positionen på mjukpappersmarknaden, vilket bör sätta fart på marginalförbättringen. Inom förpackningsverksamheten förbättras marginalerna, och inom journalpapper har kapacitet försvunnit, vilket öppnar för högre priser. Även utan stora strukturella grepp är aktien värd 135 kronor, skriver Affärsvärlden och ger en köprekommendation (109 kronor).

Sandvik tvingas genomföra nedskrivningar i sitt varulager med 400–500 miljoner kronor, vilket motsvarar 3 procent av bolagets rörelseresultat för 2007, enligt Glitnir. Nedskrivningen beror bland annat på en snabb nedgång i nickelpriset de senaste månaderna. Men marknaden är fortsatt stark, med hög efterfrågan på Sandviks produkter. Den negativa kursreaktionen är förståelig, men den skapar ett långsiktigt köptillfälle, enär aktien handlas till 12 gånger vinsten på prognoserna för 2008. Det historiska medeltalet ligger på 16, skriver Glitnir och höjer rekommendationen för Sandvik från öka till köp (110 kronor) med en riktkurs på 145 kronor.

Telia Sonera går en spännande framtid till mötes med nye koncernchefen Lars Nyberg. Vinsten i år blir 3,50 kronor per aktie, och marknadens prognos är att den ökar med 8 procent nästa år och med 6 procent året därpå. Pro-gnosen bygger på något bättre marginaler, vilket är sannolikt med pågående och kommande strukturprogram. I rapporten för tredje kvartalet bekräftade bolaget att det blir en ny extrautdelning till våren.

En extra krydda är en konsolidering av Megafon och Turkcell, och en affär som snabbt skulle få upp tillväxten är trolig nästa år. Efter en sådan affär skulle marknaden se på bolaget med nya ögon, men mycket av en sådan utveckling är redan inprisad i aktiekursen efter de senaste månadernas kursuppgång. Idag är Telia Sonera den högst värderade av alla teleoperatörer i Europa. Dessutom växer Telia Sonera långsammare än de andra, eftersom 60 procent av bolagets omsättning kommer från Norden. Där lider bolaget av en snabbt fallande marknad inom fast telefoni, skriver Veckans Affärer och ger en säljrekommendation.

Tilgin, tillverkaren av trippelbandssystem, kom i november, efter ett år av problem, med ett positivt besked. Bolaget fick då en provbeställning på avancerade digital-TV-boxar från en nor-disk operatör, den första ordern i sitt slag. Men det är ingen stor order, och det går därför inte att dra några växlar på beskedet. På sikt kan beställningen växa till tiotusentals maskiner från fabrikerna i Kina, men dit är steget fortfarande långt. Problemet för Tilgin, ett raserat förtroende, kvarstår.

I år backar försäljningen med runt 20 procent, till 350 miljoner kronor, och bolaget gör förlust. Men om utvecklingen går Tilgins väg är aktien tokbillig, skriver Affärsvärlden. Med en tänkt marginal på 5 procent nästa år eller året därpå är p/e-talet låga 5 om kassan räknas bort. Men den som räknar så tror alltför gott om ett krisdrabbat bolag. Tvärtom har konkurrensen hårdnat under det senaste året.
Affärsvärlden har varit skeptisk till Tilginaktien sedan introduktionen, och denna bild har inte ändrats. Den som sitter på Tilgin från introduktionen kan använda papperet för att tillgodogöra sig förlustavdragen. Men köpa nytt? Vänta tills bolaget får ordning på order-boken. Sådana besked kommer tidigast till våren.

Westergyllen har haft en mycket stark utveckling på börsen det senaste året, och aktiekursen har fördubblats i värde. Ser man till den senaste rapporten har det också hänt en hel del. Under årets nio första månader redovisade bolaget en vinst på 3,31 kronor, jämfört med en förlust på 1 krona motsvarande period i fjol. Särskilt glädjande är att gruppens problembarn, kontraktstillverkaren Elektromekan, har vänt resultatmässigt och nu växer med hygglig fart. Detta underlättar planerna på en försäljning av bolaget, vilket för det goda med sig att Westergyllen kan dras med sin höga nettoskuldsättning.

Stjärnan i gruppen är affärsområdet Medical. Här tillverkar Westergyllen bland annat dentala implantat, med en efterfrågan som växer med 15–20 procent per år. Även inom affärsområdet Precisionsteknik finns framgångsprodukter, i form av till exempel egenutvecklade lasermätinstrument. En värdering grundad på de tre  affärsområdena ger ett värde på Westergyllens aktie på 400 miljoner kronor, enligt Börsveckan. Börsvärdet är samtidigt 360 miljoner, vilket ger en potential på 10 procent. Aktien är rimligt prissatt (62 kronor), skriver Börsveckan.

Av: Herman Sjöberg

Ur: Aktiespararen nr 12, 2007      

Författare Aktiespararen

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.