Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2007-05-31

Nederman fick en rivstart

Nederman blev ett välkommet nytillskott på Stockholmsbörsen i mitten av maj. Men bolaget värderades högt vid börsintroduktionen, och det lär krävas flera lyckade förvärv för att få en uppsida i aktien.

Nederman utvecklar, monterar, installerar och underhåller utrustning för att hålla undan smuts i industriella miljöer. Produkterna suger till exempel rök och ångor, vätska, flis och metallspån med vakuum (liksom dammsugare), där effekten och utformningen varieras med uppgiften. I tillägg till dessa sugare har bolaget kabelupprullare, 15 procent av försäljningen, som takmonteras och förhindrar snubbelolyckor på grund av att slangar och kablar går kors och tvärs på verkstadsgolvet.

Produkter finns lite varstans, men man kan urskilja tre större kundgrupper: verkstadsindustri, bilverkstäder, inklusive bilbesiktning, samt kemisk industri med laboratorier. Omsättningen, som i fjol blev 878 miljoner kronor, kan nå 1 miljard kronor i år. Europa är huvudmarknad, Nordamerika svarar för 17 procent och övriga världen för 6 procent. Antalet anställda är 550.

I förädlingsvärdekedjan har fokus flyttats närmare kunderna med installationstjänster och eftermarknad. På produktutveckling läggs ett par procent av omsättningen. I tre egna fabriker, i Sverige, Norge och Kanada, monterar Nederman komponenter som köps från 500 underleverantörer. I vissa fall äger Nederman verktygen som underleverantörer använder i sina maskiner. Affärsmodellen binder endast lite kapital, eftersom den egna produktionen är ”lätt”. Underhåll och reservdelar får snabbt större betydelse och har på fem år ökat från 3 till 15 procent av omsättningen. Underhållsarbete är mind-re konjunkturkänsligt än nyförsäljning, som är kopplad till maskininvesteringarna, och kundnärhet bör vara en konkurrensfördel.
Bolaget var börsnoterat ett par år på 1980-talet och hamnade, tillsammans med Esab, hos brittiska Charter, varifrån det 1999 förvärvades av EQT. Mycket i Nederman påminner om Electrolux – liksom styrelsen, med Anders Scharp som ordförande och Hans Stråberg som ledamot.

Inför börsnoteringen bjöd säljaren EQT ut aktierna i ett auktionsförfarande inom prisintervallet 74–89 kronor. Trots medial skepsis blev intresset stort från institutioner och allmänhet, och priset bestämdes därför till 87 kronor. Samma dag som aktien noterades köpte Gustaf Doug-las, via Latour, 10 procent av aktierna av EQT:s andel. EQT kvarstår med 13 procent av kapitalet.

Börsnoteringen blev lyckad, och aktien handlades raskt upp till nivån 95 kronor. Uppenbarligen tog placerarna fasta på främst möjligheterna till förbättringar snarare än att leta svagheter. Att det finns en uppsjö av konkurrenter, kanske 500, ger rikliga möjligheter till förvärv. Latours intresse talar för att vägen framåt kommer att kantas av sådana, vilket brukar uppskattas av aktiemarknaden. Att Nedermans inköp till 90 procent härstammar från länder med högt kostnadsläge indikerar att mer finns att göra på kostnadssidan. Att nästan hela omsättningen ligger i Västeuropa och Nordamerika, samtidigt som tillverkningsindustrin växer i framför allt Östeuropa och Asien, innebär att stora marknader återstår att bearbeta. Med en marknadsandel på 10 procent finns expansionsutrymme. Med större volymer bör det också bli aktuellt att lägga egen montering i lågkostnadsländer.

Resultatet efter skatt var i fjol 55 miljoner kronor, eller 4,67 kronor per aktie. Förs-ta kvartalet 2007 ökade omsättningen med 15 procent och rörelsemarginalen översteg 10 procent, vilket också är bolagets lönsamhetsmål. Håller takterna i sig året ut blir rörelseresultatet, oräknat de 6 miljoner kronor som börsnoteringen kostade, 106 miljoner och resultatet efter skatt 69 miljoner kronor, eller 5,90 kronor per aktie. Med oförändrad marginal nästa år och en tillväxt inom intervallet 8–10 procent, som är bolagets mål, blir vinsten per aktie 6,50 kronor. Aktiens p/e-tal är 16 på årets och 14 på nästa års vinstprognos. Det får betraktas som högt, särskilt som bolagets mål infrias i prognoserna. Med en genomsnittlig marginal från de senaste åren på 8 procent är p/e-talet 20. Nederman har lån på 160 miljoner kronor. Inräknat lånen värderas bolaget till nära 1,3 miljarder kronor, eller 12 gånger årets rörelseresultat. Utdelningen för 2007 bör kunna bli 2–2,50 kronor per aktie.

I fallet Nederman byggde börsen snabbt in förväntningar om såväl tillväxt som rejält höjd lönsamhet, jämfört med de senaste åren, i aktiekursen. Detta ökar risken för besvikelser, och aktien bör vara känslig i samband med konjunkturoro. EQT ägde bolaget i åtta år, men mycket återstår att göra. Med skicklighet och lite tur kan det bli bra på lång sikt.

Detta är Nederman

Nederman utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter och system för en bättre arbetsmiljö.

3 åsikter

Aktiespararen anser att Nederman värderas högt i utgångsläget och att det krävs flera lyckade förvärv för att få uppsida i aktien. Lite chansartad aktie, försiktiga bör avstå.

Affärsvärlden anser att större och mer spännande verkstadsföretag, som till exempel SKF, är att föredra framför Nederman som värderas lika högt.

E 24 anser att EQT lyckades pressa ut ett högt pris för Nederman som, trots tvivelaktig historik, värderingsmässigt har hamnat över Sandvik och SKF.

Optimisten hoppas att Nederman expanderar likt Assa Abloy eller Hexagon och höjer marknadsandelar och marginaler.

Pessimisten befarar att en försvagad konjunktur slår hårt, med lägre omsättning och utebliven vinst som följd.

Börstemperatur

+++Marknadens syn på ledningens kompetens 3
+++ Tillväxtpotential 3
+++ Utdelningspolitik 3
+++ Lönsamhet 3
+++ Trygg placering 3  

Av: Dag Rolander

Ur: Aktiespararen nr 6/7, 2007      

Författare Aktiespararen

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.