Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2007-09-13

Analys: Cashguard klyvs men risken är hög

Kontanthanteringsspecialisten Cashguard ska klyvas, och delarna kan vara värda mer än det aktuella börsvärdet. Men här finns också risker, och det är inte säkert att aktieägarna kommer ut som vinnare i sista akten. Riskvilliga placerare köper, försiktiga bör avstå.

Cashguard grundades 1991 i Skellefteå och kunde två år senare premiärvisa sina första kontanthanteringssystem för butikskassor. Börsnotering följde 2000, med planer på expansion utanför Skandinavien och då i första hand till Frankrike och Tyskland.

Det började inte bra. Omsättningen sjönk, och 2003 gick verksamheten med förlust. På hösten 2004 förvärvades SQS, som hade tagit fram säkra bankomatlösningar, tömningssystem för butikskassor och säkerhetsväskor som ska eliminera rånrisken – eller i varje fall göra rån meningslösa, eftersom sedlarna förstörs vid obehörig hantering.

Det första året med SQS i koncernen blev en stor besvikelse; det andra blev riktigt bra. Omsättningen ökade med 50 procent, till 323 miljoner kronor i fjol, och en storförlust vändes till ett rörelseresultat på 12 miljoner kronor och en liten vinst på 6 miljoner kronor. SQS fördubblade omsättningen, svarade för två tredjedelar av koncernens omsättning, visade en rörelsemarginal på 17 procent och ett rörelseresultat på 39 miljoner kronor. Affärsområdet Handel minskade samtidigt omsättningen och gjorde en rörelseförlust på 27 miljoner kronor.

I början av 2007 bytte Cashguard VD, samtidigt som styrelsen möblerades om. På initiativ från huvudägaren, det norska börsbolaget PSI, avbröts samordningen mellan affärsområdena, och i stället fattades beslut om att sälja eller knoppa av SQS. Alla investmentbanker som PSI talade med värderade SQS till mer än 900 miljoner kronor, vilket då, med 100 miljoner aktier, var bolagets hela börsvärde. Sedan dess inriktas analyser av Cashguard på hur mycket SQS är värt och hur mycket av aktuellt börsvärde som i så fall ska bäras av affärsområdet Handel.

Beräkningar av detta slag kompliceras dock, eftersom såväl försäljning som resultat är ryckiga. Under första halvåret i år fördubblade affärsområde Handel sin omsättning, medan SQS inte växte alls. Båda affärsområdena omsatte 102 miljoner kronor. SQS’ marginal raderades nästan ut, till 1 procent, medan Handels marginal var negativ med 2 procent. Under andra kvartalet krympte SQS’ omsättning, och båda affärsområdena gjorde förlust. Rensat för engångskostnader blev rörelseresultatet dock 10 miljoner kronor under första halvåret och koncernens marginal 5 procent. Å andra sidan har utvecklingskostnader om 6 miljoner kronor aktiverats i år, och därtill tycks avsättningar för garantiåtaganden vara otillräckliga. Eftersom också börsutvecklingen varit ryckig i år har ingen transaktion med SQS kommit till stånd.

I bolagets utsikter för helåret växer Handel med 90–100 procent och SQS med 25–30 procent. Handel når i så fall en omsättning på närmare 200 miljoner och SQS 300 miljoner kronor. För SQS, som har egen produktion i Skellefteå, borde denna omsättning generera ett rörelseresultat på 40–50 miljoner kronor, men i år blir det lägre. För Handel är marginalerna strukturellt små.

PSI är Cashguards största kund, och Cashguard är PSI:s största leverantör. PSI har i år höjt sina marginaler från låga nivåer till 11–12 procent på en omsättning om cirka 600 miljoner kronor. Det mesta är nyförsäljning, men den stabilare eftermarknadsaffären kommer inte långt efter i storlek. Aktien har lyft från motsvarande 12 svenska kronor för ett år sedan till 60, och börsvärdet är nu närmare motsvarande 750 miljoner kronor. PSI:s aktiepost i Cashguard, 23,3 procent av kapitalet och 29,7 procent av rösterna, det vill säga precis under gränsen för budplikt, är värd 230 miljoner kronor.

Mycket kunde vara bättre i Cashguard, men det är svårt att inte lockas av marknadspotentialen, med 5 miljoner kassaplatser i EU och bara någon promille av dem utrustade med rånsäker kontanthantering. Aktien är dock chansartad, så länge Cashguard inte visat att företaget kan slå mynt av sin affär för egen del.

Börstemperatur
Marknadens syn på ledningens kompetens 3

Tillväxtpotential 5

Direktavkastning 1

Lönsamhet 2

Trygg placering 2

3 ÅSIKTER
? Aktiespararen anser att Cashguard är ett grannlaga räknestycke. Delarna kan summera till aktuellt börsvärde eller mer men värdena ändå förspillas. Riskvilliga chansköper, försiktiga avstår.

+ Affärsvärlden anser att i en styckningskalkyl kan SQS värderas till över 1 miljard kronor och handelsdelen till 400 miljoner kronor. Per aktie ger det 15 kronor. Riskabelt, men rekommendationen är köp.

? Börsveckan anser att SQS är värt 700–900 miljoner kronor, och värderingen av kassasystemen, som lockar med tillväxtmöjligheter, är därmed inte orimlig. Avvakta.

+ Optimisten hoppas att Cashguard får bra betalt för SQS och att kontanthanteringssystemen slår i Europa.

- Pessimisten befarar att SQS slumpas bort och att handelssidan i Cashguard är strukturellt oförmögen att göra vinst.

Av: Dag Rolander

Ur: Aktiespararen nr 9, 2007      

Författare Aktiespararen

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.