Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2008-08-14

Atlas Copco: Köp aktien på lång sikt

På en börs där en femtedel av börsvärdena kapats har Atlas Copco sin aktiekurs från årsskiftet ograverad. Verkstadskollegorna Alfa Laval och SKF har lyckats med samma sak – också de med höga marknadsandelar och stor exponering mot tillväxtmarknader.

Med stillastående börskurs och även i år raskt stigande vinst har P/E-talet gått ned. Vid förra årsskiftet handlades Atlas Copco-aktien till ett P/E-tal på 16, en normal nivå och räknat på vinsten för 2007. Står kursen kvar vid kommande årsskifte är P/E-talet nere på 12. Detta antyder en hygglig kurspotential på cirka 30 procent som bolaget står och går.

Denna potential är snarare regel än undantag på börsen i dag. Investerarna är försiktiga och vill ha marginal i prissättningen av aktierna om vinstutvecklingen i bolagen de närmaste åren skulle bli väsentligt sämre än den som flertalet analytiker räknar med. För i kalkylarken är det tillväxt som gäller också nästa år, om än låg och ensiffrig. Aktiespararen siktar på 6 procents tillväxt i vinst per aktie 2009, det vill säga en femtioöring till 8,25 kronor. För att aktiens P/E-tal ska landa på 16 igen krävs antingen en klart högre kurs eller en osannolikt stor vinstnedgång med 25 procent, till 5,75 kronor per aktie. Det är en rejält tilltagen säkerhetsmarginal.

Halvårsrapporten överträffade analytikernas förväntningar på alla punkter. Utsikterna drogs ned något och för en mindre del av verksamheten, och det tal under andra kvartalet som säger mest om framtiden, orderingången, ökade med 18 procent organiskt, alltså utan stöd av förvärv. Vinsten per aktie ökade med 15 procent, långsammare än omsättningen på grund av räntekostnader efter fjolårets kapitalutskiftning, som vände finansnettot från plus till en halv miljard kronor minus. Vinsten per aktie blev 3,95 kronor, och andra halvåret bör ge ungefär lika mycket. Osäkerheten gäller därför 2009 och därefter.

Fjolårets utskiftning på 27 miljarder kronor vände en nettokassa till en nettoskuld på nära 20 miljarder kronor. Skulden är stor jämfört med eget kapital men modest med hänsyn till rörelseresultatet, varifrån räntor betalas. Skulden minskar inte mycket i år i Aktiespararens prognos på grund av att den höga tillväxten binder kapital. Nästa år, med låg tillväxttakt enligt prognosen, bantas skulden desto snabbare, vilket aktualiserar återköp av egna aktier och andra former av kapitalöverföringar igen.

Atlas Copco-aktien värderas högre än de främsta konkurrenterna, amerikanska Ingersoll Rand på kompressorer och industriteknik, och Sandvik inom gruv- och anläggningsteknik.

Atlas Copco är ungefär dubbelt så stort på kompressorer som Ingersoll Rand och flerfalt större än mindre konkurrenter. Ingersoll Rand har fler affärsområden, en samlad koncernomsätning på cirka 75 miljarder kronor och en rörelsemarginal på 12–13 procent. Omsättningsmässigt är Sandvik störst, drygt 90 miljarder kronor, men har lägre lönsamhet än Atlas Cop-co. Sandvik har höga marginaler kring 24 procent inom Tooling (hårdmetallverktyg), men stålverket drar ned koncerngenomsnittet liksom Sandvik Mining & Construction (SMC), Atlas Copcos huvudkonkurrent på gruvfronten. SMC har en omsättning på runt 37 miljarder kronor och en rörelsemarginal kring 14 procent. Sandvikkoncernen har en marginal på cirka 16 procent i år.

I mötet mellan konkurrenterna på gruv- och anläggningssidan har Atlas Copco varit mest framgångsrikt på senare tid. Sandvik är något större, men Atlas Copco visar högre tillväxt, och rörelsemarginalen är 4 procentenheter högre än Sandviks.

Både Ingersoll Rand och Sandvik handlas med P/E-tal på 10–11, räknat på vinstprognoser för 2008. Atlas Copco visar högre tillväxt och har högre marginaler än dessa båda, vilket motiverar en högre värdering. När börsen är optimistisk ses låga marginaler som en fördel, eftersom det ger utrymme för förbättring. När börsen är pessimistisk är höga marginaler en trygghet.

Det finns tre vägar att investera i aktien. Indirekt fungerar, hjälpligt, köp i huvudägaren Investor, där posten om 15,5 procent (röstandelen är över 20 procent) i Atlas Copco svarar för 13 procent av tillgångarna och är det näst ABB största innehavet. Denna andel är inte översvallande stor men fås å andra sidan med en rabatt på cirka 30 procent.

Här finns också två aktieslag, A-och B-aktie, med 68 respektive 32 procent av det totala antalet aktier. I A-aktien omsätts fler aktier än i B-aktien en normal börsdag, och till A-aktien är också olika typer av derivat kopplade. I övrigt skiljer sig rösträtten, tio respektive en röst per aktie, och priset på aktien; B-aktien är runt 10 procent billigare, vilket ger den ett motsvarande lägre P/E-tal och högre direktavkastning än A-aktien.

Av: Dag Rolander

Ur: Aktiespararen nr 8, 2008

Författare Aktiespararen

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.