Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2008-08-05

”Den starkaste kraften i Universum”

En av de bästa metoderna för att du långsiktigt ska lyckas med dina investeringar är att använda kraften i ränta på ränta, som Albert Einstein lär ha sagt är ”den starkaste kraften i Universum”. Denna enkla metod kan sätta fart på ditt sparande, förutsatt att du spelar dina kort rätt.

Är ränta-på-ränta-effekten den starkaste kraften i Universum?

Ränta-på-ränta-effekten är en av de viktigaste faktorerna bakom att din investeringsportfölj utvecklas starkt över en längre period.

Det påstås att den berömde vetenskapsmannen och fysikern Albert Einstein (1879–1955, mannen bakom den allmänna relativitetsteorin med mera) har sagt att ränta-på-ränta-effekten är världens åttonde underverk. Han lär också ha sagt att ”den starkaste kraften i Universum är ränta på ränta”.

Albert Einstein. Bild: Sjöberg bild.

Vare sig dessa påståenden om Albert Einstein stämmer eller inte underskattar många placerare medvetet eller omedvetet ränta-på-ränta-effektens enorma styrka.

Ränta på ränta innebär att man lägger tillbaka räntan eller avkastningen som tjänats in på det ursprungliga investeringsbeloppet och låter den ackumuleras så att man i framtiden tjänar ränta även på tidigare räntor.

Beroende på om du är placerare (långivare) eller om du är låntagare fungerar ränta-på-ränta-effekten för eller emot dig. När du investerar dina pengar jobbar ränta på ränta för din ekonomi, medan du som låntagare får den motsatta effekten, där ränta på ränta jobbar emot din ekonomi med samma styrka.

Det finns två komponenter i ränta-på-ränta-mekanismen som avgör storleken på den ackumulerade tillväxten. Den ena är placeringstiden och den andra är räntesatsen eller tillväxttakten. Ju längre investeringshorisonten är och ju högre räntan är, desto större blir den totala slutsumman.

Låt oss genom olika diagram illustrera hur detta fungerar i praktiken. I det ena fallet har vi olika räntesatser, med vilka pengarna förräntas över tiden och där tiden är konstant. I det andra fallet är räntesatsen konstant, medan investeringshorisonten varierar.

 

I det första diagrammet ovan har vi en investeringshorisont på 20 år för samtliga räntesatser. De olika räntesatserna är 3, 6, 9, 12 och 15 procent per år ...

… läs hela artikeln och skåda alla diagrammen i tidningen Aktiespararen, som kommer torsdagen den 14 augusti (publiceras även samma dag på denna webbplats klockan 12:00).

 

Av: Reza Rouzbehani

 

Författare Redaktionen