Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2008-05-08

”Investors kassa sänker risken”

”Den stora kassan i Investor ger handlingsfrihet och sänker risken i aktien.” Så står det i en av de analyser som Aktiespararen denna gång sammanfattar under vinjetten Signaler.

Astra Zeneca har ingått en förlikning med det indiska generikabolaget Ranbaxy i processen kring patentintrånget gällande magsyramedlet Nexium i USA. Det var ett positivt besked, efter en längre tid med enbart negativa nyheter, skriver SEB Aktiehandel och upprepar rekommendationen behåll (250 kronor). Ranbaxy var först med att hos det amerikanska läkemedelsverket FDA ansöka om att få sälja en kopia av Nexium. Förlikningsavtalet ger nu Ranbaxy licens för att sälja en generisk version av Nexium från 2014.

Beskedet fick ett mycket positivt mottagande på Stockholmsbörsen, eftersom sannolikheten nu bedöms som liten för att Nexium får generikakonkurrens före 2014, och aktiekursen för Astra Zeneca steg nästan direkt med 7 procent. Astra Zeneca erbjuder i ett separat avtal Ranbaxy att tillverka en del av volymerna avsedda för den amerikanska marknaden, i stället för som tidigare Merck. Nexiums försäljning i USA uppgår till 3 miljarder dollar för Astra Zeneca och är därmed den största produkten mätt i försäljning, även om Seroquel bidrar mest till vinsten. Övriga generikabolag som också ansökt om FDA-godkännande för Nexium är Teva och Dr Reddy, som tidigast kan få godkännande i juli 2008 respektive hösten 2009.

Axis är ett av Stockholmsbörsens mest utpräglade tillväxtbolag. Aktien har tidigare haft en mycket hög värdering, men vinterns börsfrossa har fört ned aktiekursen till en rimligare nivå, och nu finns chansen för alla placerare att haka på ett bolag som är världsledande i sin bransch och som kan förväntas öka resultatet med drygt 30 procent årligen.

Axis specialitet är digitala nätverkskameror, som används för övervakning i olika former. Det ökande säkerhetstänkandet i världen har skapat en stabil efterfrågan på bolagets produkter. Det snabbast växande segmentet är digitala kameror, som expanderar med 40 procent årligen, och inom detta segment är Axis marknadsandel 30 procent. De stora konkurrenterna, Panasonic, Bosch och Sony, är i dag fokuserade på analoga kameror, som står för 80 procent av marknaden. Men den snabba tillväxten för det digitala segmentet kan snabbt få konkurrenterna att byta fot. Detta är alltså ett litet hot liksom den fallande USA-dollarn, eftersom hälften av omsättningen är dollarbaserad. Vid aktuell kurs, 120 kronor, värderas Axis till 18 gånger vinsten räknat på nästa års resultat, skriver Placeringsguiden och ger en köprekommendation, med en riktkurs på 150 kronor.

Haldex är på väg tillbaka, och HQ Bank höjer rekommendationen till köp (107 kronor) från tidigare ointressant. Riktkurs på lite längre sikt är 200 kronor. Enligt HQ Bank har verksamheten stabiliserats, och affärsområdet CVS är på väg att nå det 7-procentiga marginalmålet. Det finns tecken på att den amerikanska last- och släpvagnsproduktionen har bottnat. Dessutom tilltar den strukturella tillväxten i Europa och Indien, och i Kina är tillväxten fortfarande mycket stark. Förtroendet för bolaget kommer gradvis att återetableras, och tillsammans med ett bättre sortiment kommer det att leda till en multipelexpansion.

Intrum Justitia vill bli ett mer kundorienterat företag och har därför infört en ny affärsmodell. Bolaget ska vara med redan från början i ett fakturaärende, och kravhanteringen ska vara kundanpassad. Därför finns många varianter av påminnelse- och kravbrev, beroende på ärende och kund. Ibland krävs hårdare krav, medan man i andra fall vill undvika att tappa en kund. Kundfokuseringen har varit framgångsrik och bidragit till en vinsttillväxt de tre senaste åren på i medeltal 20 procent om året.

Även Intrum Justitias köp av fordringar har varit framgångsrikt. Fram till årsskiftet hade bolaget köpt totalt 1 139 kreditportföljer från framför allt banker, finans- och telekommunikationsföretag, motsvarande nära 20 procent av Intrum Justitias omsättning. Rörelsemarginalen inom området är 47 procent, och därför står verksamheten för 40 procent av koncernens vinst. Intresset för aktien har ökat det senaste året, vilket beror på vinsttillväxten men även finansturbulensen. Verksamheten är inte heller särskilt konjunkturkänslig, vilket har bidragit ytterligare, skriver Veckans Affärer och spår att omsättningen i år ökar med strax under 10 procent till 3,5 miljarder kronor. Vinsten per aktie bedöms öka från 5,90 kronor till 7,30 kronor per aktie. Rekommendationen är köp (102 kronor).

Investors börsportfölj är värd 101 miljarder kronor (10 april) och svarar för 70 procent av nettotillgångarna. Därtill finns riskkapitalinvesteringar värderade till 16 miljarder kronor, de operativa företagen Gambro, Mölnlycke, mobiloperatören Tre, Grand Hotell och andra tillgångar för 15 miljarder kronor. Kassan, inklusive Scaniainnehavet och justerad för mottagna utdelningar från Electrolux, SEB och Ericsson och den egna utdelningen, uppgår till 14 miljarder kronor, eller knappt 10 procent av nettotillgångarna. Den stora kassan ger handlingsfrihet och sänker risken i aktien.
Substansvärdet per aktie uppgår enligt våra beräkningar till 189 kronor, och vid aktuell kurs är rabatten 28 procent i den mer likvida B-aktien. Det är en stor rabatt, eftersom Scaniaaffären visade att Investor kan slå mynt av sina ägar- och maktpositioner i kärninnehaven. Investor sålde Scania 30 procent över börskurs – dock utan att övriga ägare i Scania fick motsvarande erbjudande. Om Investors övriga maktpositioner har ett motsvarande övervärde är aktien kraftigt undervärderad, men man kan inte hoppas att rabatten sjunker i en handvändning. Genom återköp av egna aktier, vilket är en bra markering, kan Investor dock komma en bit på väg, men möjligheten har ännu inte utnyttjats. Vi tror att Investor kommer att utvecklas bättre än index framöver, och rekommendationen är öka (135 kronor), skriver Placera.nu.

Kapp-Ahls andra kvartal bjöd på ömsom vin, ömsom vatten. Försäljningen steg med 4 procent, men i jämförbara butiker var ökningen bara 0,4 procent. Resultatet före skatt var dock 6 procent bättre än väntat. Framför allt decemberförsäljningen var svag, vilket överensstämmer med andra uppgifter om en svag julhandel. Januari och februari sägs dock ha varit tillfredsställande, även om tillväxten allmänt har mattats något.

Avmattning eller inte har Kapp-Ahl bra förutsättningar. Aktien gynnas av en svag USA-dollar, vilket håller uppe lönsamheten, och butiksnätet har inte heller exponering mot Europas svagare marknader. Värderingen är dessutom låg, med ett p/e-tal kring 10. Inlösenförfarandet tidigare i år, då 11 kronor per aktie överfördes till aktieägarna, sänkte genast riktkursen till 74 kronor. Nu sänks den ytterligare till 70 kronor. Men köprådet (51,75 kronor) står kvar, skriver Placeringsguiden.

Know IT är intressant (57 kronor), eftersom vi anser att det numera är ett mycket välskött bolag vars tillväxt värderas alldeles för lågt. År 2008 blir ett bättre år än 2007, meddelade bolaget nyligen på en investerarträff, vilket bland annat beror på att 2007 tyngdes av vissa verksamhetsstarter. Bolagets förvärvade enhet i Norge kommer också att lyfta lönsamheten. Know IT tittar vidare på etableringar och förvärv i Finland och Danmark och planerar samtidigt att utöka verksamheten i Estland, vilken arbetar mot hela forna Sovjetunionen. Ett p/e-tal på 8 på våra prognoser för i år känns klart i underkant, och lägg därtill uppköpsmöjligheten. Bolaget saknar helt en stor och tongivande ägare, vilket gör att ett bud med en rimlig premie troligtvis skulle gå igenom, skriver Affärsvärlden Small Cap som har Know IT som en av sina favoriter bland de försiktigt värderade IT-konsulterna.

Mekonomen är ett lönsamt, konjunkturokänsligt företag som växer och har hög direktavkastning. Problemet är att aktien är dyr, samtidigt som uppgångpotentialen är begränsad. Med tanke på den fina direktavkastningen, närmare 8 procent, kan aktien förstås vara värd ett högre pris, men rådet är ändå att vänta (127,50 kronor), skriver Affärsvärlden. Mekonomen har en bit kvar till målet om en tillväxt på 10 procent. Förra året växte koncernen inte med mer än 4 procent, trots köpfest i Norden. Det lär bli svårt för verksamheten i Danmark att redan i år nå samma vinstmarginaler som de svenska och norska verksamheterna (14 respektive 8). Även i ett mycket positivt tillväxtscenario, där vi förutsätter att både Sverige och Norge ökar försäljningen enligt målen samtidigt som sorgebarnet Danmark vänder förlust till vinst, blir dagens p/e-tal högt. Så länge aktien kostar 120–130 kronor handlas den mellan 19 och 20 gånger vinsten för 2008. Det är dyrt, ett p/e-tal på 15–16 skulle vara mer lockande.

Nederman säljer olika system för utsug och filtrering av damm, rök och bilavgaser till industriella kunder. Under sju år ägdes Nederman av riskkapitalbolaget EQT, och under denna tid omstrukturerades både tillverkning och distribution. Den egna produktionen är nu inriktad mot montering av slutprodukter och system, medan komponenttillverkningen har lagts ut på andra tillverkare. Detta ger större flexibilitet och lägre tillverkningskostnader.

Aktien börsnoterades i maj 2007. Priset var då 87 kronor, och trots att konjunkturkänsliga aktier fallit betänkligt har Nederman stått emot bra. I år kommer enbart förvärv att bidra till en tillväxt på 10 procent. Till detta räknar vi med en organisk tillväxt på 6 procent. Nästa år bedöms tillväxten bli lägre, eller bara 3 procent. I fjol var marginalen 11 procent, 1 procentenhet över målet. Vi räknar dock inte med några marginallyft, vare sig i år eller nästa år. Beräkningarna slutar på en vinst i år på 7,63 kronor per aktie och 7,93 kronor nästa år. Vid aktuell kurs ger det ett p/e-tal på 11 respektive 10,6, skriver Dagens Industri och ger en köprekommendation (85 kronor).

Nilörngruppens kunder är företag inom klädbranschen. Kunderna får ett helhetserbjudande för formgivning, produktutveckling och produktion avseende etiketter, förpackningar och accessoarer. Bolaget har haft några svåra år, men den vändning som det länge talats om ser nu ut att ha blivit påbörjad. Under 2007 ökade försäljningen med 8 procent, till 301 miljoner kronor. Rörelsemarginalen förbättrades från 0,4 till 4 procent. Vinsten per aktie blev 5 kronor jämfört med en förlust på 1 krona. Och under fjärde kvartalet 2007 var försäljningstillväxten 16 procent och marginalen 8 procent, medan orderingången steg med 23 procent.

Framöver räknar bolaget med att marginalen kommer att förstärkas betydligt, samtidigt som försäljningen väntas fortsätta öka både organiskt och genom förvärv. Trots att aktien har ökat i värde med 40 procent det senaste kvartalet tycker vi att den ser fortsatt intressant ut, skriver Börsveckan och ger ett köpråd (49,50 kronor). Under förra året bidrog omstruktureringar och fastighetsförsäljningar till ett starkt kassaflöde, och nettoskulden minskade från 45 miljoner kronor vid räkenskapsårets början till 3 miljoner. Bolaget har en förtroendegivande ägarlista, med Traction och Investor i spetsen.

Q-meds kunder, i framför allt Nordamerika, byggde under fjolåret upp alltför stora lager. Orsaken var främst att återförsäljarna hade underskattat rynkmedlet Restylanes hållbarhet, och de räknade med att kunderna skulle komma tillbaka för ny behandling redan efter ett halvår. Men det visade sig att medlet höll rynkorna stången i upp till ett år. Därtill har konkurrensen hårdnat, från framför allt den amerikanska botoxtillverkaren Allergan. Med en aggressiv marknadsföring har konkurrenten tagit marknadsandelar det senaste året. Lagerproblemet drog ned resultatet under 2007, men många hade räknat med att problemet var övergående.

I ett pressmeddelande konstaterar Q-med dock att den svaga utvecklingen i Nordamerika och Japan har hållit i sig även under första kvartalet i år. I kombination med stora investeringar i marknadsföring och försäljning tvingade detta fram en sänkt vinstprognos för första kvartalet. Rörelseresultatet bedöms nu bli 10 miljoner kronor, rejält lägre än förväntningarna, som för helåret låg på 430 miljoner kronor före prognossänkningen. Följden blev ett kursras i Q-meds aktie.

Den historiska tillväxttakten för affärsområdet Estetik är 20 procent, vilket står för 80 procent av bolagets intäkter. Börsveckan bedömer försiktigtvis att den långsiktiga tillväxttakten blir omkring 10 procent, vilket värderar enbart estetikdelen till 6 miljarder kronor, oräknat kassan på 380 miljoner kronor. Ställt mot dagens börsvärde på 3,7 miljarder kronor ser aktien onekligen ut som ett kap. Tidningen tror att dagens problem är övergående och att efterfrågan fortsätter uppåt på lite sikt. Estetik och skönhet är en tillväxtbransch och gynnas av den växande medelklassen i Asien och på andra tillväxtmarknader. Rekommendationen är köp (38 kronor).

SKF:s råvarukostnader kommer att öka med 1,1 miljarder i år. För att kompensera detta kommer bolaget att höja priserna i slutet av sommaren på de europeiska och amerikanska marknaderna. Trots detta kommer bolagets operationella hävstång att gå ned kraftigt i år jämfört med i fjol, bedömer Handelsbanken – som dock höjer vinstprognosen per aktie med 4 procent för i år. Detta motiverar en höjning av riktkursen, från 125 till 130 kronor. Handelsbanken håller fast vid rekommendationen öka (116 kronor).

West Siberian Resources slutför fusionen med Alliance och skapar därmed ett från oljekälla till bensinstation vertikalt integrerat oljebolag verksamt i östra Ryssland. Ägarmässigt får Alliances ägare 60 procent i West Siberian, och ny huvudägare är familjen Bazjajev. Ryssen Maxim Barski, också storägare, kvarstår som VD och svensken Eric Forss som ordförande.

Transaktionen har ett värde på drygt 8 miljarder kronor. En pro formaberäkning för 2007 visar att intäkterna i koncernen skulle ha varit 2 miljarder USA-dollar i stället för 381 miljoner dollar om samgåendet hade skett ett år tidigare. Vinsten per aktie bedöms öka, från 0,15 till 0,16 kronor. Samgåendet med Alliance annonserades i januari, men kursmässigt har aktien sedan dess sjunkit. Aktien handlades runt årsskiftet till ungefär 4,65 kronor men var tidvis i april nere på 4,30 kronor. I stället borde den ha stigit, eftersom det finns betydande samordningsfördelar i affären. Vi håller fast vid rekommendationen köp (4,63 kronor) skriver Placera.nu.

Av: Herman Sjöberg

Ur: Aktiespararen nr 5, 2008      

Författare Aktiespararen

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.