Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2008-10-15

Hitta kursvinnare: Köp Peab

Peab (33,80 kronor) har sjunkit som en sten på börsen på grund av finansoron och rädslan för vad den påbörjade lågkonjunkturen kan ställa till med. Enligt en fundamental aktieanalys gjord med Aktiespararnas analysprogram Hitta kursvinnare är aktien köpvärd.

Bygg- och anläggningsföretaget Peab vill uppfattas som en lokal och flexibel entreprenör med en stor koncerns resurser. Det senaste året har bolaget renodlats genom att verksamhetsområdet Industri har delats ut till aktieägarna och noterats på Stockholmsbörsen, vilket också medfört att styrelsen fastställt klarare ekonomiska mål.

Peab är huvudsakligen indelat efter tre verksamhetsområden, som 2007 omsatte 32 miljarder kronor. Den största divisionen är Bygg Sverige, som utför entreprenader åt externa beställare och egenutvecklade projekt. Verksamhetsområdet står för cirka 60 procent av omsättningen, och 74 procent av rörelseresultatet.

Nästa division i storleksordning är Anläggning, som domineras av offentliga beställare då många projekt är kopplade till olika infrastruktursatsningar. Divisionen står för 24 procent av omsättningen och lika stor del av rörelseresultatet.

Bygg Utland är den minsta divisionen och även den minst lönsamma. Endast 2 procent av rörelseresultatet genereras från denna verksamhet, trots att den står för 16 procent av koncernens omsättning.

Byggföretagens bransch- och arbetsgivarförbund, Sveriges Byggnadsindustrier, prognostiserar att bygginvesteringarna i Sverige kommer att stiga med 3 procent för innevarande år och med 2 procent för 2009. Prognosen innebär en inbromsning jämfört med den senaste femårsperioden, och det är detta som tillsammans med finanskrisen fått byggbolagen på Stockholmsbörsen att rasa sedan mitten av 2007.

Diagram – Peabs aktiekurs de 10 senaste åren
För att se diagrammet, klicka här!.

Peabs aktie (33,80 kronor) har haft en formidabel utveckling på börsen under den senaste tioårsperioden, även om aktien tappat över hälften av sitt värde de 16 senaste månaderna. De historiskt skakiga veckorna under de senaste månaderna har bidragit till att aktien tappat cirka 25 procent (trots 19 procents uppgång 13 oktober). Jämfört med andra byggbolag på Stockholmsbörsen har Peab klarat sig betydligt bättre än NCC, medan Skanska är den aktie som fallit minst (dock en bra bit över 50 procent sedan det senaste toppläget).

Den pågående finanskrisen drabbar naturligtvis ett bolag som Peab eftersom verksamheten kräver kapital som är flexibelt, med anledning av ojämnheter i kassaflöden. Långa anläggnings- och byggprojekt kan därför komma att bli mindre lönsamma om kostnaden för ”kapitalsäkring” ökar. Å andra sidan följs ofta en avmattning i ekonomin av prisfall på råvaror och lägre kostnader för kvalificerad arbetskraft, vilket skulle kunna gynna Peab.

När det kommer till orderingången syns ett tapp under det senaste året, men bolaget har fortfarande en orderstock som med råge täcker det kommande året. Tror man, som jag, att den finansiella oron kommer att ha lagt sig inom ett år, samtidigt som räntorna har fortsatt att sjunka, finns det goda förutsättningar för att Peab ska kunna ”rida ur lågkonjunkturen” som ett ännu starkare bolag.

Diagram – Peabs aktiekurs de 2 senaste åren
För att se diagrammet, klicka här!.

I analyssteg 1 ser vi att bolagets har haft en konstant försäljningstillväxt sedan år 2000. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att de historiska försäljningstalen inkluderar Peab Industri. Peab har under många år haft tvåsiffriga tillväxttal, något som på sikt är omöjligt att upprätthålla. En optimistisk inställning till kommande fem års försäljningstillväxt är att Peab växer något snabbare än marknaden, vilket skulle innebära 3–5 procent de första åren och slutligen några procentenheter högre de sista åren. Ett genomsnitt kring 5 procent verkar både rimligt och troligt, givet historisk prestation.

I analyssteg 2 kan vi följa vinstutvecklingen, och mellan 2006 och 2007 ser vi att vinsten minskade men att vinst per aktie ökade. Även detta är ett resultat av utdelningen av Peab Industri, som både var mer kapitalintensivt och mer lönsamt. Vinst per aktie blev 4,65 kronor för 2007, och första halvåret 2008 har utvecklats väl och vinst per aktie är nu 5,99 kronor för rullande 12 månader.

Bakgrunden till Peabs historiska framgång beror, enligt mig, på att bolaget haft en kompetent företagsledning som lyckats ta marknadsandelar inom sin bransch genom både organisk tillväxt och uppköp. Bolaget har också fått extra bränsle tack vare den starka fastighetsutvecklingen (fram till 2008). Min bedömning vad gäller förutsättningarna för att bolaget ska kunna upprepa det historiska vinstreceptet är oförändrade eller kanske något försämrade.

I analyssteg 3 ska vi ta ställning till vinstmarginalen och vi kan konstatera att den historiska marginalen skiftat kraftigt från år till år. Genomsnittet för de fem senaste åren är 3 procent, men detta inkluderar återigen den mer lönsamma Industridivisionen varför det egentliga genomsnittet med stor sannolikhet hade blivit lägre. I min beräkning för de fem kommande åren tar jag hänsyn till detta och kalkylerar med en vinstmarginal på 3 procent, vilket är nästan 12 procents lägre lönsamhet jämfört med 2007 när den låg på 3,4 procent. Jag tror att lönsamheten kan stärkas något under 2008, för att sedan falla tillbaka när avmattningen i ekonomin får fullt utslag. Denna prognos är mer pessimistisk än vad marknadens konsensusprognoser indikerar.

När det kommer till försäljningstillväxten uppskattar jag ett genomsnitt på 5 procent för de fem kommande åren, vilket är i linje med mitt tidigare resonemang i analyssteg 1. Sammantaget ger detta en vinsttillväxt på låga 1,7 procent, men dagens värdering av vinsten är också mycket låg, vilket ger aktien en ordentlig kurspotential.

I steg 4 ska vi ta ställning till andelen utdelad vinst för de fem närmaste åren. Bolagets finansiella mål fastställer att minst 50 procent av bolagets resultat (efter skatt) ska delas ut till ägarna. Det har funnits historiska variationer, även om målet om minst 50 procent funnits länge. Mitt antagande är att bolaget för de kommande åren kommer att uppfylla sitt mål.

I steg 5 ska vi uppskatta kommande högsta och lägsta P/E-tal. Värderingen av Peab var ”avsomnad” under perioden 1999–2003 då högsta P/E-tal i genomsnitt kretsade kring 7,6 och lägsta kring 4,5. Men därefter förändrades synen och marknaden började handla aktien till högre vinstmultiplar och genomsnittet sedan 2003 har cirklat runt 15 som hösta P/E-tal och 9 som lägsta. Min bedömning är att den kommande femårsperioden kommer att bjuda på ett mellanting bland dessa värderingar mot bakgrund av mina dämpade antaganden om vinsttillväxt. Därför uppskattar jag högsta P/E-talet till 12 och lägsta till 6. I oktober 2008 handlas aktien till ett P/E-tal strax under 7 räknat på 2007 års vinst.

I steg 6 får jag fram målkursen 60,60 kronor, samtidigt som jag ska ta ställning till lägsta möjliga kurs under de fem kommande åren. Under raset i september och inledningen av oktober föll aktien till 27,40 kronor. Det kan vara så att att börsen fortfarande inte nått sin botten, vilket skulle innebära att Peab-aktien kan falla tillbaka ytterligare. Därför väljer jag en lägsta nivå kring 23 kronor, där aktien handlades vid årsskiftet 2004/2005.

I steg 7 ges resultatet av analysen, vilket indikerar en totalavkastning på 19,6 procent, varav cirka 7 procentenheter är direktavkastning. Aktien är, givet analysens antaganden, köpvärd upp till 35,55 kronor. Analysen präglas av en stor försiktighet rörande vinsttillväxten, vilket gör att värderingen av vinsten, alltså vinstmultiplarna, är det som tydligast styr utfallet.

Generellt sett är det just nu svårt att förutse vilka konsekvenser finanskrisen kommer att få på svenska storbolag och ingen verkar i dessa dagar ta hänsyn till bolagens faktiska utveckling. Psykologi är det som får aktier att stiga kanske 8 procent ena dagen för att falla tillbaka 12 procent dagen därefter. Denna turbulens föder ett intressant investeringstillfälle för den långsiktiga investeraren, och du kan själv göra analyser med hjälp av programmet Hitta kursvinnare för att finna överreaktioner på marknaden.

Günther Mårder
Aktiespararna, 2008-10-14

Sedan analysen publicerades har Peab lagt ett bud på Peab Industri, vilket förändrar förutsättningarna för antagandena i analysen.

Hitta kursvinnare – Aktiespararnas analysprogram

Av: av Günther Mårder

Ur Nyhetsbrevet v. 42, 2008

Författare Aktiespararen

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.