Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2009-05-12

Hitta kursvinnare: Köp Entraction

Entraction är en mycket snabbväxande och lönsam leverantör av mjukvara för Internetspel, som till exempel poker. Enligt en fundamental aktieanalys gjord med Aktiespararnas analysprogram Hitta kursvinnare är aktien köpvärd.

Entraction (1,05 kronor) noterades 1997 och nådde, precis som många andra bolag i sektorn, sin högsta notering i början av år 2000 med en kurs på cirka 450 kronor. Därefter sjönk aktien mycket kraftigt fram till 2007 då den bottnade på cirka 0,27 kronor, ungefär samtidigt som börsen nådde sin topp. Därefter har utvecklingen varit god och aktien har mer än väl stått emot börsnedgången med en uppgång på cirka 75 procent på ett år. Förklaringen till detta är framförallt att bolaget börjar leverera fina vinster, efter flera år av stora förluster och återkommande nyemissioner.

Diagram – Entractions aktiekurs de sex senaste åren
Klicka för att se diagrammet.

Entraction har en väldigt brokig, och delvis problemfylld, historik kantad av flera förvärv. Bolaget hette från början Daydream, därefter 24h Poker och slutligen ändrades namnet till Entraction 2007. Från att dels ha levererat spelmjukvara och dessutom varit en operatör, av flertalet spelsajter, avyttrade Entraction nyligen operatörsverksamheten, Casablanca Gaming Group. I samband med detta blev bolaget en renodlad leverantör. Entraction erbjuder sina kunder mjukvaror för poker, betting, casino och bingo. Eftersom bolaget är en helhetsleverantör kan erbjudandet skräddarsys för varje kund. Kunderna kan även få hjälp med kringtjänster, såsom driften av plattformen, betalningar, support och även webbdesign.

Dessutom erbjuds kunderna teknisk hjälp för att såväl behålla befintliga som att hitta nya kunder, via system som exempelvis back office, nyhetsbrev och affiliatemarknadsföring. Entraction erbjuder även en komplett så kallad ”turn key”-lösning. Kunden sätter sedan sitt eget varumärke på plattformen och behöver i princip endast bry sig om marknadsföringen. Målgruppen är främst större speloperatörer, mediebolag och andra bolag som har många besökare till sina webbplatser och vill komplettera erbjudandet med spel.

Entraction fokuserar främst på den europeiska marknaden, eftersom bolaget har en spellicens på Malta. Dock försöker bolaget aktivt att etablera sig på nya marknader och har redan en del kunder utanför Europa. Entractions pokernätverk, det vill säga bolagets alla kunders spelare tillsammans, är ett av världens mest snabbväxande trots att poker i sig växer ganska långsamt jämfört med andra spel.

En konkurrensfördel, som Entraction har, är att systemet även är uppkopplat mot International Poker Network, vilket ökar sannolikheten att spelarna är mer lojala mot operatörerna. På så sätt ökar även sannolikheten att en operatör väljer Entractions erbjudande. Poker står i dagsläget för den överlägset största delen av bolagets omsättning.

Entraction har lyckats göra den webbaserade klienten i teknisk och funktionell nivå med de nedladdningsbara klienterna, som återfinns på många spelsajter. En spelare uppskattar ofta att den inte behöva ladda ner en klient och ser en fördel i att kunna spela direkt via webbläsaren.

Entraction arbetar hårt med att bredda portföljen och satsar mycket på det snabbväxande och mycket lönsamma spelsegmentet kasino, där bolaget i dagsläget använder mjukvara utvecklad av Net Entertainment och Wagerworks. Dessutom siktar Entraction på att vässa produkterna och kommer exempelvis vid årets slut att börja med live-betting (”realtids odds”) på sportspel. Entraction har nyligen öppnat kontor i Spanien för att på så vis komma åt en väldigt lukrativ kundgrupp. Flera undersökningar visar att Sydeuropa är den marknad där poker växer snabbast. Bland de större kunderna återfinns Pinnacle sports, NoIQ Poker, Betdaq, 24hpoker.com och Redbet.

Eftersom Entraction är ett mjukvarubolag är affärsmodellen skalbar och bolaget bör på sikt kunna uppvisa betydligt högre marginaler, i synnerhet nu när verksamheten renodlats. Nyckelpersoner blir väldigt viktiga att behålla, eftersom det är de som ska se till att hålla erbjudandet till slutkund attraktivt och säkerställa en hög teknisk nivå. Enligt flera bedömare är spelbranschen på väg in i en konsolideringsfas, där flera bolag antingen kommer att köpa eller säljas. Entraction har en stor nettokassa och letar aktivt efter förvärv, samtidigt som det inte är osannolikt att någon större aktör också har Entraction på radarn.

Diagram – Entractions aktiekurs de två senaste åren
Klicka för att se diagrammet.

Spelbranschen har hittills visat sig vara i princip ”helt” konjunkturokänslig, och bör kännetecknas som relativt defensiv. Dock finns det en politisk risk, vilket inte direkt drabbar/påverkar mjukvaruleverantören Entraction – men däremot eventuellt bolagets kunder. Dock verkar trenden just nu gå mot avregleringar av spelmarknader, vilket gynnar hela branschen. Dels ser vi att EU pressar monopolen i exempelvis Frankrike, Norge och Sverige. Dessutom finns det indikationer om att USA är på väg mot att återigen tillåta Internetspel, vilket hastigt förbjöds i början av 2006. Ett förslag till ny lagstiftning kommer att behandlas inom kort i den amerikanska kongressen.

Tillväxten i branschen spås bli god de kommande åren, och flera bedömare räknar med en tillväxt på minst 10 procent årligen. Nätspelspenetrationen korrelerar ganska väl med e-handelspenetrationen, det vill säga till vilken grad folk vågar handla över Internet. Vågar man använda sitt kreditkort till att Internethandla vågar man oftast också använda det för att sätta in pengar på spelkonton. I dagsläget står onlinespel för mindre än en tiondel av det totala spelandet världen över, vilket indikerar en god global tillväxtpotential.

Eftersom Entraction endast har förlustår bakom sig före 2008 får man inte ut särskilt mycket av att titta på historiken, varför analysstegen kommer att behandlas på ett lite speciellt sätt.

I analyssteg 1 ska vi göra antaganden om Entractions försäljning. Förra året uppgick den till 346 miljoner kronor och med tanke på Entractions kraftiga kundinflöde i kombination med stark underliggande tillväxt i branschen bör försäljningen kunna växa ordentligt. Bolagets egna finansiella mål omfattar en försäljningstillväxt om minst 20 procent årligen, vilket inte bör vara omöjligt att uppnå. Dock väljer jag att vara något konservativ och antar därför en tillväxt på 15 procent under de fem kommande åren. Slår detta in kommer Entractions försäljning att uppgå till cirka 700 miljoner kronor 2013.

I analyssteg 2 ska vi prognostisera Entractions lönsamhet. Förra året uppgick rörelsemarginalen till 11,6 procent, vilket översteg det finansiella målet om en rörelsemarginal på 10 procent. I takt med att Entraction växer bör skalbarheten i verksamheten tydliggöras i form av stigande marginaler. Net Entertainment, som har liknande verksamhet och affärsmodell, hade förra året en rörelsemarginal på 43 procent. Det är exceptionellt bra och man bör inte förvänta sig att Entraction uppnår det talet inom en snar framtid. Dock bör bolaget ha närmat sig dessa marginaler inom fem års tid, och jag antar att rörelsemarginalen kommer att öka med ungefär 5 procentenheter per år under de fem kommande åren. Det skulle i sin tur innebära en rörelsemarginal på cirka 37 procent 2013.

I analyssteg 3 använder jag estimaten om en försäljning på 700 miljoner kronor och en rörelsemarginal på 37 procent för 2013. Det ger ett rörelseresultat på cirka 255 miljoner kronor. Antar vi ett för enkelhetens skull neutralt finansnetto och en maltetisk skattesats på åtta procent blir nettovinsten då cirka 235 miljoner kronor. Eftersom Entraction har en del utestående optionsprogram, och säkerligen kommer att ha fler framöver, antar jag att antalet aktier kommer att uppgå till ungefär 700 miljoner stycken 2013. Detta skulle då ge en vinst på 0,34 kronor per aktie. Det ska dock noteras att bolaget inom kort kommer att genomföra en omvänd split där 50 aktier blir till en aktie.

I analyssteg 4 ska vi bedöma andelen utdelad vinst för de fem kommande åren. Entractions egna utdelningspolicy är att 30 procent av nettovinsten ska delas ut till aktieägarna, antingen i form av vanlig utdelning, inlösensförfarande eller återköp. Många andra bolag i branschen delar ut uppemot 75 procent av vinsten, eftersom kassaflödena i regel är väldigt starka. Dock kommer troligen Entraction att genomföra en del förvärv framöver, vilket kommer minska möjligheten till stora utdelningar. Jag antar därför en genomsnittlig utdelningsandel om 40 procent under de fem kommande åren.

I analyssteg 5 är det dags att uppskatta aktiens högsta respektive lägsta P/E-tal framöver. I dagsläget handlas aktien, före utspädning, till strax under P/E-talet 7 baserat på årets förväntade vinst. Jag tror inte att P/E-talet kommer att understiga 6 framöver, och vad gäller högsta P/E-tal kan man titta lite på konkurrenterna. Net Entertainment handlas till ungefär P/E-talet 14 baserat på årets förväntade vinst och har i dagsläget en betydligt mindre andel kassa än Entraction. Dock har Entraction inte lika lång och stabil historik som Net Entertainment, och kommer därför värderas något lägre. Därför antar jag att högsta P/E-tal för Entraction kommer att uppgå till 13.

I analyssteg 6 uppgår målkursen (högsta kurs om fem år) till hela 4,42 kronor, vilket innebär en fyrdubbling om utdelningar exkluderas. Jag har vidare svårt att se att aktien når lägre nivåer än de cirka 0,78 kronor, som var detta års lägsta notering. Det blir också min prognos för lägsta kurs om fem år, och nedsidan till denna nivå är cirka 25 procent från aktuell kurs.

I analyssteg 7 ges resultatet av analysen, en förväntad avkastning på hela 39,8  procent årligen varav 6,5 procent är direktavkastning. Givet analysens antaganden är aktien köpvärd upp till 1,99 kronor. Trots den extremt goda avkastningspotentialen bör man ha i åtanke att Entraction är ett relativt litet bolag, som har väldigt kort vinsthistorik. Dessutom agerar bolaget på en marknad där politiska beslut kan sätta käppar i hjulet för kunderna. Är man beredd att bortse från dessa risker och vill ha en konjunkturokänslig krydda i portföljen är Entraction ett bra val.

Skulle du vilja ändra något av mina antaganden eller estimat? Gör då en egen analys med hjälp av Hitta kursvinnare.

Av: Måns Flodberg
Fristående analytiker

Ur: Nyhetsbrevet v. 20, 2009   

Författare Redaktionen

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.