Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2010-11-16

Hitta kursvinnare: Behåll Bilia

Bilia är Nordens största återförsäljare av nya och begagnade bilar, inklusive kundstöd och tilläggstjänster. Enligt en fundamental aktieanalys gjord med Aktiespararnas analysprogram Hitta kursvinnare bör man behålla aktien …

Bilia (120,50 kronor) grundades 1929 av Einar Hellsén och hette ursprungligen AB Bil&Truck. Bolaget sålde i början flera varumärken, men fick 1938 ensamrätt på försäljning av Volvobilar. I dag säljer Bilia återigen flera varumärken och bedriver även verksamhet i Norge och Danmark.

Bolaget introducerades på Stockholmsbörsen 1988. Studerar man kursutvecklingen under de tio senaste åren kan det konstateras att Bilia gick relativt opåverkad igenom IT-kraschen vid millennieskiftet, och kursen var ”stadigt parkerad” mellan 1999 och 2002. Aktien hängde sedan bra med i uppgången 2003–2007, på samma sätt som den sjönk kraftigt under finanskrisen med en nedgång på över 80 procent under 2008. Året därefter (2009) var utvecklingen desto bättre med en uppgång på närmare 300 procent jämfört med dryga 45 procent för Stockholmsbörsen. Även hittills i år har utvecklingen varit mycket stark med en uppgång på över 70 procent, jämfört med cirka 15 procent för index.

Diagram – Bilias aktiekurs de tio senaste åren
Klicka här för att se diagrammet!.

Bilia är Nordens största bilkedja inom service samt försäljning av person- och transportbilar samt tilläggstjänster. Bolaget har närmare 100 anläggningar i Sverige, Norge och Danmark. Bilia säljer både nya och begagnade bilar, dels via sina anläggningar men även via Internet på auktionssajten Netbil. I dagsläget är bolaget återförsäljare av Volvo, vilket är huvudvarumärket, samt Renault, Hyundai, Nissan, BMW, Mini och Dacia.

Historiskt sett har bilåterförsäljare endast fått sälja ett varumärke, men i försök att öka konkurrensen tillåter EU sedan några år tillbaka försäljning av flera varumärken. På begagnatsidan säljer Bilia samtliga varumärken, men Volvo utgör ändå största delen av utbudet, inte minst tack vare att dessa ofta är inbytesbilar med högt andrahandsvärde och som byts in med jämna mellanrum.

Bilia erbjuder även en garanti för begagnade bilar som kallas MaxiTrygg. Denna innebär förutom ett utförligt kvalitetstest, bland annat en tvåårig garanti, fri hyrbil vid service och 30 dagars bytesrätt. Generellt är bruttomarginalerna på begagnade bilar betydligt högre, ofta 20–30 procent, än för nya bilar, 4–5 procents bruttomarginal. Bilia säljer förutom personbilar även transportbilar från Renault, Ford, Hyundai och Nissan.

Även om bilförsäljning utgör stommen i Bilias verksamhet är det framförallt inom service och tjänster som möjligheterna finns, inte minst eftersom bolaget inom detta område kan särskilja sig mer från konkurrenterna och dessutom är lönsamheten generellt sett betydligt bättre. Bilia erbjuder verkstadstjänster, reservdelar, butiksförsäljning samt försäljning av drivmedel. Bolaget lagar inte alla typer av skador, men däremot de vanligast förekommande såsom glasskador, stenskott, bucklor och felaktiga hjulinställningar. Dessutom har Bilia tillstånd att ”släcka 2:or”, vilket innebär att en bil som inte gått igenom besiktningen inte behöver återtestas hos Bilprovningen utan detta görs hos Bilia efter reparationen, vilket sparar kunden tid och besvär. I övrigt fokuserar Bilia på underhållstjänster, som glasbehandling för att underlätta att hålla rutorna rena, rekonditionering, lackbehandling samt rengöring av luftkonditioneringssystem.

Bilia har även ett koncept som kallas ”Servad hela vägen” för nybilar, vilket innebär att kunderna erbjuds skräddarsydda serviceabonnemang. Exempelvis kan det röra sig om gratis självrisk vid stenskott, personlig servicetekniker, fri assistans, lånebil etcetera. De olika nivåerna är Bas, Extra och Total och månadskostnaden är alltid fast, oavsett nyttjandegrad.

Bilia har även hyrbilar, vilka i vissa fall också finns tillgängliga på verkstäderna. Detta underlättar för kunderna, som ofta behöver en tillfällig bil när den egna bilen är på service eller lagning. Vidare erbjuder Bilia också leasing i en flexibel variant, som kallas FlexLease. Framförallt är löptiderna generellt kortare, från 2–11 månader, jämfört med dryga 2 år i traditionell leasing. Inom ramen för avtalet ingår allt som kan tänkas behövas i form av service, reparation, skatt, försäkring och vinterdäck. Den stora fördelen för kunden är att inte behöva binda kapital och att Bilia tar ett helhetsansvar för bilen. Bilia erbjuder även, bland annat via Volvofinans, mer traditionell leasing. Volvofinans tillhandahåller även finansieringslösningar där bilen används som säkerhet och kunderna kan låna upp till 70 procent av försäljningspriset till fördelaktiga villkor.

För de kunder som vill göra jobbet själv erbjuder Bilia också ett brett utbud av originalreservdelar och tillbehör, som kupévärmare, extraljus, startkablar, filter, takboxar bilbarnstolar, navigationsutrustning med mera. Dessa produkter kan köpas både ute på anläggningarna och i bolagets webbaffär. Bolaget säljer även däck, och har närmare 700 olika typer i lager. Kunderna kan även förvara sina däck i Bilias däckhotell, där däcken vistas i rätt klimat, får underhåll i form av tvätt samt kontroll av mönster och lufttryck. Det enda kunden behöver göra är att Bilia/hotellet när det är dags att byta från sommar- till vinterdäck eller tvärtom. 

Bilia är ett bolag som i större grad än många andra verkligen ser till helheten i sina kundrelationer. Förutom att ha en stor bredd i utbudet, speciellt på servicesidan, arbetar bolaget på många sätt för att göra bilägandet så bekymmerslöst som möjligt för kunderna. Dessutom kan många räkna hem kostnaderna för service, underhåll och annat genom att bilen behåller värdet bättre och i synnerhet gäller detta för Volvo. Korsförsäljningen av produkter och tjänster medför även lägre försäljningskostnad per kund, vilket borgar för bättre lönsamhetspotential. Dessutom leder det mycket breda erbjudandet till lojala, återkommande kunder. Det är verkligen ingen underdrift när man säger att det är billigare att behålla sina befintliga kunder än att attrahera nya.

Bilia har även visat sig vara relativt snabbrörligt, inte bara genom att ha de senaste bilmodellerna utan också att hela tiden anpassa sig till nya kundbehov som uppstår. Bolaget har exempelvis en iPhone-applikation, som snabbt kan hjälpa användaren att hitta närmaste bilanläggning och/eller tankstation eller att få aktuella erbjudanden. Detta ökar såväl kundvärdet som kundlojaliteten. Bilia har för övrigt en egen intern utbildning som kallas Bilia Academedy, där de anställda får skräddarsydda utbildningar. Dessa leder till höjd spetskompetens, ökar utbytet av erfarenheter inom koncernen samt förbättrar relationerna mellan de olika anläggningarna.

Bilförsäljning är i högsta grad konjunkturkänslig, och lågkonjunktur gör att många avvaktar med bilköp. I de flesta fall duger den befintliga bilen utmärkt i minst några år till, vilket gör att nybilköp sällan sker på impuls eller under tvångsmässiga förhållanden. Andra faktorer som starkt påverkar försäljningen är möjligheten att få låna till bilköp, räntenivåer samt drivmedelspriser. Service tenderar att vara något mindre konjunkturkänsligt eftersom många blir mer rädda om sina befintliga bilar i en lågkonjunktur samt att kostnaden för service är relativt blygsam i jämförelse med att köpa en ny bil.

Diagram – Bilias aktiekurs de två senaste åren
Klicka här för att se diagrammet!

I analyssteg 1 ska vi göra antaganden om Bilias försäljning. Bilia har med hänsyn tagen till den relativt mättade marknaden vuxit starkt historiskt, med ett genomsnitt på cirka 10 procent under de fem senaste åren. 2008 slog finanskrisen till, vilket fick försäljningen att sjunka kraftigt, och utvecklingen höll i sig under 2009. Bilia har under de senaste åren varit aktivt på förvärvsfronten, och en konsolidering pågår i branschen. Sannolikt kommer konsolideringen att fortsätta, vilket gör att en stor andel av den framtida tillväxten kommer att vara förvärvad.

Trots att Bilia är marknadsledande i Norden finns bolaget ännu inte i exempelvis Finland, vilket innebär en stor potentiell marknad. Samma höga tillväxt som bolaget upplevt historiskt tror jag dock inte kommer att nås, inte minst med tanke på att bolaget i egenskap av marknadsledare mer och mer får fokusera på att behålla marknadsandelar än att ta nya. Jag räknar med en genomsnittlig tillväxt på 5 procent under de fem kommande åren.

I steg 2 ser vi lågkonjunkturens påverkan på Bilias lönsamhet och att bolaget gjorde förlust 2008, främst på grund av lägre omsättning. Även under 2009 sjönk omsättningen men tack vare omfattande besparingar och bra kapacitet lyckades bolaget gå med vinst ändå.

I analyssteg 3 kan vi konstatera att bilbranschen inte är någon verksamhet med höga marginaler. Bilias finansiella mål är att koncernen ska nå en rörelsemarginal på 2,2 procent. Eftersom Bilia är och har varit relativt skuldsatt är bolagets räntekostnader större än ränteintäkterna, vilket leder till att vinstmarginalen blir lägre. Givet den nuvarande kapitalstrukturen och den förväntade räntebanan kan vinstmarginalmålet översättas till drygt 2 procent. Senast bolaget nådde detta mål var 2004. Dock har Bilia hittills under 2010 nått en vinstmarginal på närmare 2,5 procent.

Marginalerna inom service ligger på en bit över 6 procent, och i takt med att serviceandelen av den totala försäljningen ökar kommer också koncernens marginal att öka. Jag tror därför inte det kommer att vara några större problem för Bilia att uppnå en genomsnittlig vinstmarginal på 2 procent under de fem kommande åren. Denna siffra i kombination med antagandet om en tillväxt på 5 procent används för att estimera framtida vinst.

I steg 4 ska vi bedöma andelen utdelad vinst för de fem kommande åren. Enligt Bilias utdelningspolicy ska minst hälften av vinsten delas ut, vilket bolaget gjort med råge historiskt, eftersom den genomsnittliga utdelningsandelen väl överstigit 100 procent. Eftersom bolaget i större utsträckning kommer att behöva förvärva för att växa minskar också utdelningskapaciteten lite. Följaktligen räknar jag med en framtida utdelningsandel om 75 procent.

I analyssteg 5 är det dags att uppskatta aktiens högsta respektive lägsta P/E-tal framöver. Bilia har historiskt sett belönats med relativt höga P/E-tal, och ett genomsnitt på närmare 20 under de fem senaste åren. Dock är tillväxtutsikterna i dag inte riktigt lika ljusa som för fem år sedan, vilket motiverar ett något lägre P/E-tal. Samtidigt är Bilias verksamhet relativt stabil i grunden, framförallt avseende servicedelen. I dagsläget handlas Bilia till ett P/E-tal på strax under 10 för årets förväntade vinst. Jag räknar, något konservativt, med ett högsta P/E-tal om 14 och ett lägsta P/E-tal om 8. Medelvärdet av de båda blir 11, vilket känns relativt rimligt – om än lite lågt – för de fem kommande åren.

I steg 6 uppgår målkursen (högsta kurs om fem år) till 171 kronor, vilket motsvarar en uppsida på cirka 42 procent (exklusive utdelningar och från dagens kurs). Mitt antagande om lägsta kurs uppgår till 100 kronor, vilket ger en nedsida på 17 procent.

I analyssteg 7 ges resultatet av analysen, en förväntad avkastning på 11,1 procent årligen varav 3,8 procentenheter är direktavkastning. Vi kan konstatera att gränsen mellan köp och behåll går vid aktuell kurs och givet analysens antaganden bör man behålla aktien upp till 147,50 kronor.

I en teknisk analys (TA) kan vi konstatera att aktien handlas i en stadigt stigande trend på lång sikt, vilken åskådliggörs av lutningen på det glidande medelvärdet. Även trenden på kort sikt är positiv, vilket ses i de allt högre bottnarna. Aktien har dock gått sidledes sedan årshögstanoteringen på 125,50 kronor i slutet av oktober. Med tanke på att trenden är positiv är det sannolikt att denna nivå kommer att testas igen inom närtid. Den som har is i magen försöker fiska upp aktien runt stödnivån vid 115 kronor, och till övriga blir rådet att köpa aktien om/när den bryter motståndet vid 125,50 kronor.

TA-Diagram – Bilias aktiekurs det senaste året
Klicka här för att se diagrammet!

Trots Bilias starka position arbetar bolaget för fullt med att hela tiden bredda sitt erbjudande, och därmed öka kundnyttan. Marknaden är, på gott och ont, relativt stabil och sannolikt kommer aktien också att vara en stabil investering givet att vi inte inom närtid åter går in i en djupare lågkonjunktur. Trots en kraftig kursuppgång sedan bottennivåerna under 2008 finns det inga direkta anledningar till att sälja aktien i dag.

Vill du ändra på något antagande som jag har gjort? Gör då en egen analys med hjälp av Hitta kursvinnare.

Av: Måns Flodberg
Fristående analytiker

Ur: Nyhetsbrevet v. 46, 2010      

Författare Redaktionen

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.